Кривецький Ігор Олегович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кривецький Ігор Олегович
Дата народження 14.09.1990
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2012 р.
Спеціальність «Фінанси і кредит»
Поточне місце роботи асистент кафедри фінансів
Google Scholar; ORCID

Професійна діяльність

 • 2015 – дотепер асистент кафедри фінансів
 • 2012 - 2015 - навчання в аспірантурі
 • 2012 - менеджер з продажів ПАТ "Платинум Банк"
 • 2008 - 2009 - фахівець по роботі з приватними клієнтами ТзОВ "Фінансова компанія "Фінко"

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Податкова система, 2. Податковий менеджмент

 1. Кривецкий И.О. Налоговое стимулирование финансового обеспечения производственной реструктуризации предприятий в Украине / С.В. Паранчук, И.О. Кривецкий, М.М. Мужеляк // Научно-практический журнал «Проблемы экономики и менеджмента». – г. Ижевск: ИЦНП, 2014. – №3 (31) –С. 78 - 84 (Міжнародні наукометричні бази даних: РИНЦ; Киберленинка; Google Scholar; WorldCat; Соционет; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); Registry of Open Access Repositories (ROAR); RePEc; Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE); EBSCO A-to-Z; EBSCO Discovery Service).
 2. Ihor Kryvetskyi. Tax incentives for investment support of production restructuring of enterprises / Ihor Kryvetskyi, Myroslava Muzhelyak // 3rd International Academic Conference of Young Scientists "Economy and Management 2013" (EM-2013). November 21-23, 2013, Lviv Polytechnic National University.– Electronic edition on CD-ROM.

3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, 4. Фінанси підприємств

 1. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва. Навчальний посібник / І. С. Скоропад, О. Б. Курило, О. М. Чубка, О. В. Дідух, І. О. Кривецький. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 344 с.
 2. Кривецький І.О. Фінансове забезпечення виробничої реструктуризації підприємств на умовах зовнішнього залучення коштів / І.О. Кривецький, Л.Ю. Холявка // Фінанси, банківництво, страхування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 22–23 вересня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - с. 57- 59.
 3. Кривецький І.О. Фінансове забезпечення здійснення виробничої реструктуризації машинобудівних підприємств / О.В. Дідух, Р.І. Задерецька, І.О. Кривецький // «Глобальні та національні проблеми економіки» – електронне наукове фахове видання, Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. - №5. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua.
 4. Кривецький І.О. Аналізування стану та тенденцій розвитку машинобудівних підприємств в Україні / І.О. Кривецький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – №794. – с.29-36.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації над якою працює, спеціальність

"Планування та економічне оцінювання виробничої реструктуризації підприємств". 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Інформація про складені кандидатські іспити

Складено кандидатські іспити з філософії та іноземної мови (англійської), зі спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва. Навчальний посібник / І. С. Скоропад, О. Б. Курило, О. М. Чубка, О. В. Дідух, І. О. Кривецький. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 344 с.

Монографії

 1. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С.В. Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 372 с.// 2.8. Князь С.В., Холявка Л.Ю., Кривецький І.О. Цілі та функції інтелектуального потенціалу в системі менеджменту природоохоронної діяльності підприємства. - с. 210-217.

Публікації у наукових виданнях за останні 5 років

 1. Кривецький І.О. Фінансове забезпечення здійснення виробничої реструктуризації машинобудівних підприємств / О.В. Дідух, Р.І. Задерецька, І.О. Кривецький // «Глобальні та національні проблеми економіки» – електронне наукове фахове видання, Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. - №5. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua.
 2. Кривецький І.О. Розвиток аутсорсингової діяльності в ході здійснення виробничої реструктуризації машинобудівних підприємств / І.О. Кривецький, О.В. Дідух // Вісник «Економіка та держава». – Київ, 2014. - №12, с. 120 - 123.
 3. Кривецький І.О. Аналізування стану та тенденцій розвитку машинобудівних підприємств в Україні / І.О. Кривецький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – №794. – с.29-36.
 4. Кривецкий И.О. Налоговое стимулирование финансового обеспечения производственной реструктуризации предприятий в Украине / С.В. Паранчук, И.О. Кривецкий, М.М. Мужеляк // Научно-практический журнал «Проблемы экономики и менеджмента». – г. Ижевск: ИЦНП, 2014. – №3 (31) –С. 78 - 84 (Міжнародні наукометричні бази даних: РИНЦ; Киберленинка; Google Scholar; WorldCat; Соционет; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); Registry of Open Access Repositories (ROAR); RePEc; Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE); EBSCO A-to-Z; EBSCO Discovery Service).
 5. Кривецький І.О. Передумови здійснення виробничої реструктуризації підприємств в умовах антикризового управління / С.В. Паранчук, І.О. Кривецький // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка», №5, 2013 (43) – Тернопіль. – с.67-69.
 6. Кривецький І.О. Проблеми та шляхи вдосконалення інвестиційних процесів на підприємствах вугільної галузі України / Г. О. Партин, І. О. Кривецький // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 358-363.

Публікації тез доповідей

 1. Кривецький І.О. Інтелектуальний краудсорсинг як сучасний інструмент формування інтелектуального потенціалу обліково-аналітичних працівників підприємства / Л.Ю. Холявка, І.О. Кривецький // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”, 27-28 квітня 2017 р. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - с. 269-270.
 2. Кривецький І.О. Фінансове забезпечення виробничої реструктуризації підприємств на умовах зовнішнього залучення коштів / І.О. Кривецький, Л.Ю. Холявка // Фінанси, банківництво, страхування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 22–23 вересня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - с. 57- 59.
 3. Кривецький І.О. Класифікація способів здійснення та результатів реструктуризації підприємств / І.О. Кривецький, В.Л. Шкільна // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: матеріали ХІІ Науково-практичної конференції, 4 - 8 квітня 2016 р. - Львів: Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка", 2016. - с. 496 - 468.
 4. Кривецький І.О. Виробнича реструктуризація в системі управління соціально відповідальною діяльністю машинобудівного підприємства / І.О. Кривецький, М.М. Мужеляк // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 17–18 квітня 2015 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - с. 172-174.
 5. Кривецький І.О. Стан та перспективи машинобудівної галузі України / І.О. Кривецький // Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні напрями трансформації держави та регіонів". м. Львів, 29-30.08.2014. Львівська економічна фундація.
 6. Кривецький І.О. Аутсорсинг як метод виробничої реструктуризації підприємств / І.О. Кривецький // Міжнародна НПК молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення». 10.04.2014, Національний університет «Львівська політехніка». – Електронна версія на CD-ROM.
 7. Ihor Kryvetskyi. Tax incentives for investment support of production restructuring of enterprises / Ihor Kryvetskyi, Myroslava Muzhelyak // 3rd International Academic Conference of Young Scientists "Economy and Management 2013" (EM-2013). November 21-23, 2013, Lviv Polytechnic National University.– Electronic edition on CD-ROM.
 8. Кривецький І.О. Реструктуризація як комплексний засіб перетворень на підприємстві / І.О. Кривецький // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективне управління економікою: теорія і практика» (Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, 4-5.10.2013). м. Львів. – с. 12-14.
 9. I. Kryvetskyi. Analysis of the methods of manufacturing restructuring of enterprise / I. Kryvetskyi // 5th International Scientific Conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”, 2013. – Stuttgart. – pp. 127-129.
 10. Кривецький І.О. Планування механізму інвестиційно-фінансового забезпечення діяльності вугледобувних підприємств / І.О. Кривецький // Збірник тез доповідей IХ-тої науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» (ІППТ НУ "Львівська політехніка, м. Львів, 15-20.04.2013), м. Львів. – с. 143-146.

Науково-методичні праці

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Кривецький І.О. Податкова система. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Інституту економіки і менеджменту // С.В. Паранчук, О.С. Червінська, М.М. Мужеляк, І.О. Кривецький - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – 185 с. – Сертифікат №374 від 30.09.13 р.

Методичні вказівки та рекомендації

 1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Дослідження ринкових перспектив фінансових посередників» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» / Укл.: П. А. Гориславець, І.О. Кривецький. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. – 31 с.
 2. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 5.03050801 „Фінанси і кредит” та 5.03050901 „Бухгалтерський облік” / Уклад. І.О. Кривецький – Львів:, 2015. – 16с.
 3. Методичні вказівки для проведення самостійних та індивідуальних занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 5.03050801 „Фінанси і кредит” та 5.03050901 „Бухгалтерський облік” / Уклад. І.О. Кривецький – Львів:, 2015. – 18 с.
 4. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форм навчання спеціальності 5.03050801 „Фінанси і кредит” та 5.03050901 „Бухгалтерський облік” / Уклад. І.О. Кривецький – Львів:, 2015.

Підвищення кваліфікації

 1. Курс "Публічні закупівлі" (Києво-Могилянська бізнес-школа, викладачі Олександр Стародубцев, Олександр Шатковський), 15.03.2017 рік. https://courses.prometheus.org.ua:18090/downloads/25b8e6d0d6f44694a5421ef4b63235cb/Certificate.pdf
 2. Курс "Основи оподаткування в Україні" (Києво-Могилянська бізнес-школа, викладач Олександр Бородін), 12.04.2016 рік. https://courses.prometheus.org.ua:18090/downloads/635d9ea85ee44db8878249d57cf9a1fc/Certificate.pdf
 3. Курс "Фінансовий менеджмент" (Києво-Могилянська бізнес-школа, викладач Олексій Геращенко), 30.12.2014 рік. https://edx.prometheus.org.ua:18090/downloads/0cd3433d7efa4a628ae9f542b5b4fed7/Certificate.pdf
 4. Курс підвищення кваліфікації бухгалтерів в програмі «1С: Підприємство 8.1. Бухгалтерія» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю «Облік і аудит», НУ "Львівська політехніка"), 2011 рік.

Грамоти та подяки

 • Подяка із нагоди 200-ліття Національного університету "Львівська політехніка" за багаторічну сумлінну працю, фаховий підхід до виконання посадових обов'язків, а також вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки і менеджменту, 2016 р.
 • Подяка Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка" за активну участь у діяльності Ради молодих вчених, 2015 р.
 • Подяка Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка" за активну участь у діяльності Ради молодих вчених, 2014 р.
 • Подяка Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка" за активну участь у діяльності Ради молодих вчених, 2013 р.
 • Диплом Національного університету "Львівська політехніка" за успіхи у навчанні та активну громадську діяльність (ІІ місце у 69-ій СНТК), 2011 р.
 • Грамота Національного університету "Львівська політехніка" з нагоди 165-річчя за успіхи у навчанні та наукову роботу, 2009 р.

Додаткові відомості

 • Відповідальний за інформаційне наповнення web-ресурсів кафедри фінансів.
 • Член Ради молодих вчених ІНЕМ.
 • Член організаційного комітету щорічних студентських науково-технічних конференцій та олімпіад.


Кафедра фінансів Інститут економіки і менеджменту