Крамарчук Христина Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Крамарчук Христина Петрівна
Дата народження 12 січня 1975 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Культорологічні аспекти виявлення ознак «поетичного образу» в архітектурі
Кваліфікаційний рівень архітектор
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник кандидат технічних наук Демків Мирон Васильович, доцент кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Поточне місце роботи кафедра дизайну та основ архітектури, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Крамарчук Христина Петрівна — кандидат архітектури, старший викладач кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 12 січня 1975 року

Тема дисертації: Поетичний образ архітектурно-предметного середовища (на прикладі української народної архітектури) [Текст] : Дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Крамарчук Христина Петрівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2004. — 269 арк.: рис.

Науковий керівник: кандидат технічних наук Демків Мирон Васильович, доцент кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Викладає курси:

 • Історія мистецтва і архітектури
 • Візуалізація абстрактних смислів
 • Історія мистецтва і архітектури
 • Історія і теорія мистецтва

Наукова робота

Наукові інтереси:

Культорологічні аспекти виявлення ознак «поетичного образу» в архітектурі

Вибрані публікації. Творчі доробки

Статті у фахових виданнях:

 1. Крамарчук Х. Інформаційний зміст архітектури входу // Вісник НУ «Львівська політехніка».
 2. Крамарчук Х. Чоловіче і жіноче начала в архітектурі і предметному середовищі // Вісник НУ «Львівська політехніка». Архітектура.- Львів, 2000.- № 439. — С.230 — 237.
 3. Крамарчук Х. Об’єкт і поняття «лабіринт» у культурологічному окресленні // Вісник НУ «Львівська політехніка». Філософські науки. — Львів, 2003. -№ 473. —С.80-89.
 4. Крамарчук Х. Вплив природно-стихійних форм на творення поетики архітектурно-предметного довкілля // Науковий Вісник УкрДЛТУ. — Львів:, 2003, вип.13.1- С.61-71.
 5. Крамарчук Х. Відображення обрядового архетипу в архітектурі вежі та комори // Народознавчі Зошити Інституту народознавства Національної Академії Наук України, зошит 5-6 (47-48), 2003. — С.748 — 753.
 6. Крамарчук Х. Роль Автопоетики у формуванні поетичного образу архітектурно-предметного середовища (на прикладі української народної архітектури) // Перспективні напрямки і проектування житлових і громадських будівель. Спец.випуск.- КиївЗНДІЕП, 2003.— С.141 — 147.
 7. Крамарчук Х. Культорологічні аспекти виявлення ознак «поетичного образу» в архітектурі // Вісник ХДАДМ «Мистецтвознавство і Архітектура». — Харків, 2004. — № 3. — С.71-79.
 8. Крамарчук Х. Поетика візуальної мови архітектурно-предметного середовища // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київского національного університету ім.Т.Г.Шевченка).— Київ, 2004. —— С.496-499.
 9. Крамарчук Х. Національно-культурні моделі світобудови як елементи системи композиції архітектурно-предметного середовища // Перспективні напрямки і проектування житлових і громадських будівель. Архітектура та будівництво в нових соціально-економічних умовах. — КиївЗНДІЕП, 2004.— С.222 — 229.
 10. Демків М, Крамарчук Х. Поетика —— наукова та інтерпретативна функції її поняття в теорії архітектури // Вісник НУ «Львівська політехніка». Архітектура. — Львів, 2004.- № 505. —— С.38-48.

Матеріали конференцій, публікації у журналах:

 1. Крамарчук Х. Міфопоетичний та семантичний підхід у розумінні спадщини краю // Історичні пам’ятки Галичини (Матеріали наукової краєзнавчої конференції. м.Львів, 2000р). — Львів: ЛНУ ім. І.Франка. 2001р. — С.254-260.
 2. Крамарчук Х. Проблеми та принципи формування поетики архітектурно-предметного середовища // Збірник матеріалів конференції «Архітектура та будівництво третього тисячоліття», КиївЗНДІЕП, 2002. — С.34-37.
 3. Крамарчук Х. Проблематика нормативної термінології словника архітектурних та предметно-просторових форм // Проблеми української термінології: Збірник наукових праць — Львів: Ліга-Прес, 2004. — С. 155-162.
 4. Крамарчук Х. Відображення світоглядних форм етносу у формуванні поетики архітектурно-предметного середовища // Вісник НУ «Львівська політехніка». Архітектура. — Львів, 2004.- № 505. — С. 67-73.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 325,311

тел. +38 (032) 258- 25-36

E-mail: kafedra.doa@gmail.com