Крайник Любомир Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Крайник Любомир Васильович
Kraynyk.jpg
д.т.н., завідувач кафедри
Дата народження 1 вересня 1952 р
Місце народження с. Велика Тур’я Волинського району Івано-Франківської області.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1974 р.
Спеціальність «Автомобілі і трактори».
Галузь наукових інтересів Оптимізація параметрів підвісок АТЗ
Кваліфікаційний рівень Інженер-механік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1995 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1996 р.
Поточне місце роботи Кафедра автомобілебудування Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Крайник Любомир Васильович (1952 р. н.) — український науковець, інженер-механік, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілебудування, ]] Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка», голова правління ВАТ «Український інститут автобусо-тролейбусобудування».

Біографічна довідка

 • Народився 1 вересня 1952 р. у с. Велика Тур’я Волинського району Івано-Франківської області.
 • У 1974 р. він із відзнакою закінчив Львівський політехнічний інститут,механіко-машинобудівний факультет, спеціальность — «Автомобілі і трактори».
 • Був рекомендований до вступу в аспірантуру Львівської політехніки.
 • У 1978 р. Любомир Крайник захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Автомобілі і трактори» в Московському автомобільно-дорожньому інституті.
 • Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри автомобілів Львівської політехніки, водночас з 1973 р. продовжуючи активну науково-дослідну діяльність у Всесоюзному конструкторсько-експериментальному інституті автобусо-тролейбусобудування (ВКЕІавтобуспром, м. Львів).
 • Протягом 1985–1986 рр. працював за обміном гаст-доцент секції автомобільної техніки Вищої інженерної школи м. Цвікау (колишня НДР).
 • В 1990-91 р. р. як головний конструктор Всесоюзного конструкторсько-експериментального інституту автобусо-тролейбусобудування (тепер ВАТ «Укравтобуспром») відряджений до ФРН для співпраці з Mercedes-Benz (автобусне виробництво на ГолАЗ, РФЗ, Voіth, Webasto).
 • У 1991–1992 рр. він обіймає посаду виконавчого директора асоціації «Галавто» (ЛАЗ, ЛЗА, ДЗАК і ін.), з 1993 р. — директор, а з 1996 р. — голова правління ВАТ «Укравтобуспром», головної наукової організації галузі Міністерства промислової політики України.
 • У 1994-96 р. р. — заступник голови Львівського облвиконкому з питань промисловості, паливно-енергетичного комплексу і транспорту.
 • У 1994 р.захистив докторську дисертацію.
 • Тема дисертації: Системные основы теории и синтеза оптимального управления гидромеханическими передачами автомобилей [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.22.02 / Крайник Любомир Васильевич ; Государственный ун-т «Львовская политехника». — Львов, 1994. — 491 с.
 • З 1996 р. за сумісництвом завідує кафедрою автомобілебудування НУ «Львівська політехніка» (з організацією філії кафедри у ВАТ «Укравтобуспром»).
 • Упродовж 1997–2002 рр. він є членом комітету з присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, у 1998–2002 рр. — депутатом, членом президії Львівської обласної ради.
 • Із серпня 2004 р. Л. В. Крайник працює заступником голови Львівського облвиконкому.
 • У червні 2006 р. його обирають головою правління ВАТ «Укравтобуспром».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Автоматика колісної техніки

Наукові дослідження

Наукові інтереси: Дослідження робочих процесів та оптимізація конструкцій АТЗ

Під його керівництвом здійснена розробка і організація виробництва автобусів КефАЗ (філія КамАЗ, Татарстан), тролейбусів і автобусів нового покоління на ДП «Південний машинобудівельний завод» (Дніпропетровськ).

З 1999 р. реалізовано базові для України проекти організації виробництва автобусів нового покоління «Богдан» (Луцький і Черкаський заводи, 7 базових моделей), «Еталон» (Бориспільський і Чернігівський заводи, 4 базові моделі) з сумарним випуском приблизно 6 тисяч автобусів, з них 1,2 тисяі на експорт (2007).

Український інститут автобусо-тролейбусобудування активно співпрацює у сфері проектування нових базових моделей автобусів і вантажівок із ТатАЗ і РоАЗ (ПФГ Донінвест, Росія), заводом «Неман» (Білорусь), заводом SolBus (Польща). У кооперації із понад 70 зарубіжними партнерами, інститут виконує роботи із створення нового покоління повнопривідних АТЗ на замовлення Міністерства оборони України. При інституті діє випробувально-сертифікаційний центр ДП «Укравтотех» (на базі колишнього аеродрому «Черляни»), а також розміщена філія кафедри автомобілебудування. Філія є базою виробничої, конструкторсько-технологічної та переддипломної практики студентів спеціальності «Колесні та гусеничні транспортні засоби».

Керівник і консультант двох докторських та семи кандидатських дисертацій.

Вибрані публікації

Л. В. Крайник — автор трьох монографій, понад 170 наукових публікацій, близько 40 патентів та авторських свідоцтв.

 1. Міцність та пасивна безпека автобусних кузовів [Текст] : монографія / О. З. Горбай, К. Е. Голенко, Л. В. Крайник ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 276 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 262-273. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-396-3
 2. Комплексна розробка і організація нових виробництв сучасного покоління автобусів та тролейбусів [Текст] : монографія / [Л. В. Крайник та ін.]. — Л. : Тріада плюс, 2011. — 244 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 240-244. — 300 экз.
 3. Аналіз методів досліджень життєвого простору секцій кузовів автобусів класів М2 та М3 під час їх випробувань на міцність / К. Е. Голенко, О. З. Горбай, Л. В. Крайник // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : [зб. наук. пр.] / відп. ред. І. В. Кузьо. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 21-28. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 641). — Бібліогр.: 8 назв.
 4. Динаміка і параметрична оптимізація гальмового приводу тривісного автобуса з моноблочним кузовом / Л. В. Крайник, І. Г. Дуфанець // Вісті Автомоб.-дор. ін-ту / Автомоб.-дор. ін-т Донец. нац. техн. ун-ту. — Горлівка, 2009. — № 2 (9). — С. 33-36. — Бібліогр.: 5 назв.
 5. Еквівалентні методи відповідності Правилам № 66 ЄЕК ООН автобусів типу Low-entry / Л. В. Крайник, О. З. Горбай, К. Е. Голенко // LXV Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету : тези доп. / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2009. — С. 395-396.
 6. Моделювання вібронавантаження водія та пасажирів автобусів / Л. Крайник, С. Назаркевич // 9-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : присвяч. 165-річчю Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 20-22 трав. 2009 р. : праці / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л., 2009. — С. 266-267.
 7. Особливості методології визначення центру ваги дво- і трьохвісного автобуса для проведення випробувань згідно правил ЕЭК ООН № 66 / К. Е. Голенко, О. З. Горбай, Л. В. Крайник, О. Л. Коляса // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. — 2009. — № 17. — С. 78-83.
 8. Формування нормативної оцінки плавності руху автобусів / Л. В. Крайник, С. М. Назаркевич // Вісн. Донец. ін-ту автомоб. трансп. — 2009. — № 3. — С. 19-22. — Бібліогр.: 9 назв.
 9. Автомобілебудування в економіці України: проблеми і перспективи / Л.В. Крайник // Автотехніка. Автобуси, вантажівки. — 2005. — № 1. — С. 7-11. — Бібліогр.: 7 назв.
 10. Концепція формування розвитку автомобільної промисловості України на період до 2010-2015 рр. / Ю.В. Яковенко, Л.В. Крайник // Автотехніка. Автобуси, вантажівки. — 2005. — № 2. — С. 14-22.
 11. Формування і структура армійського автопарку / Л.В. Крайник, А.В. Волошансь-кий // Автотехніка. Автобуси, вантажівки. — 2005. — № 2. — С. 33-39. — Бібліогр.: 9 назв.
 12. Формування типажу малих автобусів «Богдан» / О.В. Свинарчук, Л.В. Крайник, Ю.Б. Геврич, Д.І. Шевчик, А.Г. Смольський // Автотехніка. Автобуси, вантажівки. — 2005. — № 2. — C. 26-30. — Бібліогр.: 1 назва.

Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 316 ,

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-23-08

E-mail: lkraynyk@polynet,lviv.ua