Коцюмбас Олег Йосифович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Коцюмбас Олег Йосифович
Коцюмбас.jpg
к.т.н., доцент кафедри
Дата народження 30.04.1965 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1987 р.
Спеціальність Автомобілі та автомобільне господарство
Галузь наукових інтересів Теплові процеси у вузлах тертя транспортних засобів
Динамічні процеси в передачах з гнучкими елементами
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник Гудз Густав Стефанович
Дата присвоєння н.с. 15.12.2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра автомобільного транспорту

Коцюмбас Олег Йосифович — кандидат технічних наук, доцент Кафедри автомобільного транспорту Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 30 квітня 1965 року.

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» (1987 р.),

аспірантуру за спеціальністю «Динаміка та міцність машин, приладів і апаратури» (1991 р.).

З 1992 р. до 2004 р. — методист деканату заочного факультету (з 2001 р. — заочного навчання),

з 2004 р. — асистент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Педагогічний стаж — 10 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Технічне обслуговування і ремонт кузовів автомобілів
 • Автомобільні двигуни
 • Фірмове обслуговування автомобілів

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — теплові процеси у вузлах тертя транспортних засобів; динамічні процеси в передачах з гнучкими елементами

Тема кандидатської дисертації: «Вплив зміни розмірів гільз циліндрів на їхній тепловий стан та характеристики двигуна і тягово-швидкісні властивості автомобіля»

Вибрані публікації

Автор 20 наукових та 5 навчально-методичних публікацій

Статті у журналах і збірниках праць

Тези доповідей

 1. Будзан В.І., Коцюмбас О. Й., Віннік В. М. Кінематичні та силові співвідношення в намотувальній системі з поступальним підпружиненим компенсатором / Тези доп. 8-го Міжнар. симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. — Львів:КІНПАТРІ ЛТД, 2007. — С. 16–17.
 2. С. Нікіпчук, О. Коцюмбас. Аналіз навантаженості опорних шийок колінчатих валів автомобільних двигунів та метод визначення екстремальних обертових моментів, що діють на них / Тези доп. 8-го Міжнар. симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. — С. 154–155.
 3. Глобчак М.В., Сороківський О.І., Коцюмбас О.Й., Дацюк О.Р. Вплив тюнінга бензинових автомобільних двигунів на довговічність їх деталей / 64-та науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету: Тези доповідей. — К.: НТУ, 2008. — С. 402.
 4. Глобчак М. В., Яворський Я. П., Коцюмбас О. Й. До питання визначення впливу конструктивних параметрів елементів циліндро-поршневої групи двигунів внутрішнього згоряння на їх температурний режим / 64-та науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету: Тези доповідей. — К.: НТУ, 2008. — С. 403-404.
 5. Будзан В. І., Віннік В. М., Коцюмбас О. Й. Особливості математичної моделі динаміки намотувальної системи з барабанами у формі правильних призм з підпружиненим компенсатором / 9-ий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Праці.— Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. — С. 22-23.
 6. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Принципи побудови теплової моделі гільзи циліндра автомобільного двигуна / 9-ий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Праці. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. — С. 256-257.
 7. Глобчак М.В., Коцюмбас О.Й. Передумови до математичного моделювання температурних режимів відремонтованих гільз циліндрів / 65-та науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету: Тези доповідей. — К.: НТУ, 2009. — С. 388.
 8. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Визначення часу досягнення стаціонарного теплового режиму системи охолодження двигуна математичним моделюванням / 65-та науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного університету: Тези доповідей. — К.: НТУ, 2010.
 9. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Дацюк О. Р. Визначення втомної міцності поздовжніх балок автомобільних рам під час циклічних навантажень // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 97–99.
 10. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Визначення термоміцності гільз циліндрів ДВЗ внаслідок їх ремонту // Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті і при підготовці фахівців: Наукові праці міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю кафедри автомобілів та 100-річчю з Дня народження А.Б.Гредескул (Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 20-21 жовтня 2016 року). – 2016. – С. 236–238.
 11. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й. Вплив збільшення діаметру циліндрів ДВЗ на експлуатаційні властивості автомобіля // LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, присвячена 75-річчю з дня заснування університету : тези доповідей (Київ, 15–17 травня 2019 р.). – 2019. – C. 62.
 12. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Осташук М. М. Вплив зміни розмірів циліндрів двз на розгонні властивості автомобіля // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 65–67.
 13. Гудз Г. С., Віннік В. М., Коцюмбас О. Й. Вплив ремонтних дій з гільзами циліндрів ДВЗ на показники їх термостабілізації та міцності // LXXII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету (м. Київ, 2016 р.). – 2016. – С. 35.
 14. Сологуб Б. В., Данило Я. Я., Коцюмбас О. Й., Предко Р. Я. Комп'ютерне проектування і моделювання підвісних канатних систем // Прогресивні технології в машинобудуванні : збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції, Львів–Звенів (Карпати), 6–10 лютого, 2017 р. – 2017. – С. 113–114.
 15. Михайло Глобчак, Олег Дацюк, Олег Коцюмбас. Передумови створення вдосконаленної теплової моделі автомобільного барабанного гальма // Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні : тези доповідей Другої всеукраїнської науково-практична конференції (Львів, 17-18 березня 2016 р.). – 2016. – С. 27–28.
 16. Гудз Г. С., Коляса О. Л., Коцюмбас О. Й., Олексюк В. Р. Принципи структурної оцінки ремонтоздатності пневмопідвіски автобуса // Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 22–23 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 89–91.
 17. Гудз Г. С., Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Коляса А. О. Системологічна оцінка температурного режиму фрикційних вузлів трансмісії автонавантажувача // 13-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 18–19 травня 2017 р. – 2017. – С. 98–99.
 18. Гудз Г. С., Герис М. І., Осташук М. М., Коцюмбас О. Й. Системологічний підхід до вивчення властивостей насталених поверхонь деталей // Особливості викладання фахових дисциплін технічних спеціальностей – виклики часу та перспективи. Аспекти формування освітньої діяльності у вищих учбових закладах на території України : матеріали науково-методичних конференції (Харків, 21–23 березня 2017 р.). – 2017. – С. 26–27.
 19. Гудз Г. С., Коцюмбас О. Й., Коляса А. О. Теплова модель автомобільного зчеплення з двомасовим маховиком // LXXIII Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, Київ, 17–18 травня 2017 р. : тези доповідей. – 2017. – С. 67.

Навчально-методичні публікації

 1. Гащук П. М., Нікіпчук С. В., Вайда І. Р., Коцюмбас О. Й., Антошків О. В. Характеристики марного ходу двигунів: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Автомобільні двигуни» для студентів напряму підготовки 6.0902 «Інженерна механіка» фахового скерування 7.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 12 с.
 2. Гащук П. М., Нікіпчук С. В., Коцюмбас О. Й., Антошків О.В. Швидкісні характеристики дизельних двигунів: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Автомобільні двигуни» для студентів напряму підготовки 6.0902 «Інженерна механіка» фахового скерування 7.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 16 с.
 3. Гащук П. М., Сороківський О. І., Нікіпчук С. В., Коцюмбас О. Й. Розрахунок на міцність основних елементів двигуна внутрішнього згоряння:Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Силові агрегати автомобіля» для студентів фахових скерувань 7.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство» та 8.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство». — Львів: Видавничо-поліграфічний відділ ЛвЦНТЕІ, 2006. — 80 с.
 4. Гащук П. М., Нікіпчук С. В., Коцюмбас О. Й. Швидкісні характеристики двигунів з іскровим запалюванням: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Автомобільні двигуни» для студентів напряму підготовки 6.0902 «Інженерна механіка» фахового скерування 7.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 20 с.
 5. Гащук П. М., Нікіпчук С. В., Коцюмбас О. Й. Випробування автомобільних двигунів і методика оброблення результатів: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Автомобільні двигуни» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» фахового скерування 7.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 28 с.

Контакти

м. Львів, вул. С. Бандери, 32 (6-й корпус НУЛП), кімн. 108 (1-ий поверх), 79013
Тел.: +38 (032) 258 21-71
E-mail: oleh.y.kotsiumbas@lpnu.ua