Костюк Ольга Святославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Костюк Ольга Святославівна
Костюк вікі.jpg
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність «Менеджмент організацій».
Галузь наукових інтересів сучасні тенденції в маркетингу і логістиці, інтеграція маркетингових і логістичних рішень в ланцюгу поставок.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Мних Ольга Богданівна, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, докторант кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Костюк Ольга Святославівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

1996 – 2000 – навчалась у Державному університеті «Львівська політехніка» на факультеті економіки і менеджменту, отримала диплом бакалавра з менеджменту (кафедра менеджменту організацій);

2000 -- 2001 – навчалась у Національному університеті «Львівська політехніка» на факультеті економіки і менеджменту, здобула кваліфікацію магістра менеджера-економіста за спеціальністю «Менеджмент організацій»;

2004 – 2009 – здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук кафедри маркетингу і логістики;

2006 – навчання в ІПДО НУ «Львівська політехніка», отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю «Логістика»;

Тема дисертації: Стратегічне планування та організування логістичної діяльності підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини [Текст] : дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Костюк Ольга Святославівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2008. — 265 арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 248-265; Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Мних Ольга Богданівна, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, професор кафедри маркетингу і логістики.

2009 – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2011 – присуджено вчене звання доцента кафедри маркетингу і логістики;

2016 – пройшла стажування в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені І.М. Долішнього Національної академії наук України», довідка №1/217, видана 17.06. 2016 р.;

2016 – 2017 – пройшла підвищення кваліфікації на Семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка», довідка № 086-17, видана 14.06. 2017 р.;

2019 – взяла участь в English Summer School тривалістю 56 год у Львівській політехніці;

2019 – взяла участь у міжнародному проєкті «Євроінтеграція в освіті, науці й культурі» у Wyzsza Szkola Techniczna w Katowicach, довідка № 45-ІР/WST, видана 29.10. 2019 р.;

2019 – взяла участь у науково-методичному семінарі «Peculiarities of training of scientific and pedagogical staff in EU contries», протягом 22.10.2019 – 29.10.2019.

2020 – взяла участь в English Winter School тривалістю 48 год у Львівській політехніці.

2021 – пройшла підвищення кваліфікації «Управління трансформаціями в менеджменті та економіці» у Національному університеті «Львівська політехніка», свідоцтво ОД 02071010/ 0181-21, видана 16.04. 2021 р. 6 кредитів (180 год);

2021 - пройшла підвищення кваліфікації через міжнародне стажування за програмою «Єдиний освітній простір в умовах цифрової трансформації» дистанційно з 15.07.2021 до 25.09.2021 р. в Університеті Юрая Добрили в м. Пула, свідоцтво сертифікат № HR 9551 від «25» вересня 2021 р. (реєстраційний номер 9551), загальна кількість кредитів – 5 ЄКТС (150 год)

Професійна діяльність:

• 2003 — 2009 — асистент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;

• 2009 — 2010 — старший викладач кафедри маркетингу і логістики;

• 2010 – 2013 — доцент кафедри маркетингу і логістики;

• 2013 – 2015 — декретна відпустка;

• 2015 — по теперішній час — доцент кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Співавтор електронного навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Логістичне обслуговування»; Сертифікат № 01127 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею від 05.05.2015 р.

Співавтор електронного навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Промисловий маркетинг»; Сертифікат № 03279 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею від 18.06.2020 р.

Викладацька діяльність

• Промисловий маркетинг

• Логістика

• Логістичне обслуговування

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: сучасні тенденції в маркетингу і логістиці, ланцюг поставок, цифровий маркетинг.


Участь у держбюджетній роботі

1. Держбюджетної теми Національного університету «Львівська політехніка» ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (номер державної реєстрації 0110U001094);

2. Госпдоговірної теми Національного університету «Львівська політехніка» «Сучасні логістичні рішення промислового підприємства» (договір № 691 від 15.05.2008 р., номер державної реєстрації 0108U006642);

3.Брала участь у науково-дослідній роботі «Стратегія ланцюга поставок у розвитку підприємства» ((МЛ.3) № держреєстрації 0107 u007845).


[[|міні|Диплом кандид

Диплом к.е.н.

ата економічних наук]] [[

Костюк Атестат Доцента.jpg

]]

ПК 2021 1jpg.jpg
Підвищення кваліфікації Хорватія

Нагороди та відзнаки

Костюк грамота.jpg

Участь у держбюджетній роботі

  1. Держбюджетної теми Національного університету «Львівська політехніка» ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (номер державної реєстрації 0110U001094);
  2. Госпдоговірної теми Національного університету «Львівська політехніка» «Сучасні логістичні рішення промислового підприємства» (договір № 691 від 15.05.2008 р., номер державної реєстрації 0108U006642);
  3. Приймала участь у науково-дослідній роботі

«Стратегія ланцюга поставок у розвитку підприємства» ((МЛ.3) № держреєстрації 0107 u007845).


Вибрані публікації

1. Мних О.Б., Костюк О.С., Далик В.П. Науково-прикладні дослідження взаємозалежності процесів формування інноваційної інфраструктури та розвитку інформаційних технологій у глобалізаційному конкурентному середовищі / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. Львів, 2019. С. 382 – 384.

2. Костюк О.С., Мних О.Б. Реверсивна логістика в системі оцінювання якості логістичних послуг // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 жовтня 2019 р.), Львів. С. 103 – 104.

3. Мних О.Б., Костюк О.С. Далик В.П. Кластерна політика в закордонній практиці інноваційного розвитку економіки. Інноваційно-інвестиційні проблеми кластеризації економіки України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (6 грудня 2019 р.), Київ, Національний авіаційний університет. С. 30 – 32.

4. Mnykh Olga, Kostiuk Olha, Dalyk Volodymyr, Zaitseva Anna. Digitalization of Economy and Assessment of Opportunities and Implementation in Agro-Business: World and Domestic Experience. International Journal of Recent Technology and Engineering. Volume-8 Issue-3C, November 2019. Р. 81-86. URL: https://www.ijrte.org/wpcontent/uploads/papers/v8i3c/C10141183C19.pdf

5. Костюк О.С., Мартиник Ю.М. Сучасні тенденції поведінки споживачів на автомобільному ринку України. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (20 лютого 2020 р.), м. Рівне. С. 39 – 42.

6. Костюк О.С., Шандрівська О.Є., Гринів Н.Т. Дослідження розвитку агрологістики на прикладі агропромислового комплексу України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2020. №3. С. 55 – 62. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-3-5701

7. Мних О.Б., Костюк О.С., Далик В.П. Загострення суперечностей у суспільстві та необхідність зміни парадигми управління економікою // Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22 квітня 2020 р.), Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів. С. 120 – 122.

8. Mnykh Olga, Kostiuk Olha, Dalyk Volodymyr, Zaitseva Anna. Digitalization of Economy and Assessment of Opportunities and Implementation. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 2470-2476. URL: http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/14747/7513

9. Havrysh B. Scientific foundations of modern engineering: колективна монографія / B. Havrysh, N. Tsutsa, O. Zherebetska, B. Velykholova, J. Kusyj, O. Lychak, А. Kuk, O. Kostiuk, Y. Novitskyi. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. – 528 c.

10. Kusyj J., Kuk А., Kostiuk O. Use of vibration technologies for ensuring quality parameters of products surfaces. Thermal science and engineering of Serbia : proceedings 19th International conference, Sokobanja, Serbia, October 22–25 2019. 2020. C. 794–800. 0,31 ум.д.ар.

11. Костюк О. С. Маркетинг як інструмент забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання. Фінансова безпека: макро- та мікроекономічні аспекти управління: тези доповідей та повідомлень учасників науково-практичного семінару (29 жовтня 2020 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 81 – 86.

12. Kostiuk O.S., Kusen N.A. Digital marketing is a requirement of today. Majesty of Marketing Materials of the International conference for the students and junior research staff 10th of December 2020. S. 105-108.

13. Мних О.Б., Костюк О.С., Кіндрат С.В. Ключові положення політики розумної спеціалізації в країнах ЄС та її актуальність для України. Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій: колективна монографія. 2020. 297 c.

14. Kostiuk O.S. Approaches to the formation of the system of logistics service of enterprises focused on industrial marketing. Single educational space in the conditions of digital transformation: колективна монографія / O. Kostiuk, E-SCIENCE SPACE, Warszawa, 2021. 376 р. С. 150-170.

15. Шибунька, У., Костюк, О. Прикладні аспекти формування комунікаційної стратегії органу місцевого самоврядування на базі Зимноводівської Т.Г. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка , Випуск 11(22), 2021. https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/408 https://doi.org/10.33296/2707-0654-11(22)-09

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4-й корпус, кімната 414 Тел: +38 (067) 986 44 78 E-mail:; Olha.S.Kostiuk@lpnu.ua