Коруд Василь Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Коруд Василь Іванович
RTEmagicC Korud cr.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 22 лютого 1949 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1984 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1990 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Коруд Василь Іванович — кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Професійна діяльність

Основні курси

Зокрема, сертифіковані у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки:

Нагороди та відзнаки

Наукові інтереси

 • Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування

Підвищення кваліфікації

 • Семінар педагогічних знань за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників "Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти" обсягом 5 кредитів ЄКТС (150 годин). Свідоцтво про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників: серія ПК №02071010 / 000079-20. (2020)

Ідентифікатори авторських профілів

Профіль у Scopus

Профіль у ORCID

Профіль у ResearcherID

Основні публікації

 1. Influence of information technologies on methodology of teaching electrotechnics in high school / V.I. Korud, H.R. Kopets // Proc. of the XIII Intern. symp. on theoretical electrical engineering ISTET’ 05, July 4-7, 2005, Lviv, Ukraine. — Lviv, 2005. — P. 429-430. — Bibliogr.:2 titles.
 2. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування : Підручник для студентів неелектротехнічних спеціальностей вузів / Петро Григорович Стахів, Василь Іванович Коруд, Орест Євгенович Гамола . — Львів : Новий Світ-2000 : Магнолія Плюс, 2018 . — 205 с. : іл. — Бібліогр.: с.204-205 (22 назв.) . — На укр. яз. — ISBN 966-8340-27-5 .
 3. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування : Навчальний посібник для вузів / Петро Григорович Стахів, Василь Іванович Коруд, Орест Євгенович Гамола, Національний університет «Львівська політехніка» . — Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002 . — 119 с. : іл. — Бібліогр.: с.119 (13 назв.) . — На укр. яз. — ISBN 9965-532-24-3 .
 4. Електротехніка : підручник для вузів / Василь Іванович Коруд, Орест Євгенович Гамола, Степан Миколайович Малинівський . — 3-тє вид., перероб. і доп . — Львів : Магнолія-2006, 2017 . — 446 с. : іл. — (Вища освіта в Україні) . — Бібліогр.: с.446 (15 назв.) . — На укр. яз. — ISBN 966-8340-40-X
 5. Основи електроніки з елементами мікроелектроніки : навчальний посібник для вузів / Петро Григорович Стахів, Василь Іванович Коруд, Орест Євгенович Гамола, Василь Ярославович Чернівчан, Наталія Павлівна Мусихіна . — Львів : Магнолія-2006, 2019 . — 224 с. : іл. — (Вища освіта в Україні) . — Бібліогр.: с.223-224 (21 назва) . — На укр. яз. — ISBN 966-8340-53-1 .
 6. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування : підручник для вузів / Петро Григорович Стахів, Василь Іванович Коруд, Орест Євгенович Гамола . — Львів : Новий Світ-2000, 2010 . — 205 с. : іл. — Бібліогр.: с.204-205 . — На укр. яз. — ISBN 978-966-8340-27-7 .
 7. Електротехнічний практикум : навчальний посібник для вузів / Орест Євгенович Гамола, Василь Іванович Коруд, Мадай Володимир Степанович, Наталія Павлівна Мусихіна . — Львів : Магнолія-2006, 2018 . — 193 с. : іл. — Бібліогр.: с.186 (8 назв.) . — На укр. яз. — ISBN 978-966-2025-60-6 .
 8. Гамола Орест Євгенович, Коруд Василь Іванович, Мадай Володимир Степанович, Мусихіна Наталія Павлівна. Практикум з електротехніки: навч. посіб. для студ. електротехн. спец. / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Видавництво Нац. ун-ту Львівська політехніка, 2008. — 210с. — Бібліогр.: с. 203. — ISBN 978-966-553-6*80-2.
 9. Варецький Юрій Омелянович, Лисяк Георгій Миколайович, Коруд Василь Іванович. Структура та основи дидактики електроенергетичної освіти: навч. посібник для студ. електротехн. спец. / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка, 2008. — 144c. — ISBN 978-966-553-696-3.
 10. Korud, V., Rendzinyak, S., Hamola, O. The problem-based learning in electrical engineering//Computer Sciences and Information Technologies - Proceedings of the 11th International Scientific and Technical Conference, CSIT 2016, 12 October 2016, Article number 7589883, Pages 116-118.
 11. Rendzinyak, S., Korud, V.14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018 - Proceedings Volume 2018-April, 10 April 2018, Pages 369-374
 12. Мусихіна Н. П. Конкурсні задачі з електротехніки: навчальний посібник / Н. П. Мусихіна, В. І. Коруд, І. І. Васильчишин, П. Г. Стахів, В. С. Мадай, В. С. Марков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 200 c.
 13. Rendzinyak S., Korud V. Algorithm of stability control for computational procedures of diakoptic method of time domain analysis of heterogeneous systems // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 15th International conference, February 25–29, 2020, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2020. – C. 834–837.
 14. Трушаков Д. В., Козловський О., Рендзіняк С. Й., Коруд В. І. Основні технічні принципи побудови локальних обчислювальних систем // Електроніка та інформаційні технології. – 2020. – Вип. 13. – С. 50–59.

Контакти

Поштова адреса
вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 113

Телефон
+38 (032) 258-21-52

Електронна пошта
vasyl.i.korud@lpnu.ua