Король Євгенія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Король Євгенія Іванівна
Mb korol yevgeniya.jpg
старший викладач
Дата народження 23 червня 1958 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Дослідження функціонально-типологічних та архітектурно-просторових складових багатофунціональних житловогромадських комплексів
Поточне місце роботи кафедра містобудування, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Король Євгенія Іванівна — старший викладач кафедри містобудування Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 23 червня 1958 року

Навчальна робота

Викладає курси:

  • Архітектурне проектування нового поселення на 5 тисяч мешканців
  • Архітектурне проектування однородинного будинку
  • Планування та благоустрій міст
  • Архітектурне проектування містобудівельного об’єкту
  • Архітектурне проектування житлового району

Наукова робота

Наукові інтереси:

Дослідження функціонально-типологічних та архітектурно-просторових складових багатофунціональних житловогромадських комплексів

Вибрані публікації, твори

  1. Вплив ІІІ транс’європейського транспортного коридору VIA REGIA на просторовий розвиток території Львівщини / Ю.І. Криворучко, І.В. Русанова, Є.І. Король //Вісн. Нац. ун­ту «Львів. політехніка». — 2008. — № 632 : Архітектура.-С. 169-173. — Бібліогр.: 6 назв.
  2. Засади просторового розвитку транскордонних регіонів / І.В. Русанова, Є.І. Король // Містобудування та терит. планув.:наук.-техн. зб ./Київ. нац. ун-тбуд-ва і архіт., Держ. наук.-дослід. ін-т теорії та іст. архіт. імістобудування, Спілка урбаністів України.-К. : КНУБА, 2008. — Вип. 29. — С. 295-302. — Бібліогр.: 4 назви.
  3. Планування малого міста : метод. рек. до викон. курс. роботи для студ. спец. "Міське госп-во«/Нац. ун-т «Львів. політехніка»; уклад.: Є.І. Король, А.В. Гоблик. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — 48 с.:іл.-Бібліогр.: с.34(7назв).
  4. Проектна графіка : метод. вказівки до курсу «Проект. графіка» для студ.1 курсу баз. напряму 1201 "Архітектура«/Нац. ун-т «Львів. політехніка»; (уклад.: І.П. Гнесь, Ю.І. Криворучко, Г.Є. Бобош, Є.І. Король, Л.І. Лучко ). — Л.:Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — 36 с.: іл.-Бібліогр.: с.15(3назви).

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 323

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-28

E-mail: Yevheniia.I.Korol@lpnu.ua