Корнат Леся Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Корнат Леся Ярославівна
Корнат.jpg
к.н. з держ.упр., асистент
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат наук з державного управління
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Корнат Леся Ярославівна — кандидат наук з державного управління, асистент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Науковий ступінь, вчене звання:

 • Кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. Тема дисертаційного дослідження «Теоретичні підходи до публічного управління етнокультурною різноманітністю в Україні». Посада: асистент кафедри ПМВ.
 • Начальник управління у справах національностей, релігій та фінансово-планової роботи департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації. Член експертної ради Міністерства культури України з питань етнополітики.

Наукова діяльність

Наукові інтереси

 • державна етнонацчіональна політика;
 • публічне управління прцесами етногаціонального розвитку;
 • державна підтримка етнічних спільнот;
 • політика мультикультуралізму.

Вибрані публікації

 1. Корнат Л.Я. Концепція колективних прав в управлінні етнічною різноманітністю і мультикультуралізм Вілла Кимлічки / Л.Я.Корнат // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 32 - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 378 С.130-138.
 2. Корнат Л.Я. Формування концептуальних засад управління етнокультурною різноманітністю в Україні / Л. Я. Корнат // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 40 - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — С. 55-64.
 3. Корнат Л.Я. Фактори, що визначають формування етнополітичної ситуації в Україні. / Л. Я. Корнат // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 41 - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — С.68-80
 4. Корнат Л.Я. Управління етнокультурною різноманітністю в країнах розвиненої демократії /Л.Я.Корнат// Демократичне врядування: наук.вісник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – Вип. 14 - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnyk14/fail/kornat.pdf
 5. ŁesiaKornat Czynniki, ktόredecydują o formowaniuenniczno-polityczneysytuacjinaUkrainie./ Ł. Kornat// [Текст] Nauka I studia: czasopismо naukowe – Nr.11 (142) - Przemysz: 2015 – C.82-95
 6. Корнат Л.Я.Перспективи застосування теорії інтегруючого мультикультуралізму при виробленні концептуальних підходів до управління етнокультурною різноманітністю в Україні /Л.Я.Корнат// Аспекти публічного управління: журнал Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – Вип. 7(21) Дніпрпетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2015.Журнал Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Контакти

Кафедра: вул. Митрополита Андрія 5,79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314,

тел.. +38 (032) 258-21-89