Копчак Любомир Стефанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Копчак Любомир Стефанович
1 html 1b705d58.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 30 листопада 1948 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Комплексні верстатні електроприводи
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання старший науковий співробітник
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроприводу і комп'ютеризованих електромеханічних систем

Копчак Любомир Стефанович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електроприводу і комп'ютеризованих електромеханічних систем, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 30 листопада 1948 року

Основні курси

  • Автоматизований електропривод металорізальних верстатів
  • Електроніка та мікросхемотехніка

Наукові інтереси

  • Комплексні верстатні електроприводи

Вибрані публікації

  1. Апарати захисту та керування в електричних установках низької напруги : навчальний посібник для студентів ВНЗ напряму «Електромеханіка» / Мирон Васильович Бурштинський, Любомир Стефанович Копчак, Михайло Васильович Хай; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка», Львів. ін-т економіки і туризму.— 2-ге вид.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008.— 184 с. ISBN 966-553-693-2
  2. Дослідження реверсивного електропривода тиристорний перетворювач — двигун з двоконтурною системою підпорядкованого регулювання : Метод. вказівки для самост. підготов. та інстр. до лаборатор. роботи № 9 з курсу «Системи керування електро­приводами» для студ. баз. рівня підготов. за напрямом 6.0922 «Електромеханіка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: В.В. Буртний, Л.Ф. Карплюк, Л.С. Копчак, Б.Я. Панченко. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 19 с. — Бібліогр.: 5 назв.
  3. Преобразователь частоты с векторным управлением и расширенными функциональными возможностями / М. Тверд, И. Зеленский, Л.С. Копчак, Б.Л. Копчак // Вестн. Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». Сер. Электротехника, электроника и электропривод. — 2005. — Вып. 45: Проблемы автоматизир. электропривода. Теория и практика. — С. 382-383. — Библиогр.: 1 назв.
  4. Дослідження електропривода «КЕМЕК», синтезованого методом узагальненого харак­теристичного полінома / Я.Ю. Марущак, Л.С. Копчак // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехнка». — 2003. — № 485: Електроенерг. та електромех. системи. — С. 88-93. — Бібліогр.: 4 назви.
  5. Електропривід та автоматизація металорізальних верстатів : Прогр., метод. вказівки та завдання до контрол. роботи для студ.-заочників спец. 7.09203 «Електромех. системи автоматизації та електропривід» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: В.Б. Цяпа, Л.С. Копчак, Я.Ю. Марущак. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 15 с. -Бібліогр.: с. 3 (9 назв).
  6. Комп’ютерне керування електроприводами за системою «перетворювач частоти -асинхронний двигун» / Л.С. Копчак, А.С. Бойко, І.В. Симотюк, М. Тверд // Вестн. Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». Сер. Электротехника, электроника и электропривод. −2003. — Вып. 10, т. 2: Проблемы автоматизир. электропривода. Теория и практика. -С. 360-361. — Бібліогр.: 2 назви.
  7. Электропривод с бесколлекторным двигателем для глубинного насоса в нефтедо­быче / М. Тверд, П. Боневич, Й. Зеленский, Л.С. Копчак // Вестн. Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». Сер. Электротехника, электроника и электропривод. — 2003. — Вып. 10, т. 1: Проблемы автоматизир. электропривода. Теория и практика. — С. 163-164. — Библиогр.: 2 назв.

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 131

Tел. +38 (032) 258-26-20