Копчак Богдан Любомирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Копчак Богдан Любомирович
Kopchak2.jpg
д.т.н., професор, професор каф. ЕКС
Дата народження 15.07.1977 р.
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід»
Галузь наукових інтересів створення електромеханічних систем, які описуються передавальними функціями дробового порядку.
Кваліфікаційний рівень магістр-електромеханік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2004, 2017 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2008, 2022 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Копчак Богдан Любомирович — доктор технічних наук, професор, професор кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем, Інституту енергетики та систем керування.

Загальні відомості

Народився: 15.07.1977 року в м. Львові.

Освіта:

 • Докторську дисертацію на тему: «Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками» за спеціальністю 05.09.03 — електротехнічні комплекси та системи захистив у жовтні 2017 року в Національному університеті «Львівська політехніка.


Професійна діяльність:

Нагороди:

 • 2011 Диплом Національний університет «Львівська політехніка»;
 • 2018 Нагрудний знак Національний університет «Львівська політехніка»;
 • 2020 Грамота Національний університет «Львівська політехніка»;

Наукові інтереси

 • створення електромеханічних систем, які описуються передавальними функціями дробового порядку;
 • апроксимація електромеханічних систем високого порядку дробовими передавальними функціями;
 • розрахунок налаштування ПІλДμ-регулятора перетворювача частоти на основі експериментальних даних.
 • розробка системи автоматичного керування напруги автономного асинхронного генератора.

Основні лекційні курси

 • «Механотронні пристрої електропобутової техніки»;
 • «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»;
 • «Автоматичні системи керування електропобутовою технікою»;
 • «Сучасні технології та конструкції побутової техніки»;
 • «Електричні машини».

Вибрані публікації

Видано понад 80 наукових праць.

Монографія:

1. Копчак Б.Л. Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками: монографія / Б. Л. Копчак, Я. Ю. Марущак. – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2020. – 322 c.

Навчальний посібник:

2. Лозинський А.О. Системи керування електропобутовими приладами: навч. посібник. / А.О. Лозинський, Б.Л. Копчак, В.В. Бушер. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 304 с.

Статті та матеріали конференцій в Scopus:

3. Shchur I. Passive stall control systems of power limitation modes for vertical axis wind turbines (VAWT) // In Mazur D., Gołębiowski M., Korkosz M. (eds) Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering. – Vol. 452. – P. 131–159: колективна монографія / I. Shchur, A. Lozinskyi, Y. Biletskyi, B. Kopchak, V. Klymko, V. Shchur. – Heidelberg: Springer, 2017. – 455 c. (Scopus)

4. Kopchak, B., Marushchak, Y., & Zaleski, J. (2020). Devising a procedure for the parametric synthesis of fractional order controllers and their implementation in the FC–IM system. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(2 (107), 57–65.(Scopus)

5. Kopchak, B., Marushchak, Y., & Kushnir, A. (2019). Devising a procedure for the synthesis of electromechanical systems with cascade-enabled fractional-order controllers and their study. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(2 (101), 65–71.(Scopus)

6. Kopchak B. Synthesis of automatic control systems by a particle swarm optimization method using Butterworth fractional standard forms / B. Kopchak // Proceedings 16th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE). – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2015. – P. 78 – 80. (Scopus)

7. Kopchak B. Development of fractional order differential-integral controller by using Oustaloup transformation / B. Kopchak // Proceedings of XIIth International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH 2016). – 2016. – Р. 62 – 65. (Scopus)

8. Kopchak B. Approximation accuracy of electromechanical systems high order objects using different types of fractional order transfer funсtions // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of XIIIth International conference, Polyana, April 20–23, 2017. – 2017. – P. 105–109. (Scopus).

9. Lozynskyy O., Lozynskyy A., Marushchak Y., Kopchak B., Kalenyuk P., Paranchuk Y. Synthesis and research of electromechanical systems described by fractional order transfer functions // Сучасні електротехнічні та енергетичні системи : матеріали наукової конференції MEES-2017, (Кременчук, 15–17 листопада 2017 р.). – 2017. – P. 16–19. (Scopus)

10. Kopchak B., Kopchak M. Application of fractional order transfer function with zero and pole in approximation of electromechanical systems high order objects // // Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH) : proceedings of XIVth International conference, Polyana, April 18–22, 2018. – 2018. – P. 23–27. (Scopus).

11. Marushchak Y. Analiza modeli calkowania i rozniczkowania ulamkowego / Y. Marushchak, B. Kopchak // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika. – 2015. – №2. – P. 213–222.

12. Копчак Б.Л. ПІλДμ-регулятор дробового порядку для перетворювачів частоти типу MFC 710 / Б.Л. Копчак, М. Тверд, Б. Козловскі // Електротехніка і електромеханіка. – 2016. – №4(1). – С. 84–88.

13. Marushchak Y. Synthesis of automatic control systems by using binomial and Butterworth standard fractional order forms / Y. Marushchak, B. Kopchak // Computational problems of electrical engineering. – 2015. – Vol. 5, No. 2. – С. 89–94.

14. Копчак Б.Л. Апроксимація перехідних функцій поліномами дробового порядку / Б.Л. Копчак // Одеський національний політехнічний університет. Наук.-техн. журнал «Електротехнічні та комп’ютерні системи». – 2014. – №14. – С. 20– 27.

15. Марущак Я.Ю. Дробові стандартні форми для синтезу електромеханічних систем / Я.Ю. Марущак, Б.Л. Копчак // Наук.-техн. журнал «Електротехнічні та комп’ютерні системи». – 2014. – №15(91). – С. 57–60.

16. Marushchak Y. Approximation of fractional order differential-integral controllers by integer order transfer functions / Y. Marushchak, B. Kopchak // Computational problems of electrical engineering. – 2014. – №1. – P. 29–32.

17. Kopchak B. Application of particle swarm optimization method for solving the problems of approximation of electromechanical systems’ parts / B. Kopchak // Computational problems of electrical engineering. – 2013. – №2(5). – С. 41–44.

18. Генераторне джерело електроенергії / Номер патенту: 62286 / Опубліковано: 15.12.2003/Автори: Ткачук Василь Іванович, Копчак Богдан Любомирович

19. Копчак Б.Л., Копчак Л.С., Паранчук Я.С. Генераторне джерело електроенергії. Патент України на винахід № 113819 від 10.03.2017 р. Бюл. №5.

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 117

Tел. +38 (032) 258-21-60; +38 (032) 258-22-38

Е-mail: bohdan.l.kopchak@lpnu.ua