Копець Галина Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Копець Галина Романівна
63e71c9a20.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 9 червня 1961 року
Громадянство Україна
Alma mater Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова
Дата закінчення 1983 р.
Спеціальність «Економіка і організація поліграфічної промисловості»;
Галузь наукових інтересів Ефективне використання ресурсів організації, енергоефективність та енергоменеджмент, мотивація працівників, та корпоративна культура.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1993 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Копець Галина Романівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 9 червня 1961 року

1983р. - закяінчила Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова, за спеціальністю «Економіка і організація поліграфічної промисловості»;

1992р. - закінчила аспірантуру Інституту Регіональних досліджень НАН України;

1993р. — захистила кандидатську дисертацію на тему «Стимулювання розвитку дослідних виробництв (на прикладі машинобудівних підприємств Західного регіону України), за спеціальністю 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою».

Стажування:

29.03.2019р.-19.06.2019р.-Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього Національної академії наук Украіни, відділ регіональної і фінансової політики( наказ # 46-к від 29.03.2019р., довідка від 24.06.2019р.)

Викладає курси

 • Управлінський облік,
 • Економіка підприємств,
 • Контролювання інноваційної діяльності,
 • Управління персоналом в електронному бізнесі

Навчально-методична робота

Розроблено методичне забезпечення:

 1. Управління персоналом в електронному бізнесі.( підготовано для сертифікації) .
 2. Інноваційний потенціал підприємства (Робоча навчальна програма, анотація, практичні, білети)
 3. Управлінський облік (Робоча навчальна програма, анотація, практичні, лабораторні, білети).
 4. Курсовий проект «Обгрунтування інвестиційних рішень організації»( МЕ, ІНЕМ).
 • Пройшла стажування в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього НАН України» з 29.03.2019р. по 19.06.2019р,довідка від 24.06.2019р.

Організаційна і громадська робота

 • Організовувала І тур та готувала до ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади (ВСО) 4 студентів 4, 5 курсу спеціальності «Менеджмент організацій», вибрано 4 студентів кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр», підготовано їх для участі у другому турі ( зі спеціальності «Менеджмент організацій») .
 • Студентка Мороз Юлія зайняла 4 місце на ВСО, отримала грамоту ступеня (м. Тернопіль, Тернопільський нац.-й екон-й ун-т , 27-29 квітня 2019р).
 • Приймала участь у профорієнтаційній діяльності (загальноосвітня СШ № 9, Львівська академічна гімназія , Львівська лінгвістична гімназія).
 • Приймала участь у виховних та просвітницьких заходах за участю кафедри МО, студентів інститутів ІТРЕ та ІНЕМ, у роботі «Просвіти».

Наукові інтереси

Ефективне використання ресурсів організації, енергоефективність та енергоменеджмент, мотивація працівників, та корпоративна культура..

Основні публікації

 1. Копець Г.Р. Інновації у діяльності туристичного підприємства / Г.Р. Копець, І.Я. Кулиняк // Матеріали ІІ Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції молодих вчених “Управління економічними процесами на макро– і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення”, (м. Львів, 14–15 квітня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 49–50.
 2. Кулиняк І.Я. Використання спеціалізованого програмного забезпечення для управління економічними ризиками / І.Я. Кулиняк, Г.Р. Копець // Матеріали ІІ Міжнародної науково–практичної інтернет–конференції молодих вчених “Управління економічними процесами на макро– і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення”, (м. Львів, 14–15 квітня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 88–89.
 3. Копець Г.Р. Інноваційні аспекти розвитку електронного бізнесу./ Г.Р. Копець, Ю.В. Войцеховська , К.О. Дзюбіна*** // Тези VI Міжнародної науково–практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації.–(м. Львів, 19–21 травня 2016р.) – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. –С.164.
 4. Копець Г.Р.Маркетингові аспекти розвитку електронного бізнесу./ Г.Р. Копець, Д.Ю.Сирватка* // Тези ХI Міжнародної науково–практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту– (м..Львів, 3–5 листопада 2016р). – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. –С.121.
 5. Копець Г.Р. Застосування реінжинірингу як управлінської інновації у діяльності підприємств / Г.Р. Копець, Ю.В. Войцеховська, Л.В. Галаз /// Тези доповідей VІ Міжнародної науково–практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації ”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 19–21 травня 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM) . – C. 164.
 6. Дзюбіна А. В. Prospects of implementation of modern cellular wireless data transfer standards / А. В. Дзюбіна, Г. Р. Копець / Cучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії (TCSET’2016): Матеріали XIII Міжнародної конференції (Львів-Славсько, Україна, 23-26 лютого 2016). – 2016. – C. 937–939.
 7. Копець Г.Р. Інноваційний розвиток у сфері електронного бізнесу /Г.Р. Копець, Г.В. Рачинська, К.О.Дзюбіна*** //Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»: Львів, Видавництво Львівської політехніки. – 2016. – № 847. –С.107–113.
 8. Копець Г.Р.Маркетингові аспекти розвитку електронного бізнесу./ Г.Р. Копець, Г.В. Рачинська, К.О. Д.зюбіна*** // Тези ХI Міжнародної науково–практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту– (м..Львів, 3–5 листопада 2016р). – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. –С.120.
 9. Копець Г.Р.Маркетингові аспекти розвитку електронного бізнесу./ Г.Р. Копець, Г.В. Рачинська, К.О. Д.зюбіна*** // Тези ХI Міжнародної науково–практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту– (м..Львів, 3–5 листопада 2016р). – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. –С.120.
 10. Копець Г. Р., Рачинська Г. В., Урікова*** О. М. Обліково-аналітичне забезпечення енергоменеджменту бюджетних установ // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 27–28 квітня 2017 р. – 2017. – C. 142.
 11. Копець Г. Р., Кулиняк І. Я., Дзюрах Ю. М. Теоретичні аспекти розвитку туристичних підприємств із застосуванням сучасних концепцій менеджменту при роботі з персоналом. Modern Economics. 2019. № 16 (2019). С. 27-33.
 12. Кулиняк І.Я., Копець Г.Р. Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління. 2017. № 873. C. 60-71.
 13. Кулиняк І.Я., Копець Г.Р. Симультативна модель розвитку туристичної діяльності регіону (на прикладі Львівської області). С. 278-291. / Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : Колективна монографія // Авт. кол. А.В. Рибчук, І.Я. Кулиняк, Т.В. Кулініч та ін. / За заг. ред. проф. А. В. Рибчука. Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. 458 с.
 14. Кулиняк І.Я., Копець Г.Р. Теоретичні аспекти трактування понять “ризик” та “ризик інвестиційного проекту”. рр. 579-588. / Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph // Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. 737 р.
 15. Гербут М.В. Управлінські аспекти підвищення конкурентоспроможності організацій курортно-рекреаційної сфери в умовах глобалізації / М.В. Гербут, Г.Р. Копець// Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти». – м. Львів, 24 листопада 2017 р. – Україна, м. Львів. – С.156-160.
 16. Гербут М.В. Інновації як інструмент підвищення конкурентоспроможності організацій курортно-рекреаційної сфери/ М.В. Гербут, Г.Р. Копець//Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок». – Львів, 17-19 травня 2018 р. – С. 38.
 17. Д.зюбіна А.В. Практика обліково-аналітичного забезпечення комунального енергоменеджменту./ А.В. Д.зюбіна, Г.Р. Копець, Л.В. Галаз // Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства.- м. Львів, 27 -28 квітня 2017р. – Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. –С. .93.
 18. Копець Г.Р. Обліково-аналітичне забезпечення енергоменеджменту бюджетних установ./ Г.Р. Копець , Г..В. Рачинська, О.М.Урікова // Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства.- м. Львів, 27 -28 квітня 2017р. – Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. –С. 142.
 19. Копець Г.Р. Інноваційні аспекти розвитку персоналу електронного бізнесу / Г.Р. Копець, О.М.Урікова, Л.П.Прийма // Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціоналізації науково-технічних розробок». – Львів, 17-19 травня 2018 р. - с. 62.
 20. Дзюбіна А.В. Компонентність електронного бізнесу / А.В. Дзюбіна, Г.Р. Копець, К.О.Дзюбіна // Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції « Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціоналізації науково-технічних розробок ». – Львів, 17-19 травня 2018 р. - с.45.
 21. Krasko O. Network Functions Virtualization for Flexible Deplоyment of Converged Орtical-Wireless Аccess Infrastructure / O.Krasko, H.Al-Zayadi, V Pashkevych, .H. Kopets, B. Humeniuk // Proceeding of the XIV International Conference «Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Coмputer Engineering»(TCSET).- February 20-24, 2018.- Lviv- Slavske, Ukraine. –№ 236.Paper ID 425. ISBN (IEEE): 978-1-5386-2555-2/
 22. Kopets H.Values in the systeм of innovation мanageмent as factors of iмproving the coмpetitiveness of organizations/H. Kopets,I.Kulyniak / Innovation Process мanageмent in Ukraine: probleмs in coммercialization of scientific and technical developмents :мonograph/Y.Vovk,O.Karyy and other.-Lviv:LLC «Rastr-7»,2018.-pp.34-43.
 23. Кулиняк І.Я. Теоретичні аспекти трактування поняття «ризик» та «ризик інвестиційного проекту»/ І.Я. Кулиняк, Г.Р.Копець/ Eмergence of public developмent:financial and legal aspects: мonograph/Yu.Pasichnuk and ets.-Agenda Publishing House,Coventry,United Kingdoм,2019.-pp.579-588.
 24. Дзюбіна А.В. Диференціація основних складових електронного бізнесу / А.В. Дзюбіна, К.О. Дзюбіна, Г.Р.Копець// Вісник НУ «ЛП» «Проблеми економіки та управління».-2019, №897 .-С.16-19.
 25. Рачинська Г.В.Інструменти активізування соціальної відповідальності підприємств в концепції ділової досконалості бізнесу.-Г.В.Рачинська,Г.Р.Копець //Evropski casopis ekono мiky a мanageмentu.-Svazek 5,2.vydani.-2019.-c.45-54.
 26. Volodymyr Аndrushchak, Мykola Kaidan, Stepan Dumych, Olena Dashkovska and.Halyna Kopets. Deep Learning based Traffic Optimization in Optical Transport Networks. // Proceeding of the XV International Conference «Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Coмputer Engineering»(TCSET-2020) (IEEE).- February 25-29, 2020.- Lviv- Slavske, Ukraine. - . ISBN: 978-1-7281-5566-1.- Paper ID 253. –P. 873-876. (Наукометричнa базa даних Skopus ).
 27. Гербут М.В.,  Копець Г.Р., Урікова О.М. Інноваційні аспекти розвитку вітчизняних туристичних підприємств // Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці ». – Львів, 18 -20 червня 2020 р . - ISBN 978-966- 941-473-1 – С. 173.
 28. Дзюбіна А.В., Копець Г Р., Рачинська Г.В. Інноваційні аспекти розвитку ресурсного менеджменту підприємств електронного бізнесу. // Тези доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції « Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці ». – Львів, 18 -20 червня 2020 р. – ISBN 978-966-941-473-1. - С. 96-97
 29. Копець Г. Р., Кулиняк І. Я. Сучасні напрями розвитку підприємств у сфері туризму в Україні // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 2. – С. 37–48.
 30. Копець Г. Р., Рачинська Г. В. Сучасні фінансові механізми розвитку енергоощадності в Україні // Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : збірник матеріалів 6-го Міжнародного конгресу, Львів, 23–25 вересня 2020 року. – 2020. – C. 70.
 31. Копець Г. Р., Кулиняк І. Я. Практика комунальної енергоощадності та енергоменеджменту у містах України // Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : збірник матеріалів 6-го Міжнародного конгресу, Львів, 23–25 вересня 2020 року. – 2020. – C. 167.

Копець Г. Р., Рачинська Г. В. Сучасні фінансові механізми розвитку енергоощадності в Україні // Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : збірник матеріалів 6-го Міжнародного конгресу, Львів, 23–25 вересня 2020 року. – 2020. – C. 70.

 1. Кулиняк І. Я., Копець Г. Р. Інноваційний розвиток україни: проблеми та напрями активізації // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 67–70.
 2. # # #

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

E-mail: gkopets@gmail.com