Коляса Остап Леонідович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Коляса Остап Леонідович
Дата народження 8 серпня 1963 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1985 р.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Гудз Густав Стефанович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки»
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Кафедра автомобілебудування Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Коляса Остап Леонідович - кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілебудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 8 серпня 1963 року.

Тема дисертації: Обгрунтування теплової моделі дискових гальмових механізмів автомобільних коліс [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / Коляса Остап Леонідович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2002. — 141 арк. — арк. 122-132

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Гудз Густав Стефанович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки»

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Конструкція та динаміка двигунів внутрішнього згоряння
 • Засоби діагностики автомобілів
 • Мехатроніка та бортова діагностика
 • Електроустаткування автомобілів і тракторів

Наукові інтереси

 • Діагностика систем впорску МРІ.

Вибрані публікації

 1. Особливості методології визначення центру ваги дво- і трьохвісного автобуса для проведення випробувань згідно правил ЕЭК ООН № 66 / К. Е. Голенко, О. З. Горбай, Л. В. Крайник, О. Л. Коляса // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. — 2009. — № 17. — С. 78-83.
 2. Порівняльна оцінка точності різновимірних теплових моделей автомобільних дискових гальм / Г. С. Гудз, О. Л. Коляса, О. З. Горбай // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. — Вип. 19.3. — С. 271-276. — Бібліогр.: 6 назв.
 3. Принципи вибору теплових моделей автомобільних дискових гальм за точністю розв’язку / О. Коляса, М. Осташук, Я. Яворський // 9-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : присвяч. 165-річчю Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 20-22 трав. 2009 р. : праці / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л., 2009. — С. 265-266.
 4. Тепловий розрахунок автомобільних дискових гальм на типових режимах випробувань / О. Коляса, Я. Яворський // 7-й Міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові : Тези доп., 18-20 трав. 2005 р. — Л., 2005. — С. 128-129.
 5. Гудз Г.С., Коляса О.Л., Тарапон А.Г. Расчетный модуль для исследования температурных полей в дисковых тормозах автотранспортных средств. Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ: Моделювання та інформаційні технології. — К., 2001, вип. 8. — С. 45-50.
 6. Гудз Г.С., Коляса О.Л. Компьютерное моделирование теплового баланса автомобильного дискового тормоза. Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ: Моделювання та інформаційні технології. — К., 2001, вип. 7. — С. 24-29.
 7. Гудз Г.С., Коляса О.Л. Моделирование процеса теплообмена во время испытаний дисковых тормозов. Зб. наук. пр. інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ. — К., 2001, вип. 11. — С. 46-51.
 8. Коляса О.Л. Про вплив товщини автомобільного гальмівного диска на його температурний режим // Вісн. НУ «Львівська політехніка»: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів, 2001, № 434. — С. 68-72.
 9. Гудз Г.С., Коляса О.Л. Классификация и сравнительный анализ точности моделей фрикционных узлов автотранспортных средств // Вестн. НТУ «ХПИ». — Харьков, 2001, № 14. — С. 134-143.
 10. Гудз Г.С., Коляса О.Л., Королевич Л.М. Про питання вибору багаточинникової теплової моделі автомобільного дискового гальма // Вестн. НТУ «ХПИ». — Харьков, 2001, № 15. — С. 152-157.
 11. Gudz G., Globchak M., Koliasa O. Choosing a model of research temperature fields in automobile wheel disk brakes. Mechanics — 2000. Proceeding of the International Sciеntific Conference. Rzeszow, June 2000. — Р. 43-46.
 12. Гудз Г.С., Коляса О.Л., Яворський Я.П. Теплова модель дискового гальмового механізму автомобільного колеса // Материалы международной научно-технической конференции «Новые технологии в машино-приборостроении и на транспорте». — Севастополь: Изд-во Сев. ГТУ, 10 — 14.09.2001. — С. 296-301.

Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 316 ,

тел. 258-23-08,

okolyasa@polynet.lviv.ua