Колещук Орест Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Колещук Орест Ярославович
Koleshchuk Photo.jpg
Дата народження 29.08.1980.
Місце народження Львів
Громадянство України
Alma mater НУ «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність економіка підприємства
Галузь наукових інтересів трансфер технологій
Кваліфікаційний рівень магістр
Науковий ступінь Доктор економічних наук (диплом ДД №010323)
Дата присвоєння н.с. 2020 р.
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №045146)
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, заступник завідувача кафедри з загальних питань, помічник директора ІНЕМ, член вченої ради ІНЕМ

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Економіка підприємства», ОКР «магістр», 2002 р.


Професійна діяльність

2021 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2014 – 2021 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2011 – 2014 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій

2009 – 2011 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Основи підприємницької діяльності», «Економіка будівництва, основи менеджменту та маркетингу», «Визначення вартості об'єктів будівництва, проектів і робіт з використанням ІТ». Консультує виконання економічних розділів кваліфікаційних робіт студентів технічних спеціальностей.


Наукові дослідження

Основні напрямки наукових досліджень: оцінювання основного капіталу підприємств, планування оновлення основних засобів. Станом на 2021 рік опублікував 58 науково-методичних праць, у тому числі 28 статей у фахових виданнях, понад 17 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях, одна монографія у співавторстві, 8 методичних праць та три навчально-методичні комплекси у Віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка».


Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Економічне оцінювання стану та планування оновлення основних засобів підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2011 р.

Назва докторської дисертаційної роботи: «Стратегічне управління інноваційністю підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2020 р.


Підвищення кваліфікації

 • 2012 – стажування у Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України
 • 2012-2013 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»
 • 2016 – стажування у ТзОВ «Західбуденергозбереження»
 • 2016-2017 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»


Основні публікації за останні роки

Монографії

 • Колещук, О.Я., 2019. Формування інноваційної платформи розвитку машинобудівних підприємствах: зарубіжний досвід. В: О.В. Ареф'єва, ред. Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі. Київ: ВД "Освіта України", с. 62-69


Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Колещук, О.Я., 2020. Структурні трансформації як пріоритетний вектор розвитку інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств. Бізнес Інформ, 1, с. 62-68. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Acess Journals та ін.).
 • Колещук, О. Я., 2019. Формування інтегрованого механізму стратегічного управління інноваційністю машинобудівних підприємств. Бізнес Інформ 12, с. 81-87. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Acess Journals та ін.).
 • Колещук, О. Я., 2019. Аналітичне підґрунтя оцінки інноваційної рефлексії машинобудівних підприємств. Економіка, управління та адміністрування, 4(90), с. 23-27. (Міжнародна представленість журналу: Index Copernicus, DOAJ).
 • Колещук, О. Я., 2019. Моделі формування та розвитку інноваційної діяльності: міжнародний досвід Економічний вісник Національного гірничого університету, 1 (65), с. 86-95. (Міжнародна представленість журналу та індексація журналу: Index Copernicus, Academic Resource Index, ResearchBib).
 • Колещук, О. Я., 2019. Теоретичні положення управління інноваційністю підприємств: стратегічно-орієнтовані напрямки. Проблеми системного підходу в економіці, 5(73) ч.2, с. 143-150. (Міжнародна представленість журналу та індексація журналу: Index Copernicus, Eurasian Scientific, Journal Index).
 • Колещук, О. Я., 2019. Інноваційність як чинник впливу на формування технологічних укладів. Проблеми системного підходу в економіці, 4(72) ч 1, с. 108-113. (Міжнародна представленість журналу та індексація журналу: Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index).
 • Колещук, О. Я., 2019. Краудфандінг як стратегічний інструмент інституційної модернізації фінансового забезпечення процесу управління інноваційністю підприємств. Економічний вісник Національного гірничого університету, 3 (67), с. 115-125. (Міжнародна представленість журналу та індексація журналу: Index Copernicus, Academic Resource Index ResearchBib)
 • Колещук, О. Я., 2019. Формування ефективної системи стратегічного управління інноваційністю підприємств. Економічний вісник Національного гірничого університету, 2(66), с. 91-98. (Міжнародна представленість журналу та індексація журналу: Index Copernicus, Academic Resource Index ResearchBib).
 • Колещук, О. Я., 2019. Розвиток інноваційності машинобудівних підприємств на основі когнітивного моделювання: стратегічні сценарії управління. Проблеми економіки, 4(42), с. 257–263. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, РІНЦ, Research Bible).
 • Колещук, О. Я., та Прохорова, В. В., 2019. Просторово-динамічна оцінка системи управління сучасними промисловими підприємствами. Проблеми економіки, 3, с. 133–140. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, РІНЦ, Research Bible) (Особистий внесок автора: згруповано фактори впливу на підприємство, які в стануть підґрунтям системи просторово-динамічної оцінки управління).
 • Колещук, О. Я., 2019. Інституційне забезпечення розвитку інноваційності на основі взаємозв’язку «держава – заклади вищої освіти – промисловість». Економічний Вісник гірничого університету 4(68), с. 56-63 (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, Academic Resource Index, ResearchBib).
 • Колещук, О.Я., та Прохорова, В.В. 2019. Інноваційні кластери як організаційно-економічна основа забезпечення стратегічного управління машинобудівними підприємствами. Проблеми системного підходу в економіці. 6(74) ч.1 с. 115-124. (Міжнародна представленість журналу та індексація журналу: Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index) (Особистий внесок автора: розраховано інтегральний показник стратегічного управління інноваційністю підприємств, згруповано кластери у відповідності до рівня інноваційної рефлексії).
 • Колещук, О. Я., 2019 Інтелектуалізація концептуально-стратегічного мислення в управлінні машинобудівними підприємствами з використанням теорії хаосу. Бізнес Інформ, 11, с. 376–381. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Acess Journals та ін.).
 • Колещук, О. Я., 2019. Структурно-змістовна характеристика методології стратегічного управління інноваційністю підприємств. Бізнес Інформ. 10, с. 265–270. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Acess Journals та ін.).
 • Колещук, О. Я., 2019. Консолідація інформаційних ресурсів як системна основа стратегічного управління інноваційністю підприємств. Бізнес Інформ, 9, с. 328–333. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Acess Journals та ін.).
 • Колещук, О. Я., 2019, Концепція дифузій інноваційності підприємств: просторово-часовий процес. Бізнес Інформ, 8, с. 123–128. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Acess Journals та ін.).
 • Колещук, О. Я., 2019. Фундаментальна наукова основа формування інноваційності підприємств. Бізнес Інформ, 7, с. 59–65. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Acess Journals та ін.).
 • Колещук, О.Я., 2019. Методи оцінки інноваційної рефлексії підприємств як основа розробки раціональних управлінських стратегій. Вісник економіки транспорту і промисловості, 68, с. 208-217. (Міжнародна представленість журналу: Index Copernicus).
 • Колещук, О. Я., 2019. Оцінка інноваційної рефлексії як основа формування сценаріїв стратегій управління інноваційністю машинобудівних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості, 67, с. 185-195. (Міжнародна представленість журналу: Index Copernicus).
 • Koleshchuk, O., Lesinskyi, V., Yemelyanov, O., Zarytska, O., and Symak, A., 2018. Substantiation оf projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises. Eastern-European journal of enterprise technologies, 6, is. 1 р. 6-16. (Міжнародна представленість журналу: Scopus, Index Copernicus). (Особистий внесок автора: обґрунтовано припустимий обсяг інвестицій для проектів, що характеризуються низьким рівнем прогнозованості).
 • Koleshchuk, O., Kozyk, V., Mrykhina, O., and Mirkunova, T., 2018. Substantiation of methodical approaches to cost estimation of innovative technologies. Technology audit and production reserves, 3/4 (41), р. 25–33. (Міжнародна представленість журналу: Index Copernicus). (Особистий внесок автора: уточнено витратний метод оцінювання вартості технологій для планування показників витрат та застосування індивідуальних індексів цін).
 • Колещук, О. Я., 2018. Стан розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств як флагману інноваційного та науково-технічного прогресу. Адаптивне управління: теорія і практика. Економіка, [online] 5(10). Режим доступу: <https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/143> [Дата звернення 29 липня 2020]. (Міжнародна представленість журналу: Google Scholar).

.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402, тел.: +38 (032) 258-25-45 E-mail: orest.y.koleshchuk@lpnu.ua