Колб Олександр Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Колб Олександр Григорович
Kolb O.jpg
д.юр.н., професор, професор кафедри
Дата народження 10 червня 1960 року
Місце народження м. Камінь-Каширський Волинської області
Громадянство Україна
Alma mater Київська вища школа МВС СРСР
Дата закінчення 1987 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра кримінального права і процесу

Колб Олександр Григорович — доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права і процесу , Інституту права та психології.

Освіта

 • Освіта вища (у 1987 році стаціонарно з відзнакою закінчив Київську вищу школу МВС СРСР за спеціальністю «правознавство»), доктор юридичних наук, професор, член 2-х спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій при Національній академії внутрішніх справ (НАВС), член Кримінологічної асоціації України та Кримінально-виконавчого бюро Національної академії правових наук України (НАПрНУ); наукова спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. У цьому ж напрямі проводяться й наукові розвідки у даний час.
 • У 1997 р. закінчив ад’юнктуру НАВС України та захистив кандидатську дисертацію на тему «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх у слідчих ізоляторах МВС України» (спеціальність 12.00.08), як здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС.
 • У 2007 р. захистив докторську дисертацію на тему «Установа виконання покарань, як суб’єкт запобігання злочинам» (спеціальність 12.00.08), як здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Київського національного університету внутрішніх справ.

Професійна діяльність

 • Трудовий стаж складає більше 40 років, науково-педагогічний стаж понад 20 років.
 • Науково-педагогічну діяльність розпочав з посади старшого викладача кафедри публічного права Волинського державного університету імені Лесі Українки.
 • З 1998 по 2005 рр. – доцент кафедри кримінального права та процесу, а з 2000 р. – завідувач цієї ж кафедри Волинського державного університету імені Лесі Українки.
 • З 2005 по 2010 рр. – професор, завідувач цієї ж кафедри.
 • З березня 2010 по липень 2010 професор кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • З липня 2010 по листопад 2010 р. – декан факультету по підготовці правознавців навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання НАВС.
 • З листопада 2010 р. по серпень 2015 р. – директор навчально-наукового інституту права та психології НАВС.
 • З серпня 2015 р. по лютий 2018 р. - професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, а з лютого по вересень 2018 р. включно – проректор з навчально-методичної роботи ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука».
 • Академік трьох академій (Академії вищої освіти, Української технологічної академії та Міжнародної кадрової академії).
 • Член Спілки юристів України, Спілки «Союз-Чорнобиль», у 2005-2014 рр. – член наукової ради Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Нагороди та відзнаки

Має державні нагороди, а саме:

 • Орден «За заслуги» 3-го ступеня (Указ Президента України від 25.04.2016 року).
 • Грамоту Верховної Ради України (розпорядження Голови Верховної Ради України від 30.11.2016 р.).

Наукова діяльність

 • Автор та співавтор більше 430 наукових праць, у тому числі 2-х підручників «Кримінально-виконавче право України» з грифом МОН України /2010 р., за заг. ред. О.М. Джужі) та «Профілактика злочинів» / 2010 р., за заг. ред. О.М. Джужі), 2 науково-практичних коментарів до Кримінально-виконавчого кодексу України (2008 р., 2012 р. за заг. ред. А.Х. Степанюка), Кримінального кодексу України (за ред., А.В. Савченка, 2015, 2017 рр.) та одного – до Закону України «Про протидію та запобігання корупції» (2012 р.), 1 науково-практичного коментаря до Положення про спостережні комісії (2006 р., за заг. ред. Н.Г. Калашник і О.Г. Колба), 40 навчальних посібників з грифом МОН України по курсу «Кримінологія», 30 монографій по цьому ж курсу, більше 70 навчально-методичних та наукових видань по спеціальності 12.00.08, включаючи співавторство у такому виданні, як Міжнародна поліцейська енциклопедія та понад 50 публікацій за кордоном, т. ін.
 • На протязі 2007-2018 рр. підготував як науковий керівник 24 здобувача, які захистили дисертації та здобули наукові ступені доктора юридичних наук (4 особи) та кандидата юридичних наук (20 осіб) по спеціальності 12.00.08 та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність.
 • На даний час підготовлено до захисту ще 1 докторську та 3 кандидатські дисертації за спеціальністю 12.00.08.


Основні публікації

 1. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх у слідчих ізоляторах: Навчальний посібник. - Луцьк: РВВ Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1998. - 90 с. (у співавторстві).
 2. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник /Колб О.Г., Хлистік А.М., Барчук А.І. та ін.; За заг. ред. О.Г. Колба. - Луцьк: Вид-во Волинська обласна друкарня, 2000. - 165 с. (у співавторстві).
 3. Запобігання злочинності в місцях позбавлення волі: Навчальний посібник. - Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. - 492 с.
 4. Особливості та проблеми виконання кримінальних покарань в Україні: Навчальний посібник. - Луцьк. РВВ «Вежа», 2005. - 402 с.
 5. Реформування органів і установ виконання покарань України. Стан, тенденції, шляхи удосконалення: Навчальний посібник. - Луцьк: «Медіа», 2001. - 142 с.
 6. Кримінологія і соціальна профілактика злочинів серед засуджених виправних установ: Навчальний посібник. - Луцьк: РВВ «Вежа», 2005. - 228 с.
 7. Загальні засади призначення кримінальних покарань в Україні: Навч. посібник /Горбач Л.С., Колб О.Г.; За заг. ред. О.Г. Колба. - Луцьк, РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки, 2006. - 241 с.
 8. Кримінологія: довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела: Навчальний посібник /Колб О. Г., Яцишин М. М., Крикунов О. В.; За заг. ред. О.Г. Колба. - Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки 2007. - 466 с. (у співавторстві).
 9. Кримінологія: Навч. посіб. /За заг. ред. О. М. Джужи. - К.: Атіка, 2010. – 486 с. (у співавторстві).
 10. Запобігання правопорушенням у місцях позбавлення волі: Навчальний посібник /За заг. ред. О. М. Джужи та О.Г. Колба. - К.: Атіка, 2010. – 310 с. (у співавторстві).
 11. Захист прав потерпілого від злочину в кримінально-виконавчому праві: Навчальний посібник /В.В. Василевич, А.П. Гель, В.П. Захаров, І.Я. Яковець та ін.; за заг. ред.. А.Х. Степанюка, О.Г. Колба. – Луцьк: П.П. Іванюк, 2010. – 176 с.
 12. Кримінологічні та оперативно-розшукові засади запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній: Монографія. – К.: Атіка, 2011. – 367 с. (у співавторстві).
 13. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. д.ю.н., проф. В.В. Коваленка, д.ю.н., проф. А.Х. Степанюка. – К.: Атіка, 2012. – 492 с.
 14. Віктимологічні засади боротьби зі злочинами, що вчиняються в установах виконання покарань України: Навчальний посібник для студ. юрид. навчальн. закладів/ Джужа О.М., Коваленко В.В., Колб О.Г. та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи та В.В. Коваленка. – Хмельницький: ХмЦНП, 2012. – 172 с. (у співавторстві).
 15. Актуальні проблеми конституційного права України: підручник / За заг. ред. професора А.Ю. Олійника. К.: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 552 с.
 16. Конфліктологія: Словник / За заг. ред. О.Г. Колба, А.І. Буймістера. – К. – Переяслав-Хмельницький: Вид-во «КСВ», 2012. – 592 с.
 17. Індивідуальна профілактика злочинів у місцях позбавлення волі // Кримінологічний довідник / За наук. ред. д-ра юрид. наук, професора, академіка НАПрН України Бандурки О.М., за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. Джужі О.М. і д-ра юрид. наук., проф. Литвинова О.М.: довідкове видання. – Х.: Діса плюс, 2013. – С. 44, 193-194, 321.
 18. Кримінологічні засади запобігання злочинам в установах виконання покарань України (пенітенціарна кримінологія): Посібник / За заг. ред. докт. юрид. наук, професора О.М. Джужі. – К.: НАВС, Кримінологічна асоціація України, 2013. – 620 с.
 19. Правова доктрина України: у 5-ти томах. Т. 5: Правова доктрина у сфері виконання покарань. – Х.: НАПрНУ, 2013. – С. 887-917.
 20. Право на особисту безпеку засуджених до позбавлення волі в Україні: поняття, зміст та форми забезпечення Навчальний посібник / А.В. Баб’як, В.В. Василевич, З.В. Журавська та ін.; за аг. ред., д.ю.н., проф.. О.М. Джужа та д.ю.н., проф.. О.Г. Колба. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2014. – 254 с. (у співавторстві).
 21. Кримінальна субкультура: поняття, суспільна небезпека, форми та засоби впливу на правопорядок в установах виконання покарань України: навч. посібник / за заг. ред. О.Г. Колба –К.: Інститут обдарованої дитини, 2015. – 146 с.
 22. Кримінально-виконавче право України [У схемах та таблицях]. Навч. посібник / Олефір В.І., Колб О.Г., Ткачук В.Є. та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. О.Г. Колба та д.ю.н., проф. В.І. Олефіра. – К.; Видавництво «Центр учбової літератури», 2015. – 260 с.
 23. Реалізація принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань у кримінально-виконавчій діяльності України: Навчальний посібник / Колб О.Г., Джужа О.М., Конопельський М.Я. та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. О.Г. Колба та д.ю.н., проф. О.М. Джужи. – К.: Кондор – Видавництво, 2016. – 336 с.
 24. Кримінальна субкультура: поняття, суспільна небезпека, форми та засоби впливу на правопорядок в установах виконання покарань: навчальний посібник / за ред. д.ю.н., професора О.Г. Колба. – К.: «Кондор – Видавництво», 2016. – 222 с.
 25. Правові засади діяльності прокуратури України у сфері виконання покарань: Навчальний посібник / Є.В. Дудко, О.І. Колб, А.В. Савченко та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. О.М. Джужи та д.ю.н. проф. О.Г. Колба. – К.: Кондор – Видавництво, 2016. – 240 с.
 26. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї у місцях позбавлення волі: Навчальний посібник / за заг. ред. д.ю.н., проф. О.Г. Колба. – К.: Видавництво-Кондор, 2016. – 236 с.
 27. Короткочасні виїзди засуджених до позбавлення волі за межі колоній: навч. посіб. / за заг. ред. д.ю.н., проф. О.Г. Колба. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 190 с.
 28. Українська кримінологічна енциклопедія / за заг. ред. В.В. Чернея, В.В. Сокуренка; упоряд. О.М. Джужа, О.М. Литвинов. – Харків-Київ: ХНУВС; НАВС; Кримінол. асоц. Українм, 2017. – 804 с. – С. 312, 331, 614 (у співавторстві).
 29. Соціологія права: [навч. посіб.] / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.О. Левченко та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи. – 2-ге вид. перероб. І допов. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 221-226; 232-248; (у співавторстві).
 30. Сучасний український кримінологічний словник / за заг. ред. О.М. Джужи та О.М. Литвинова. – Київ-Харків: ХНУВС, НАВС, 2017. – С. 96-101; 134-137.
 31. Прокуратура у системі суб’єктів запобігання злочинам України: навч. посіб. / за заг. ред. О.М. Джужи та О.Г. Колба. – К.: Вид-во Кондор, 2017. – 340 с.
 32. Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зарубіжних країнах: навч. посіб. / за заг. ред. д. ю. н., проф. А. В. Савченка. – К: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 240 с.
 33. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко [та ін.]; за заг. Ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 1104 с.
 34. Тлумачний словник пенітенціарної лексики. / авт. Боровик А. В., Колб О. Г. Луцьк : СПД Гадяк Ж. В. , друкарня «Волиньполіграф», 2018. 340 с.