Колб Ігор Захарович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Колб Ігор Захарович
7.Kolb.jpg
к.т,н., доцент
Дата народження 4 серпня 1970 року .
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Моделювання в фотограмметрії залежних помилок вимірів з негауссовим розподілом
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Дорожинський Олександр Людомирович, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Поточне місце роботи кафедра фотограмметрії і геоінформатики, Інститут геодезії, Національний університет «Львівська політехніка»

Колб Ігор Захарович —кандидат технічних наук, доцент кафедри фотограмметрії і геоінформатики Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народився 4 серпня 1970 року .

Тема дисертації: Аналітична фототріангуляція при відомих координатах центрів проекцій аерофотознімків [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.24.02 / Колб Ігор Захарович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2000. — 115 арк. — арк. 109-115

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Дорожинський Олександр Людомирович, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Викладає курси:

 • Мовні середовища інструментальних ГІС
 • Геоінформаційні технології в геодезії, картографії та управлінні територіями
 • Геоінформаційний аналіз

Наукова робота

Наукові інтереси:

Моделювання в фотограмметрії залежних помилок вимірів з негауссовим розподілом

Участь в наукових розробках кафедри

 • Теоретичні основи блочної фототріангуляції методом зв’язок при відомих лінійних елементах зовнішнього орієнтування знімків.
 • Методика досліджень фототріангуляційних процесів шляхом математичного моделювання.
 • Комплексне експериментальне дослідження нового способу блочної фототріангуляції при відомих лінійних елементах зовнішнього орієнтування, виконане шляхом математичного моделювання.
 • Формування коваріаційної матриці фотограмметричних вимірів та її вплив на фототріангуляційні побудови.

Вибрані публікації

 1. Колб І.З. Дослідження точності аналітичної фототріангуляції при відомих елементах зовнішнього орієнтування.// Геодезія, картографія і аерофотознімання.-Вип. 58.-1997.С.218-221.
 2. Колб І. Моделювання блочної фототріангуляції при відомих лінійних елементах орієнтування.// Вісник геодезії та картографії. -Вип. 4, −1998.- с.41-44.
 3. Колб І.З. До питання про застосування елементів зовнішнього орієнтування в фототріангуляції.// Геодезія, картографія і аерофотознімання. -Вип. 59, −1999. -с.73-77.Праці в збірниках наукових доповідей симпозіумів та конференцій
 4. Колб І.З. Формування блоків макетних знімків для моделювання фотограмметричних задач// Тези доповідей науково-технічної конференції "Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва" .-Львів.-1999.-с197-199.
 5. Дорожинський О.Л., Колб І.З.Моделювання в фотограмметрії залежних помилок вимірів з негауссовим розподілом //-Деп. ДНТБ № 9417122.-1994.-11 с.
 6. Колб І.З. Точність поодинокої моделі при використанні просторових координат центрів фотографування, зафіксованих системами GPS.// Збірник наукових доповідей 4 науково-технічного симпозіуму "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища -GPS i GIS-технології" .-Львів,-1999.-с.15-19.

Контакти

м.Львів, 79013,вул. Карпінського, 6, ІІ корпус, кімната 622,

тел. +38 (032) 258-26-16

E-mail: aldorozh@polynet.lviv.ua