Козій Оксана Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Козій Оксана Іванівна
RTEmagicC koziy.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 27.04.1957 р.
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут сталого розвитку імені В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Козій Оксана Іванівна — кандидат технічних наук, доцент Кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В.Чорновола.

Науково-педагогічна діяльність

Тема кандидатської дисертації — «Підвищення експлуатаційної надійності виробів з фосфатного лазерного скла шляхом модифікування поверхні в аміаковому середовищі».

Професійний досвід — з 1980 року займається науковою, з 1996 року також педагогічною роботою.

Наукові інтереси

 • Модифікування структури оптичного скла з метою підвищення його експлуатаційних властивостей.
 • Оптичне фосфатне та плюмбум-силікатне скло з метою підвищення експлуатаційних властивостей (хімічної стійкості, термічної стійкості, мікротвердості) піддають газотермічному азотуванню.
 • Енергоощадні та ресурсоощадні технології синтезу захисних склоподібних покрить.
 • Створення на поверхні нестійкого скла захисних склоподібних оловомістких покрить за розчиновою технологією.
 • Проблеми утилізації твердих побутових відходів.
 • Спалювання твердих побутових відходів з подальшим використанням шлаків у виробництві будівельних матеріалів.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • Цивільний захист
 • Безпека життєдіяльності

Вибрані публікації

Кількість публікацій — 60, з них наукових — 40, патентів — 4.

Серед них:

 1. Цивільний захист : конспект лекцій: для студ. всіх спец. і форм навч. / Віктор Олексійович Васійчук, Володимир Євтихієвич Гончарук, Олександра Сергіївна Дацько, Степан Іванович Качан, Оксана Іванівна Козій, Нац.ун-т «Львівська політехніка»; За ред. Володимир Євтихієвич Гончарук; Відп. завип. Віктор Олексійович Васійчук. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 207 с. — Бібліогр. в кінці тем. — ISBN 978-617-607-151-8
 2. Утилізація та екологічна безпека шлаків сміттєспалювальних заводів / М. П. Петрук, О. І. Козій // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : зб. матеріалів I Міжнар. конгр., Львів, 28-29 черв. 2009р. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін]. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 77.
 3. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Сильвестор Михайлович Мохняк, Олександра Сергіївна Дацько, Оксана Іванівна Козій, Анна Степанівна Романів, Марія Петрівна Петрук; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 262 с. — Бібліогр.: с.258-261. — ISBN 966-553-825-7
 4. Методичні вказівки до дипломного проектування заводів з виробництва скла (додатки) для студентів спеціальності 7.091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» / Держ. ун-т «Львів. політехніка»; Уклад.: В.В.Шевченко, О.І.Козій, С.І.Дяківський. — Л.:Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — 29 с.
 5. Проектування складу та лабораторне варіння легкотопкого скла: Метод. вказівки до лаборатор. практикуму з курсу «Фізика і хімія скла» для студ. спец. 7.091609 «Хім. технологія важкотоп. і неметал. силікат. матеріалів» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; Уклад.: О.І.Козій, О.Ф.Бабаджанова, Я.І.Вахула. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — 19 с.
 6. Російсько-український словник силікатних термінів: Близько 10000 термінів / Уклад.: З.І.Боровець, Я.І.Вахула, С.А.Гоголюк, О.І.Козій, М.Г.Пона, Р.І.Семеген, В.І.Синенька, Х.С.Соболь, Н.О.Ференц, Й.М.Ящишин; Заред. Й.М.Ящишина. — 2-ге вид., випр. та доповнене. — Л.: Вид-во Держ. ун-ту «Львів. політехніка», 2000. — 168 с.

Контакти

пл.Св. Юра, 1, м. Львів, 79013; 3 -й корпус, кімн. 133

тел.: +38(032)258-25-26