Коваль Зоряна Остапівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Коваль Зоряна Остапівна
1978-06-03IMG 0174.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 3 червня 1978 року
Alma mater Український державний лісотехнічний університет
Дата закінчення 2000 р.
Галузь наукових інтересів Оцінювання ефектиності маркетингових стратегій фінансового менеджменту.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент, Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка» ,завідувач кафедри обліку та аналізу
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Коваль Зоряна Остапівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата нар.: 3 червня 1978 року

Вищу освіту здобула в 2000 році, закінчивши Український державний лісотехнічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» у 2000 р.

Працює у Львівській політехніці з 2001 р.: спочатку на посаді стажиста-дослідника, з 2003 р. – асистента, з 2005 р. – старшого викладача, а з 2006 р. – доцента кафедри обліку та аналізу.

В 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Економічне оцінювання та регулювання взаємозв’язків підприємства-виробника із споживачами продукції».

Науковий керівник — кандидат економічних наук, доцент, Загородній Анатолій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка» ,завідувач кафедри обліку та аналізу

Педагогічний стаж — 20 років.

У 2007 р. перемогла в конкурсі «Кращий молодий науковець року» Національного університету «Львівська політехніка». У 2008 р. здобула іменну премію голови Обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради, що присуджується молодим вченим і спеціалістам за кращі наукові роботи та винаходи, плідну наукову працю.

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • «Економічний аналіз»;
 • «Бізнес-аналіз»;
 • «Менеджмент»;
 • «Підприємництво і менеджмент»;
 • «Менеджмент персоналу»
 • «Менеджмент персоналу бухгалтерської служби».

Член Державної екзаменаційної комісії за фахом «Облік і аудит».

Наукова діяльність

Галузь наукових інтересів: оцінювання ефективності стратегій підприємств

Вибрані публікації

Опублікувала понад 150 наукових праць, зокрема 137 наукового та 32 навчально-методичного характеру.

Автор навчального посібника «Менеджмент персоналу» і співавтор 5 навчальних посібників, серед яких: «Економіка і управління підприємством», «Підприємництво і менеджмент», «Теорія економічного аналізу», а також 7 монографій, серед яких «Управління взаємозв’язками підприємства зі споживачами продукції» і «Управління інноваційними процесами в екосистемі інновацій».

 1. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / З. О. Коваль. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 452 с.
 2. Менеджмент персоналу: практикум [Текст] : навч. посіб. / З. О. Коваль. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. - 168 с.
 3. Теорія економічного аналізу: навч. посібник / А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, О.І. Тивончук. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. —328 с.
 4. Економіка і управління підприємством [Текст] : практ. / А. Є. Мачкур, Л. А. Лещій, З. О. Коваль ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 118, [2] с. : табл. — Л-ра: с. 117-118. — ISBN 978-617-607-010-8
 5. Економіка і управління підприємством : навч. посіб. для студ. неекон. спец. / А. Є. Мачкур, Л. А. Лещій, З. О. Коваль ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 156 с. — Бібліогр.: с. 152-154 (43 назви).
 6. Аналіз ефективності цінових стратегій підприємств / З. О. Коваль // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 75-79. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 647). — Бібліогр.: 6 назв.
 7. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. для студ. неекон. спец. / З. О. Коваль, О. І. Тивончук ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 172 с. — Бібліогр.: с. 167-170 (45 назв).
 8. Коваль З.О. Розробка цінової стратегії як складова консалтингових послуг / З. О. Коваль // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доп. наук.-практ. конф. (Львів, 23-24 жовт. 2009 р.) / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 52-53
 9. Чухрай Н.І., Коваль З.О. Сутність і класифікація методів оцінювання ефективності маркетингових стратегій вартісно-орієнтованих підприємств / Н. І. Чухрай, З. О. Коваль // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 7. - С. 118-129.
 10. Коваль З.О. Економічна ефективність залучення громадських інституцій до розробки та реалізації програм з розвитку підприємництва / З.О. Коваль, Я.Б. Коваль //Вісник Сумського Національного аграрного університету. – 2015. - №4 (63). – С. 176-180.
 11. Koval Z. O. Еvaluation indicators of the marketing strategies efficiency of value-based enterprises // Науковий журнал «Економіка, підприємництво., менеджмент». - № 1 (5), 2016. – 35-39.
 12. Коваль З.О. Оцінювання ефективності маркетингових стратегій на етапах життєвого циклу вартісно-орієнтованого підприємства / З.О. Коваль // Вісник НУЛП. – 2017. - №862. – С. 268-274.
 13. Koval Z.O. Evaluation indicators of the marketing strategies efficiency of value-based enterprises / Economics, entrepreneurship, management. - 2016. - Vol. 3, Num. 1. - С. 35-40.
 14. Чухрай Н.І., Коваль З.О. Оцінювання ефективності маркетингових стратегій на етапах життєвого циклу вартісно-орієнтованого підприємства / Н. І. Чухрай, З. О. Коваль // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. - №862. – С. 268-273.
 15. Коваль З.О. Формування розкладу занять з використанням технологій відеолекцій у навчально-консультаційних центрах Львівської політехніки // Д.О. Тарасов, З.О. Коваль // Вісник серії «Інформатизація вищого навчального закладу», № 879, 2017. – Видавництво Львівської політехніки. – 108-116 с.
 16. Коваль З. О. Evaluation of efficiency of marketing strategies of enterprises by factor analysis methods / З.О. Коваль // Збірник наукових праць «Економічні інновації» Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. Національної академії наук України. Т.21– 2019. - №1 (70). – С. 132-142.
 17. Коваль З. О. Модель оцінювання маркетингової стратегії на різних етапах життєвого циклу підприємства / З.О. Коваль // Вісник Сумського Національного аграрного університету. – 2019. - №2 (69). – С. 152-161
 18. Tarasov Dmytro, Koval Zoriana, Klymash Mykhailo. Efficiency evaluation of using social networks application in the university e-learning system // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2392 : Proceedings of the 1st International workshop on control, optimisation and analytical processing of social networks (COAPSN-2019), (Lviv, Ukraine, May 16–17, 2019). – P. 12–22. 0,49 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: zoriana.o.koval@lpnu.ua