Кобрин Володимир Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кобрин Володимир Степанович
Kobrun V.jpg
Дата народження 16.02.1985 р.
Місце народження м. Львів
Науковий ступінь к. ю. н.
Поточне місце роботи асистент, кафедра конституційного та міжнародного права,

Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Кобрин Володимир Степанович — к. ю. н., асистент кафедри конституційного та міжнародного права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка».

Коротка біографія

Народився 16.02.1985 р. у м. Львові у сім’ї службовців. У 1991 р. пішов до першого класу ЗСШ № 67 м. Львова, яку успішно закінчив у 2002 р. Під час навчання у школі пройшов курси у МНВК Залізничного району м. Львова та отримав свідоцтво за спеціальністю «Екскурсовод по Львову». Переможець обласної історико-географічної експедиції «Сто чудес України» 2002 р., лауреат районного конкурсу «Кращий за професією» 2002 р. У 2002 р. поступив на юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, який успішно закінчив у 2007 р. та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр права», тема магістерського дослідження: «Верховна Рада – Парламент України: проблеми реформування», науковий керівник – проф. Чушенко В.І. За час навчання на юридичному факультеті займався активною громадською діяльністю, проходив навчальну практику та стажування у Секретаріаті Кабінету Міністрів України (2004 р.), Прокуратурі Залізничного району м. Львова та місцевих судах Львова (2005 р.), департаменті «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради (2007 р.); активно приймав участь у засіданнях Клубу конституційного права в Інституті стратегічних досліджень (м. Київ).

Професійна та наукова діяльність

З 2007 р. до 2009 р. – асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права; з 2009 р. до 2013 р. – асистент кафедри конституційного права; з 2013 р. до 2015 р. – асистент кафедри Основ права України Львівського національного університету ім. Івана Франка. З вересня 2015 р. до 2016 р. асистент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. Івана Франка. З липня 2016 р. обраний на посаду асистента кафедри конституційного права Львівського національного університету ім. Івана Франка. З вересня 2015 р. працює за сумісництвом на посаді асистента кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права та психології національного університету «Львівська політехніка».

04 жовтня 2012 р. рішенням атестаційної палати Львівської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

З вересня 2013 р. – член Центру конституційних ініціатив, координатор наукового напрямку діяльності.

30 квітня 2015 р. в м. Ужгороді захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра України»; спеціальність 12.00.02. Конституційне право; муніципальне право; науковий керівник – Бориславський Любомир Володимирович, к.ю.н., доцент кафедри конституційного права ЛНУ ім. Івана Франка, заслужений юрист України.

Автор понад 30 наукових праць з проблем конституційного та адміністративного права України, конституційного права зарубіжних країн. Співавтор проекту Закону України «Про вогнепальну зброю цивільного призначення».

Наукові інтереси

Питання конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України, інституту глави уряду у зарубіжних країнах, статусу органів публічної адміністрації, взаємовідносин між гілками влади та філософії конституційного і адміністративного права.

Наукові праці:

 1. Генеза конституційно-правового регулювання взаємовідносин Верховної Ради України з Президентом України: проблеми теорії і практики / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 94 – 97.
 2. Суб’єкти права законодавчої ініціативи: новий погляд на проблему / Кобрин В. // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення. Збірник наукових праць. Хмельницький. – 2008. – С. 343 – 345.
 3. Функції Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – 2009. Вип. 49. – С. 68 – 73. – Режим доступу : http://law.lnu.edu.ua/fileadmin/user_upload/visnyk/49/vsn49_11.pdf
 4. Взаємовідносини Прем’єр-міністра України з Президентом України: конституційно-правовий аспект / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 117 – 118.
 5. Прем’єр-міністр України в системі захисту прав і свобод людини і громадянина / Кобрин В.С. // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23-24 квітня 2009 року). – Івано-Франківськ, 2009. – С. 29 – 31.
 6. Проект змін До Конституції України: тенденції розвитку конституційно-правових інститутів / В. Кобрин // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – 2010. Вип. 50. – С. 112 – 117. – Режим доступу : # Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра Королівства Нідерланди: загальна характеристика / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 106 – 107.
 7. Конституційно-правовий статус глави уряду УНР доби Директорії: історичне дослідження / Кобрин В. // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права та держави : Зб. тез доповідей Міжнародної щорічної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копейчикова. – Львів; Одеса. – 2010. – С. 217 – 220.
 8. Зростання ролі Прем’єр-міністра України в контексті суспільних потреб / Кобрин В. // Правова політика Української держави : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 2. / 19-20 лютого 2010 року – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 29 – 33.
 9. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністрів Франції та України: порівняльна характеристика / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 113 – 114.
 10. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра Японії / В. Кобрин // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – 2011. – Вип. 54. – С. 133 – 138. – Режим доступу : http://radnuk.info/home/24189-2013-05-09-15-59-15.html
 11. Ресурс конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України: проблеми реалізації / В. С. Кобрин // Конституція України в сучасній правовій доктрині та національному державотворчому процесі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Конституції України, 20-річчю незалежності України, 350-річчю Львівського національного університету та 70-річчю кафедри конституційного права. 3 червня 2011 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 81 – 84.
 12. Повноваження та діяльність Прем’єр-міністра України в сфері внутрішньої політики держави / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 126 – 127.
 13. Повноваження та діяльність Прем’єр-міністра України в сфері зовнішньої політики держави / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XІХ регіональної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 92 – 93.
 14. До питання про поняття та ознаки Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 11-12 травня 2013 року). – у 2-х частинах. – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2013. – Ч. 1. – С. 36 – 39.
 15. Правовий статус Глави Уряду України радянської доби / В. Кобрин // Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 07-08 червня 2013 р.). – Одеса: «Причорноморська фундація права», 2013. – С. 22 – 24.
 16. Принцип законності в діяльності Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 червня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 46 – 48.
 17. Конституційно-правовий порядок та форми звернення до Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // Адвокат. – 2013. – № 3. – С. 32 – 35. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/adv_2013_3_7.pdf
 18. Проблеми реформування конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 7. – С. 49 – 56. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bmju_2013_7_9.pdf
 19. Принципи безперервності та наступності в діяльності Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 22. Частина І. Том І. – 2013. – С. 99 – 102. – Режим доступу : http://dspace.uzhnu.edu.ua:8080/jspui/
 20. Глава уряду в новітній конституційній практиці української держави: еволюція правового регулювання / В. С. Кобрин // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – № 1(7) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles /2013/n1/ 13kvsepr.pdf
 21. Конституційно-правовий статус глав урядів країн ЄС з монархічною формою правління / В.С. Кобрин // Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2013. – № 2. – С. 87 – 91. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/2_2013/ Kobryn.pdf
 22. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду Прем’єр-міністра України / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХ регіональної науково-практичної конференції. 6-7 лютого 2014 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 152 – 154.
 23. Методи дослідження конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України / В. С. Кобрин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. Вип. 4. Том. 1. – 2014. – С. 86 – 91. – Режим доступу : http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo04/part_1/19.pdf
 24. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра України : повернення до минулих позицій чи крок у європейське майбутнє / В. С. Кобрин // Актуальні питання конституційного права в сучасних умовах суспільного та державного розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 11 березня 2014 р. – Львів : Центр конституційних ініціатив, 2014. – С. 67 – 71.
 25. Содержание политической функции Премьер-министра Украины в условиях евроинтеграционных стремлений Украинского государства / В. Кобрин // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – 2013. – № 11/4 (263). – С. 78 – 82. – Режим доступу : http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/11-4/19.pdf
 26. Кобрин В. Принципи відкритості та прозорості в діяльності Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.) : у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 161 – 163.
 27. Кобрин В. С. Проблеми конституційно-правового регулювання взаємодії Прем’єр-міністра України з Верховною Радою України / В. С. Кобрин // Молодий вчений. – 2015. – №2. – С. 783 – 786. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/483.pdf
 28. Кобрин В. С. Особливості конституційного регулювання статусу глави уряду у змішаних європейських республіках / В. С. Кобрин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2015. – № 824. – С. 144 – 150.
 29. Кобрин В. С. Загальні принципи діяльності Прем’єр-міністра України / В. С. Кобрин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2015. – № 825. – С. 90 – 100. Режим доступу : http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/kobryn_0.pdf
 30. Кобрин В. С. Поняття та зміст конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України / В. С. Кобрин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. – № 837. – С. 131 – 136. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_22
 31. Кобрин В. Оптимізація повноважень Прем’єр-міністра України на сучасному етапі розвитку Української держави / В. Кобрин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІІ звітної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2016 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 63 – 66.
 32. Кобрин В. С. Проблеми конституційного регулювання порядку призначення та звільнення з посади Прем’єр-міністра України / В. С. Кобрин // Науково-практична конференція «Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції» : збірник матеріалів ; Львів, 8-9 лютого 2016 р. – Львів, 2016. – С. 72 – 74.
 33. Кобрин В. С. Збільшення суб’єктів права законодавчої ініціативи як складова конституційної реформи в Україні / В. С. Кобрин // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез V Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 61 – 63.
 34. Кобрин В. С. Проблеми реформування та вдосконалення конституційно-правових механізмів взаємовідносин органів публічної влади в Україні / В. С. Кобрин // Теорія і практика конституціоналізму : український та зарубіжний досвід : Матеріали учасників другої науково-практичної конференції (Львів, 29 квітня 2016 року). – Львів: ННІНПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 135 – 140.