Кльоба Лев Гнатович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кльоба Лев Гнатович
Kloba.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 02 жовтня 1953 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут, Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва (м.Київ)
Дата закінчення 30.06.1982 р., 19.05.1995 р.
Спеціальність «Економіка і управління в машинобудуванні», «Фінанси і кредит»
Галузь наукових інтересів Управління банківською інвестиційною діяльністю
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Реверчук Сергій Корнійович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 10.11.2011 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу (ІППТ) Національногу університету «Львівська політехніка»
Власний сайт http://lev.klioba.com/

Кльоба Лев Гнатович — кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу (ІППТ) Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

Вищу економічну освіту здобув закінчивши інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Економіка і управління в машинобудуванні». Другу вищу освіту здобув у 1995 році закінчивши Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва (м. Київ) за спеціальністю «Фінанси і кредит» і отримавши кваліфікацію «Економіст. Менеджер банківської справи».

У 2005 році, як здобувач вченого ступеня кандидата економічних наук, був прикріплений до кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка для підготовки і захисту кандидатської дисертації та складання кандидатських іспитів. В 2008 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Управління банківською інвестиційною діяльністю».

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Реверчук Сергій Корнійович, Львівський національний університет імені Івана Франка

Професійна діяльність

 • з вересня 2015 р. - по даний час, доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу; Інститут підприємництва та перспективних технологій; Національний університет "Львівська політехніка"
 • 03.09.2010 р. – серпень 2015 р., доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»
 • За сумісництвом працював на викладацькій роботі, зокрема, у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2005-2008 рр.) на посаді старшого викладача кафедри банківського і страхового бізнесу, у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи НБУ (2005-2009 рр.) на посаді старшого викладача кафедри банківської справи, в Національному університеті «Львівська політехніка» (2007-2010 рр.) на посадах старшого викладача, доцента кафедри маркетингу і логістики.
 • 01.04.2009 р. - 09.08.2010 р. головний спеціаліст-аналітик ПАТ «КРЕДОБАНК»
 • 01.07.2003 р. – 31.03.2009 р. керівник центру сприяння залученню іноземних інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу ПАТ «КРЕДОБАНК»
 • 01.03.2002 р. – 30.06.2003 р. директор департаменту корпоративного продажу ПАТ «КРЕДОБАНК»
 • 31.08.2001 р. – 28.02.2002 р. директор департаменту розробки і продажу банківських продуктів ПАТ «КРЕДОБАНК»
 • 18.10.1996 р. – 30.08.2001 р. директор Дрогобицької філії ПАТ «КРЕДОБАНК»
 • 14.10.1994 р. – 17.10.1996 р. головний спеціаліст, заступник директора Дрогобицької філії ПАТ «КРЕДОБАНК»
 • 10.10.1989 р. – 13.10.1994 р. начальник відділу фінансів і маркетингу Дрогобицького долотного заводу
 • 25.11.1982 р. – 09.10.1989 р. заступник начальника виробничого відділу Дрогобицького долотного заводу


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

'1. Банківська система. Банківські операції.

 1. Кльоба Л. Г., Добош Н. М., Сорока О. П. Впровадження фінансових технологій – стратегічний напрям розвитку банків. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=847 DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.128 (Index Copernicus International).
 2. Кльоба Л.Г. Цифровізація – інноваційний напрям розвитку банків. /Л.Г. Кльоба // Ефективна економіка, № 11, 2018, – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus International)
 3. Кльоба Л. Г. Процесний підхід до управління банківською інвестиційною діяльністю / Л. Г. Кльоба // Інвестиції: практика та досвід, № 11, 2016, С. 19-23. (Index Copernicus)
 4. Кльоба Л. Г. Банківська інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів / Л. Г. Кльоба // Економіка та держава, № 6, 2016, С. 20-24.
 5. Кльоба Л. Г. Оцінювання рівня інноваційності банківських продуктів і послуг/Л. Г. Кльоба // Ефективна економіка, № 6, 2016, — [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus)
 6. Кльоба Л. Г. Сутність, структура та елементи інвестиційного ринку України /Л. Г. Кльоба // Агросвіт, № 6, 2016, С. 12-17. (Index Copernicus).

2. Менеджмент персоналу фінансових служб.

 1. . Кльоба Л. Г. Організування оплати праці персоналу банку // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 64–66.
 2. Кльоба Л. Г. Збалансована система показників як ефективний інструмент управління кадровою безпекою банку / Л. Г. Кльоба // Вісник НБУ, № 4, 2016, С. 68-72.
3. Фінансові технології.
 1. Кльоба Л. Г., Добош Н. М., Сорока О. П. Впровадження фінансових технологій – стратегічний напрям розвитку банків. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8479 (Index Copernicus International).
 2. Кльоба Л.Г. Цифровізація – інноваційний напрям розвитку банків. /Л.Г. Кльоба // Ефективна економіка, № 11, 2018, – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus International).
 3. Кльоба Л. Г. Інноваційна політика та безпека банку / Л. Г. Кльоба // Ефективна економіка, № 7, 2016, — [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus).
4. Управління фінансовими ризиками.
 1. Кльоба Л. Г. Ефективне управління ризиками – запорука успішної діяльності банку // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 75–79. 0,22 ум.д.ар.
 2. Кльоба Л. Г. Напрями вдосконалення управління банківськими ризиками / Л. Г. Кльоба // Економіка та держава, № 6, 2017, С. 80-85. (Index Copernicus).
 3. Кльоба Л. Г. Ефективний ризик-менеджмент- запорука фінансової безпеки банку / Л. Г. Кльоба // Ефективна економіка, № 6, 2017, — [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus).
 4. Кльоба Л. Г. Фінансова безпека і ризики банківської інвестиційної діяльності / Л. Г. Кльоба // Інвестиції: практика та досвід, № 12, 2016, С. 6-12. (Index Copernicus)
5. Маркетинг фінансових послуг.
 1. Кльоба Л. Г., Добош Н. М. Напрями маркетингової діяльності банку // Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2020 р., Полтава, Україна : [у 6 ч.]. – Ч. 4. – 2020. – C. 38–40. 0,09 ум.д.ар.
 2. Кльоба Л. Г., Добош Н. М. Стратегічний банківський маркетинг // Актуальні проблеми економіки, управління та права в умовах глобальних викликів сьогодення: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 12 червня 2020 р. – 2020. – C. 18–19. 0,09 ум.д.ар.
 3. Кльоба Л. Г. Маркетинговий підхід до управління банківською кредитною діяльністю / Л. Г. Кльоба // Економіка та держава, № 5, 2016, С. 77-81.

Науково-дослідна робота =

Участь у зареєстрованих в УкрІНТЕІ НДР

 1. Розвиток фінансово-кредитних відносин в умовах глобалізаційних трансформацій, #0114U005251, 01.05.2014 - 31.12.2018.
 2. Теорія та практика розвитку фінансової системи в умовах четвертої промислової революції, #0120U100026, 01.12.2019 - 31.12.2023.

Тема кандидатської дисертації

«Управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні». Спеціальність - 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Рік захисту – 2008.

Стажування та підвищення кваліфікації

 • 2010 - Національний університет «Львівська політехніка» за програмою «Використання інформаційних технологій в роботі викладача».
 • 2012 - ПАТ Акціонерно-комерційний банк «Львів» стажування за програмою «Банківські операції. Управління персоналом банку».
 • 2017 - Львівська регіональна дирекція АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" стажування за програмою "Банківські операції. Банківська система. Управління персоналом банку. Управління ризиками. Банківський менеджмент."
 • 04.05.2021 р. 31.5.2021 р. - Національний університет «Львівська політехніка». Навчання за програмою модуля Н3М2 "Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання якості освітніх програм". (Обсяг:30годин / 1 кредит ЄТКС. Сертифікат: серія ПК № 02071010/000549-21).
 • 16 березня 2021 р., KPMG, KPMG Insight Academy, онлайн-курс «Управління ризиками: погляд керівника», 6 год.
 • 21.10.2021-22.10.2021 – Національний банк України, м. Київ, Україна. Онлайн-семінар «Оцінка ризиків діяльності банків та небанківських фінансових установ».
 • 13-20.10.2021 р., Центрально-Європейська Академія навчань та сертифікації. (Навчальний онлайн-курс «Основи кіберграмотності: безпека освітнього та позаосвітнього цифрового простору». 1 кредит ЄТКС, 30 годин. Сертифікат № 1082.21.
 • 27.01.2022 р. – 11.02.2022 р. – Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна. Навчання за програмою тренінгу «Інструменти профорієнтації та вступної кампанії». Обсяг: 30 годин / 1 кредит ЄТКС. Сертифікат: серія СТ ЛП / № 0653-22 від 16.02.2022 р.


SciVerse SCOPUS, Web of Science

 1. Kloba L., Kloba*** S. Use of modern information technologies to ensure the competitiveness of regions in the context of decentralization of power // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2022. – Т. 2, № 43. – С. 165–174. 0,45 ум.д.ар. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 2. Kloba L., Kloba*** S. Ensuring the competitiveness of amalgamated hromadas (territorial communities) under conditions of decentralization of power using modern information technology // Baltic Journal of Economic Studies. – 2021. – Vol. 7, No. 5. – С. 97–103. 0,31 ум.д.ар. (Web of Science).
 3. Mulska*** O., Vasyltsiv*** T., Shushkova*** Y., Kloba L., Parfenyuk*** Y. Assessment of the population’s social resilience environment (the case of the Carpathian region of Ukraine) // Проблеми і перспективи менеджменту. – 2022. – Vol. 20, iss. 1. – С. 407–419. 0,58 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 4. Kloba L., Voznyak*** H., Mulska*** O., Kloba*** T. Assessing and strengthening budgetary security of regions and their amalgamated hromada in an unstable economy: a case for Ukraine // Державні та муніципальні фінанси. – 2021. – Vol. 10 (1). – С. 138–150. 0,58 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 5. Kloba Lev, Voznyak*** Halyna, Kloba*** Taras, Kloba*** Solomiia. Model of assessment of financial imbalances in regions of Ukraine // Investment Management and Financial Innovations. – 2019. – Vol. 16, iss. 1. – С. 365–377. 0,58 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 6. Danylkiv K., Kloba L., Havran M., Mata*** M. N., Martins*** J. M., Correia*** A. B., Dantas*** R. M., Zelenitsa*** I. Diagnostics of innovative activity of small entrepreneurship structures in the Lviv region // Academy of Entrepreneurship Journal. – 2021. – Vol. 27, Special іss. 2. – P. 1–14. 0,62 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Бондарчук М.К., Алєкссєв І.В., Кльоба Л.Г. Банківська система: Навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2017,- 246 с.

Монографії

 1. Kloba L. Modern technologies in the development of economy and human well-being: колективна монографія / L. Kloba, N. Dobosz, P. Horyslavets, O. Pozniakova, K. Shchyrba, І. В. Ангелко, І. А. Лех, В. О. Івашків. – Katowice, Poland: Publishing House of University of Technology, Katowice, 2020. – 295 c.
 2. Danylkiv K. Innovation technologies in economy and so: колективна монографія / K. Danylkiv, K. Gorbova, N. Dobosz, L. Kloba, P. Horyslavets, N. Lysyak, I. Lekh, N. Samotiy, V. Teslyuk, K. Beregovska, A. Holovatyy, M. Lapishko, Z. Lapishko, N. Bozhko, L. Tsubov, O. Tsubova, I. Yemchenko. – Katowice, Poland: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. – 343 c.
 3. Кльоба Л.Г. Управління банківською інвестиційною діяльністю / Кльоба Л.Г. / Монографія. [За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука]. – Львів: Тріада плюс, 2007. – 226 с.
 4. Реверчук С. К., Кльоба Л. Г., Паласевич М. Б. Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю:[наукова монографія] / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. — Львів : Тріада плюс, 2007. — 352 с.

Публікації у фахових виданнях (за останні 5 років)

 1. Kloba L., Mulska*** O., Vasyltsiv*** T., Shushkova*** Y., Parfenyuk*** Y. Assessment of the population’s social resilience environment (the case of the Carpathian region of Ukraine) // Проблеми і перспективи менеджменту. – 2022. – Vol. 20, iss. 1. – С. 407–419. 0,58 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 2. Kloba L., Kloba*** S. Use of modern information technologies to ensure the competitiveness of regions in the context of decentralization of power // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2022. – Т. 2, № 43. – С. 165–174. 0,45 ум.д.ар. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 3. Kloba L., Kloba*** S. Ensuring the competitiveness of amalgamated hromadas (territorial communities) under conditions of decentralization of power using modern information technology // Baltic Journal of Economic Studies. – 2021. – Vol. 7, No. 5. – С. 97–103. 0,31 ум.д.ар. (Web of Science).
 4. Кльоба Л. Г., Кльоба Т. Л., Кльоба С. М. Характеристика інструментів підвищення конкурентоспроможності територіальних громад. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 46–55. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.2.46 (Index Copernicus International).
 5. Kloba L., Voznyak*** H., Mulska*** O., Kloba*** T. Assessing and strengthening budgetary security of regions and their amalgamated hromada in an unstable economy: a case for Ukraine // Державні та муніципальні фінанси. – 2021. – Vol. 10 (1). – С. 138–150. 0,58 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 6. Кльоба Л. Г., Добош Н. М., Сорока О. П. Впровадження фінансових технологій – стратегічний напрям розвитку банків. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=847 DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.128 (Index Copernicus).
 7. Voznyak*** H., Kloba L., Kloba*** T. Financial imbalances in the endogenous development of regions: an assessment attempt // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2020. – T. 89, nr 2. – С. 67–82. 0,71 ум.д.ар. (Index Copernicus International).
 8. Кльоба Л. Г., Кльоба Т. Л. Економічна природа та причини виникнення фінансових дисбалансів. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 44–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.44 (Index Copernicus International).
 9. Добош Н. М., Познякова О. І., Кльоба Л. Г. Інституційні інновації в регулюванні фінансового ринку в Україні в контексті покращення захисту прав споживачів фінансових послуг // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - № 6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-6-6124
 10. Kloba Lev, Voznyak*** Halyna, Kloba*** Taras, Kloba*** Solomiia. Model of assessment of financial imbalances in regions of Ukraine // Investment Management and Financial Innovations. – 2019. – Vol. 16, iss. 1. – С. 365–377. 0,58 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 11. Кльоба Л.Г. Цифровізація – інноваційний напрям розвитку банків. /Л.Г. Кльоба // Ефективна економіка, № 11, 2018, – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus)
 12. Кльоба Л. Г. Напрями Кльоба вдосконалення управління банківськими ризиками / Л. Г. Кльоба // Економіка та держава, № 6, 2017, С. 80-85. (Index Copernicus)
 13. Кльоба Л. Г. Ефективний ризик-менеджмент- запорука фінансової безпеки банку / Л. Г. Кльоба // Ефективна економіка, № 6, 2017, — [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus) .
 14. Кльоба Л. Г. Маркетинговий підхід до управління банківською кредитною діяльністю / Л. Г. Кльоба // Економіка та держава, № 5, 2016, С. 77-81.
 15. Кльоба Л. Г. Процесний підхід до управління банківською інвестиційною діяльністю / Л. Г. Кльоба // Інвестиції: практика та досвід, № 11, 2016, С. 19-23. (Index Copernicus).
 16. Кльоба Л. Г. Банківська інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів / Л. Г. Кльоба // Економіка та держава, № 6, 2016, С. 20-24.
 17. Кльоба Л. Г. Фінансова безпека і ризики банківської інвестиційної діяльності / Л. Г. Кльоба // Інвестиції: практика та досвід, № 12, 2016, С. 6-12. (Index Copernicus)
 18. Кльоба Л. Г. Оцінювання рівня інноваційності банківських продуктів і послуг/Л. Г. Кльоба // Ефективна економіка, № 6, 2016, — [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus).
 19. Кльоба Л. Г. Сутність, структура та елементи інвестиційного ринку України /Л. Г. Кльоба // Агросвіт, № 6, 2016, С. 12-17. (Index Copernicus)
 20. Кльоба Л. Г. Інноваційна політика та безпека банку / Л. Г. Кльоба // Ефективна економіка, № 7, 2016, — [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus).
Публікації тез доповідей на конференціях
 1. Кльоба Л. Г., Добош Н. М. Вплив цифрових технологій та фінансових інновацій на розвиток банківського сектору України // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (7–8 жовтня 2021 р., Львів). – 2021. – C. 68–70. 0,13 ум.д.ар.
 2. Кльоба Л. Г., Добош Н.М. Напрями маркетингової діяльності банку // Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, 28 травня 2020 р. – Полтава.- 2020. – C. 38–39.
 3. Кльоба Л. Г., Добош Н.М. Стратегічний банківський маркетинг // Актуальні проблеми економіки, управління та права в умовах глобальних викликів сьогодення: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 12 червня 2020 р. - Київ. – 2020. – C. 18–19.
 4. Кльоба Л. Г., Добош Н.М., Гримак А.А. Впровадження фінансових технологій – конкурентна перевага банку // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути: збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції Інтернет-конференції, 01 липня 2020 р. - Київ. – 2020. – C. 24–29.
 5. Кльоба Л. Г. Ефективне управління ризиками – запорука успішної діяльності банку // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 75–79. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 6. Кльоба Л. Г. Напрями підвищення рівня фінансової безпеки банку // Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів, 20 травня 2019 року, Львів. – 2019. – C. 26–28. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 7. Кльоба Л. Г. Основна мета цифровізації - підвищення конкурентоспроможності підприємств України // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 23–25 травня 2019 р. – 2019. – C. 120. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 8. Кльоба Л. Г. Основні завдання експортної стратегії України // Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 травня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 78–80. 0,13 ум.д.ар. (ФН-НП, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 9. Кльоба Л. Г. Перспективи розвитку цифрової економіки України // Фінансовий ринок: інституції та інструменти : матеріали XVII Міжнародної наукової конференції, Львів, 3-6 червня 2018 р. – 2018. – C. 49–50. 0,09 ум.д.ар. (ФН-НП, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 10. Кльоба Л. Г. Фінтех – нові можливості для банків України // Фінансово-кредитна система: вектори розвитку : матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 квітня 2018 р., Ужгород, Україна. – 2018. – C. 52–54. 0,18 ум.д.ар. (ФН-НП, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 11. Кльоба Л. Г. Фінтех – технології, які покращують та оптимізують фінансові послуги // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 63–65. 0,13 ум.д.ар.
 12. Кльоба Л. Г. Фінтех-технології, що використовуються в секторі фінансових послуг // Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa, 20.09.2018–22.09.2018, Katowice, Poland. – 2018. – C. 36. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 13. Кльоба Л. Г. Цифровізація аграрного сектору – важливий напрям Концепції розвитку цифрової економіки України // Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 15-річчю кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 20 травня 2018 р., Дніпро. – Ч. 1. – 2018. – C. 316–318. 0,13 ум.д.ар. (ФН-НП, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 14. Кльоба Л. Г. Аналіз ризиків банківської діяльності // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, Львів, 17 березня 2017 р. – 2017. – С. 98–100. 0,13 ум.д.ар. (ФН-НП, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 15. Кльоба Л. Г., Шкільна*** В. Л. Управління фінансовими ризиками банку // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – С. 70–72. 0,13 ум.д.ар. (ФН-НП, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Шкільна В. Л.).
КЕРІВНИЦТВО НАУКОВОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ
 1. Марущак* Ю.І. Стартап – інноваційна діяльність з метою досягення фінансового успіху. // 79-а Студентська науково-технічна конференція. Секція підприємництва та перспективних технологій: збірник тез доповідей, 27 жовтня 2021 р., Львів. – 2021. – C. 64–65. 0,09 ум.д.ар. [н.к. - Кльоба Л.Г.].
 2. Янівський* Б.Р. Сутність та види електронної комерції // 79-а Студентська науково-технічна конференція. Секція підприємництва та перспективних технологій: збірник тез доповідей, 27 жовтня 2021 р., Львів. – 2021. – C. 63–64. 0,09 ум.д.ар. [н.к. - Кльоба Л.Г.].
 3. Ковалик* М. В. Бюджетна децентралізація як фактор регіонального розвитку // 78-а Студентська науково-технічна конференція. Секція підприємництва та перспективних технологій: збірник тез доповідей, 28 жовтня 2020 р., Львів. – 2020. – C. 53–54. 0,09 ум.д.ар. [н.к. - Кльоба Л.Г.].
 4. Олійник* М. І. Криптовалюта – цифрові, віртуальні гроші // 78-а Студентська науково-технічна конференція. Секція підприємництва та перспективних технологій: збірник тез доповідей, 28 жовтня 2020 р., Львів. – 2020. – C. 61–62. 0,09 ум.д.ар. [н.к. - Кльоба Л.Г.].
 5. Рабчун* Ю. А. Факторинг – високоприбутковий бізнес // 78-а Студентська науково-технічна конференція. Секція підприємництва та перспективних технологій: збірник тез доповідей, 28 жовтня 2020 р., Львів. – 2020. – C. 52–53. 0,09 ум.д.ар. [н.к. - Кльоба Л.Г.].
 6. Сенів* А. В. Іншуртех // 78-а Студентська науково-технічна конференція. Секція підприємництва та перспективних технологій: збірник тез доповідей, 28 жовтня 2020 р., Львів. – 2020. – C. 72–73. 0,09 ум.д.ар. [н.к. - Кльоба Л.Г.].
 7. Сорока* О. П. Фінтех-стартапи // 78-а Студентська науково-технічна конференція. Секція підприємництва та перспективних технологій: збірник тез доповідей, 28 жовтня 2020 р., Львів. – 2020. – C. 73–74. 0,09 ум.д.ар. [н.к. - Кльоба Л.Г.].
 8. Шацька* Т. І. Фінансові технології у сфері банківських послуг // 78-а Студентська науково-технічна конференція. Секція підприємництва та перспективних технологій: збірник тез доповідей, 28 жовтня 2020 р., Львів. – 2020. – C. 75–76. 0,09 ум.д.ар. [н.к. - Кльоба Л.Г.].
 9. Кльоба Л. Г., Добош Н.М., Гримак* А.А. Впровадження фінансових технологій – конкурентна перевага банку // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути: збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції Інтернет-конференції, 01 липня 2020 р. - Київ. – 2020. – C. 24–29. [н.к. - Кльоба Л.Г., Добош Н.М..].
 10. Гримак* А. А. Краудфандинг – сутність та сучасні тенденції // 77-а студентська науково-технічна конференція. Секція підприємництва та перспективних технологій : збірник тез доповідей (Львів, 21-24 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 76–77. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Кльоба Л.Г.].
 11. Макара* О. В. Фінтех – сутність та напрямки розвитку // 77-а студентська науково-технічна конференція. Секція підприємництва та перспективних технологій : збірник тез доповідей (Львів, 21-24 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 70–71. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Кльоба Л.Г.].
 12. Артишко* М. Б. Цифровий банкінг // 77-а студентська науково-технічна конференція. Секція підприємництва та перспективних технологій : збірник тез доповідей (Львів, 21-24 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 63–66. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Кльоба Л.Г.].
 13. Риботецький* Р. І. QR-банкінг – інноваційна система безконтактних платежів // 76-а Студентська науково-технічна конференція. – 2018. – C. 59–60. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Кльоба Л.Г.]
 14. Хрущ* І. М. Дистанційне банківське обслуговування // 76-а Студентська науково-технічна конференція. – 2018. – C. 65–66. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Кльоба Л.Г.].
 15. Нечаєв* В. В. Інтернет-банкінг – сучасна безпечна форма обслуговування клієнтів // 76-а Студентська науково-технічна конференція. – 2018. – C. 67–68. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. - Кльоба Л.Г.].
 16. Кльоба Л.Г., Дмитрах* Ю.А. Використання фінтеху – перспективний напрям розвитку банків /Л.Г. Кльоба, Ю.А. Дмитрах// Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів «Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз», м. Львів, Львівський торговельно-економічний університет, 22 травня 2018 р., С. 41-43. ) [н.к. - Кльоба Л.Г.].
Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»
 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Менеджмент персоналу фінансових служб», сертифікат № 00127.
 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Банківська система», сертифікат № 00809.
 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Фінансові технології», сертифікат № 02925.
 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Банківська система», сертифікат № 02433.
 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Бюджетна система», сертифікат № 02587.
 6. Електронний навчально-методичний комплекс «Управління фінансовими ризиками», сертифікат № 02413.
 7. Електронний навчально-методичний комплекс «Фінансовий ринок», сертифікат № 02392.
 8. Електронний навчально-методичний комплекс "Маркетинг фінансових послуг", сертифікат № 03683.
 9. Електронний навчально-методичний комплекс «Менеджмент персоналу фінансових служб», сертифікат № 04056.
 10. Електронний навчально-методичний комплекс «Банківські операції», сертифікат № 04231.
Навчально-методичні праці
 1. Програма та методичні рекомендації щодо проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»спеціальності072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Укл.: Гориславець П.А.,Кльоба Л.Г., Лапішко М.Л., Садура О.Б. Смовженко Т.С./.– Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2021. – 34с.
 2. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”/ Укл.: Гориславець П.А., Кльоба Л.Г., Лапішко М.Л., Садура О.Б., Смовженко Т.С./.– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2021. – 42 с.
 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Управління фінансовими потоками» для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: П. А. Гориславець, І.О. Лапішко М.Л. Кльоба Л.Г.- Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2020. - 56 с.
 4. Лапішко М. Л. Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»: Методичні рекомендації до виробничої практики / М. Л. Лапішко, П. А. Гориславець, Л. Г. Кльоба, Х. В. Горбова, Н. М. Добош, В. Б. Дзьоба, Х. П. Данилків. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 18 c.
 5. Гориславець П. А. Методичні рекомендації до державного екзамену з нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»: Методичні рекомендації до державного екзамену / П. А. Гориславець, Л. Г. Кльоба, Х. В. Горбова, Н. М. Добош, В. Б. Дзьоба, Х. П. Данилків. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. – 43 c.

Додаткова інформація

 • Наукові інтереси: Управління банківською діяльністю. Фінансові технології. Маркетинг фінансових послуг. Ризик-менеджмент. Менеджмент персоналу.
Наукові профілі, облікові записи
 1. SCOPUS ORCID - https://orcid.org/0000-0003-0223-6802
 2. Web of Science
 3. ORCID - https://orcid.org/0000-0003-0223-6802
 4. ResearchGate - https://
 5. Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=zIOES5kAAAAJ&hl=ru

Контакти

e-mail: lev.h.kloba@lpnu.ua

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 309,

Tел. +38 (032) 258-25-68

Кафедра фінансів, обліку і аналізу (ІППТ) Інститут підприємництва та перспективних технологій