Клос Лілія Євгенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Клос Лілія Євгенівна
Klos l.jpg
к. пед. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри
Дата народження 2 травня 1962 року
Галузь наукових інтересів Соціальна робота, освітні науки, охорона здоров’я
Науковий ступінь Доктор педагогічних наук
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Вчене звання Доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра соціології та соціальної роботи

Клос Лілія Євгенівна - кандидат педагогічних наук (2002), доктор педагогічних наук (2018), доцент, виконувач обов’язків завідувача кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 1985 р. закінчила Львівський державний медичний інститут, диплом з відзнакою, кваліфікація «Лікар-педіатр». З 1986 р. – лікар-інтерн по педіатрії в Пустомитівській центральній районній лікарні, 1987-1990 рр. – педіатр дошкільних установ Пустомитівської центральної районної лікарні, шкільний педіатр, дільничний педіатр сільської і міської дільниць Пустомитівської центральної районної лікарні. 1991-2007 рр. – педіатр-інфекціоніст інфекційного відділу Пустомитівської центральної районної лікарні, з 2004 р – за сумісництвом. З 2002 р. – розпочала роботу на посаді доцента кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка» в якості сумісника, з 2004 р. дотепер – за основним місцем праці. У період 1999-2007 рр. працювала за сумісництвом у приватному університеті «Львівський Ставропігіон», Українському католицькому університеті, Львівському державному медичному коледжі імені Андрея Крупинського, викладала дисципліни гуманітарного блоку, інфекційні хвороби.
Брала участь у розробці методичного забезпечення освітнього процесу зі спеціальностей «Соціальна робота» і «Соціальне забезпечення». Під час проходження акредитації повної вертикалі зі спеціальності «Соціальна робота» у 2014-2015 роках брала участь у розробці варіативної частини освітньо-професійної характеристики бакалавра, магістра з напряму «Соціальна робота», у 2016 р. – у підготовці науково-методичної документації до ліцензування освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю «Соціальна робота». Працювала у складі робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України зі спеціальності «Соціальна робота» (130201) галузі знань «Соціальне забезпечення» (1301) у 2011-2013 рр.; є членом Науково-методичної ради Інституту гуманітарних і соціальних наук, головою Навчально-методичної комісії зі спеціальності «Соціальна робота» ІГСН Національного університету «Львівська політехніка».


Наукова діяльність

Кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти, захистила 2002 р. в спеціалізованій раді Інституту педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України (м.Київ). Тема дисертації: «Розвиток медичної освіти на західноукраїнських землях (друга половина XVIII-30-ті роки XX ст.)», науковий керівник д.пед.н., проф. Курляк Ірина Євгенівна (Львівський нацональний університет імені Івана Франка). Докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, захистила 2018 р в спецраді Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м.Київ). Тема дисертації: «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності», науковий консультант д.пед.н., професор Лактіонова Галина Михайлівна (Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України).
На даний час є членом спеціалізованої вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» К 35.052.24 за спеціальністю 13.00.04 теорія та методика професійної освіти; була офіційним опонентом 4 дисертацій.

Сфера наукових інтересів:

професійна підготовка соціальних працівників, здоров’єзбережувальна діяльність в соціальній роботі, соціальна робота в охороні здоров’я, соціальна інклюзія, проблеми психічного здоров’я населення, здоров’я громади.

Громадська діяльність

Співпраця з громадськими і державними організаціями, які надають послуги у сфері охорони і збереження здоров’я (медико-соціальні послуги) у контексті практичної підготовки студентів спеціальності «Соціальна робота». Керівник консультаційно-координаційної служби «Клініка здоров’я громади Львівської політехніки» Міжнародного центру професійного партнерства «Інтеграція» при Інституті гуманітарних і соціальних наук.

Нагороди

2012, 2019 рр. – Почесні грамоти Національного університету «Львівська політехніка», 2019 р. – Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України.


Вибрані публікації

У науковому доробку Має більше 120 публікацій, з них – 82 наукових, в тому числі 30 у фахових виданнях, 25 навчально-методичного характеру; є автором 6 навчальних посібників, 3 монографії.

 1. Клос, Л. (2017). Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США: теорія і практика. Львів: Львівська політехніка.
 2. Клос, Л. (2008). Професійна адаптація студентів спеціальності «соціальна робота». В Г. П. Васяновича (Ред.), Психолого-педагогічні основи професійної адаптації майбутніх фахівців (с. 74–112). Львів: СПОЛОМ.
 3. Клос, Л., Микитенко, Н. (2005). Вступ до практичної соціальної роботи (на прикладі вивчення досвіду України і Канади). Львів: Львівська політехніка.
 4. Клос, Л., Гайдук, Н., Ставкова, С. & Бєляєва, C. (2007). Соціальна робота: практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр». Львів: Львівська політехніка.
 5. Клос, Л. (2015). Технології збереження здоров’я у соціальній сфері. Львів: Львівська політехніка.
 6. Клос, Л. (2015). До питання підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності. Педагогіка і психологія професійної освіти, 1–2, 136–156.
 7. Клос, Л. (2016). Освітня програма магістра зі спеціальності «Соціальна робота» у контексті здоров’єзбережувальної діяльності фахівця. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 1, 249–260.
 8. Клос, Л. (2017). Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності: методичні аспекти. Педагогічна теорія і практика, 1 (6), 233–277.
 9. Kłos, L. (2012). Usługi socjalno-medyczne w pracy socjalnej z rodżinami i dzećmi na Ukraine. Wybrane zagadienia problematyki pomocy I wsparcia w rozwiązywaniu problemów ludzi w różnym wieku, 2, 115–128.
 10. Klos, L. (2013). Approaching Diversity Issues from the Health Perspective. Diversity and Respect: Problem of Perception in the Global Agenda for Social Work. Internationale Sozialarbeit, 9, 83–96.
 11. Klos, L. (2017). Standards of practice and professional training of social workers in the United States to health caring activities. Yearbook of Varna University of Management, X, 173–180.
 12. Klos, L. (2016). Hеalth-caring activities of social workers: from practical model to professional development. Social Work and Education, 3, 2, 9–19.
 13. Клос, Л. (2017). Аспекти професіоналізації соціальної роботи сфері здоров’я у США і Україні. Вісник Черкаського університету, 8, 47–55.
 14. Klos, L. (2017). Professionalisation aspects of social work in health field in the United States and Ukraine. Social Work and Education, 1 (4), 8–21.
 15. Klos Liliia. From studying the USA experience in mental health social work to the development of social workers’ training program in Ukraine // Social Work and Education. – 2018. – Vol. 5, № 3. – P. 6–16. (Index Copernicus International).
 16. Клос Л. Є. Сучасний стан соціальної роботи в охороні здоров`я населення: здоров`єзбережувальна діяльність соціального працівника // Міжнародний журнал загальної і медичної психології. – 2018. – №1 (01). – С. 90–92.
 17. Клос Л. Подолання глобальних викликів соціальної сфери і соціальних хвороб: міждисциплінарний підхід / Л.Є.Клос, Н.І. Назар // ELECTRONIC JOURNAL “THE THEORY AND METHODS OF EDUCATIONAL MANAGEMENT”, EDITION 1 (21) (2018). Universal Decimal Classification (U.D.C.) 37.013(05) ISSN 2310-2411 http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-21-2018.Фахове видання з педагогіки.
 18. Клос Л. Ґенеза професійної підготовки фахівців соціальної роботи сфери здоров'я у США / Л.Клос // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – Випуск 38 (3), 2018. – С. 258—267. Фахове видання з педагогіки: Індексується в науковометричних базах: Index Copernicus, «Polska Bibliografia Naukowa» (PBN, Польська наукова бібліографія), Google Scholar, Академічній базі даних ResearchBib, Науковій періодиці України.
 19. Klos L. Standards of practice and professional training of social workers in the United States to health caring activities / Liliia Klos // Yearbook of Varna University of Management. – 2017. – Volume X. – P.173-180. (періодичне зарубіжне наукове видання)
 20. Klos L., Klymanska L., Hayduk N., Herasym H. On the social work input in mental health care in Ukraine // Mental Health: Global Challenges. – 2018. – С. 32–37. (ResearchBib; Academic Research Index).
 21. Klos L., Klymanska L., Hayduk N., Herasym H. On solving the problem of mental health care with the social work input // Mental Health: global challenges XXI century : MHGC proceedings. – 2018. – P. 41–42. (CrossRef; ResearchBib; Academic Research Index)
 22. Lilya Klos, Maureen P.Flaherty, Ellen Sikorski, Viktor Vus. Peacebuilding and mental health: Moving beyond individual pathology to community responsibility // Proceeding: II International Conference on Mental Health Care "Mental Health: global challenges of XXI century" (MHGC21c 2018) р. 27-28 (ResearchBib; Academic Research Index))
 23. Lilya Klos, Maureen P.Flaherty, Ellen Sikorski, Viktor Vus. Peacework and mental health: from individual pathology to community responsibility // [Downloaded free from http://www.interventionjournal.org on Thursday, August 29, 2019, IP: 10.232.74.23] © 2019 Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas | Published by Wolters Kluwer – Medknow DOI: 10.4103/INTV.INTV_59_18 http://www.interventionjournal.org/ preprintarticle.asp?id=264136;type=0 The journal is indexed with, or included in, the following: Emerging Sources Citation Index, Web of Science)
 24. Клос Л., Гайдук Н., Павлиш В. З досвіду формування інклюзивних освітніх послуг (на прикладі Національного університету «Львівська політехніка») // Професійна освіта. – №3. – 2019. – С. 62-65.
 25. Klos, L., Khudoba, O., Shkoliar, M. The New Look on Solving Health Problems in Territorial Communities: Interdisciplinary Team of Specialists // International Scientific and Practical Conference “Partnerships for Social Change: 20 Years of Experience”, Devoted to the 20th Anniversary of Canada-Ukraine “Reforming Social Services” Project (1999-2003) (Lviv, 24-26 October 2019): Proceedings. – Lviv, 2019. – 65c. DOI http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019 https://static.wixstatic. com/ugd/6235c0_8b17b6b9f6364b7e9d9c588b0a8230c9.pdf
 26. Клос Л. Є., Назар Н. І. Інтегровані соціальні послуги на засадах здоров’єзбереження в громаді: аналіз стану і перспективи розвитку // Mental Health: Global Challenges. – 2019. – Spec. iss.. – P. 59–69.
 27. Klos Liliia, Hayduk Nina, Vus Viktor, Flaherty Maureen, Sikorski Ellen. Peacework and mental health: from individual pathology to community responsibility [Електронний ресурс] // Intervention. Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas. – 2019.
 28. Клос Л. Є. Понятійно-категоріальний апарат професійної підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності // Вісник Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. Серія "Педагогічні науки". – 2019. – № 4. – С. 154–161.
 29. Клос Л. Є., Криштанович М. Ф., Мукан Н. В., Мукан О. В. Культура здоров’я фахівців з цивільної безпеки як основа формування професійної компетентності // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2020. – Вип. 1 (11). – С. 146–151.
 30. Клос Л. Є., Мукан Н. В., Криштанович М. Ф. Формування особистості фахівця з цивільної безпеки на засадах цінності здоров’я: гуманістична парадигма // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2020. – № 66. – С. 123–132.
 31. Klos Liliia,Hayduk Nina,Klymanska Larysa, Stavkova Sofiya. The organizing of Community Health Clinic of Lviv Polytechnic // Journal of Organisational Studies and Innovation. – 2020. – Vol. 7, iss. 1. – P. 1–16.