Климчук Ірина Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Климчук Ірина Ігорівна
14111509+.jpg
к.політ.н., асистент
Дата народження 25 березня 1981 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2003 р.
Галузь наукових інтересів Феміністичні дослідження та гендерні студії в сучасній теорії міжнародних відносин
Науковий ступінь кандидат політичних наук
Науковий керівник кандидат філософських наук, доцент Романюк Ростислав Йосипович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби
Дата присвоєння н.с. 2018 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра політології та міжнародних відносин

Климчук Ірина Ігорівна — кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилася 25 березня 1981 року.

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка у 2003 р.

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.01 — теорія та історія політичної науки.


Освіта

 • У 2003 р. закінчила навчання на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка та отримала диплом магістра із відзнакою із кваліфікацією міжнародник-політолог, перекладач.
 • З 2003 р. — аспірантка кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Тема дисертації: «Феміністичні концепції в сучасній теорії міжнародних відносин». Спеціальність: 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Науковий ступінь: кандидат політичних наук.

 • З листопада 2018 р. – асистентка кафедри політології та міжнародних відносин.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Політологія;
 • Дипломатична та консульська служба;
 • Історія міжнародних відносин;
 • Громадська дипломатія;
 • Public Diplomacy;
 • Державне регулювання міжнародної співпраці.

Наукова діяльність

Наукові зацікавленя

 • Феміністичний/гендерний напрями в сучасній теорії міжнародних відносин;
 • Гендерно-інклюзивний підхід у медіації конфліктів;
 • Гендерна політика у світі та в Україні;
 • Громадська дипломатія країн світу: найкращі практики.
 • Державне управління у сфері регулювання міжнародної співпраці.
 • Сучасні тенденції трансформації дипломатичної діяльності.

Підвищення кваліфікації

 • 2019 р. — участь у тренінгу на тему «Інтерактивні методики викладання громадянської освіти» обсягом 4 години, що засвідчує сертифікат від 26 листопада 2019 року, виданий Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES);
 • 2020 р. — участь у «Школі менторства» (в онлайн-форматі) 7.09.-8.09.2020. ІГСН, НУ «ЛП», спікер — Оксана Іваницька;
 • 2020 р. — навчання за програмою підвищення кваліфікації НУ ЛП ПК в Україні без інших ПК («Діджиталізація навчального процесу» Обсяг: 45 годин / 1,5 кредиту ЄКТС);
 • 2020 р. — навчання за програмою підвищення кваліфікації НУ ЛП ПК в Україні без інших ПК («Організація освітнього середовища засобами LMS Moodle» Обсяг: 45 годин / 1,5 кредиту ЄКТС).

Стажування:

 • 2020 р. — закордонне стажування у Гданському університеті, Інститут політичних наук (м. Гданськ, Польща); термін відрядження — з «10» березня 2020 р. до «25» квітня 2020 р. Обсяг: 6 кредитів ЄКТС, 180 год. 9.
 • З вересня 2020 р. — Секретар та член екзаменаційної комісії з захисту магістерських кваліфікаційних робіт ЕК 8.291КР01 ІГСН зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Вибрані публікації

 1. Климчук І.І. Сучасний стан феміністичних та гендерних досліджень у вітчизняній політичній науці / І.І. Климчук // Молодий вчений. – 2019. - №10(74). – c.120-124.
 2. Климчук Ірина Безпековий вимір феміністичних досліджень міжнародних відносин / Ірина Климчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики // Матеріали VI всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 28 березня, 2019 року). – Львів: НУЛП, 2019. – С.30-34.
 3. Климчук І.І. Внесок українських жінок у перемогу в «гібридній війні» / І.І. Климчук // «Challenges of hybrid war: information dimension» // International scientific and practical conference (August 16-17, 2019, Vilnius, The Republic of Lithuania). – Vilnius, 2019. – Pp. 62-65.
 4. Korzh H., Fedushko S., Klymchuk I., Shevchuk I. The impact of mHealth apps on student success in professional activity and economic effect assessment // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2647: Proceedings of the International conference on rural and elderly health informatics (IREHI 2019), 4–6 December, 2019, Senegal, Dakar. – Pp. 55–67. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS) – опублікування матеріалів конференції у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз даних Scopus (з урахуванням частки співавторства).
 5. Климчук І.І., Рослонь Д.А. Жіночі стратегії участі у зміцненні миру та безпеки в Україні / І.І. Климчук, Д.А. Рослонь // Sciences of Europe. – 2020. - №55(55). – 59-65.
 6. Klymchuk I.I., Shtraikher O.A. THE PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF GENDER POLICY IN SECURITY AND DEFENSE SPHERES ON THE EXAMPLE OF UN AND NATO/ I.I. Klymchuk, O.A. Shtraikher. - Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. – Pp. 113-134. Колективна монографія, закордонне видання.
 7. Климчук І.І., Особливості функціонування громадської дипломатії Королівства Норвегії / І.І. Климчук // Молодий вчений. – 2021. – №7(95). – c. 49-55.
 8. Климчук І.І., Шведський інститут: скандинавський досвід налагодження міжнародних звязків та створення можливостей для взаємодії шведів зі світом/ І.І. Климчук // Молодий вчений. – 2021. – №7(95). – c. 56-60.


Контакти

вул. вул. Митрополита Андрея, 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 314, тел.. +38 (032) 258-21-89

e-maіl: Iryna.I.Klymchuk@lpnu.ua