Климанська Лариса Дмитрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Климанська Лариса Дмитрівна
д. політ. наук, професор
Дата народження 3 червня 1956 року
Галузь наукових інтересів Комунікація, соціальні проблеми, якісні дослідження в соціальних науках
Науковий ступінь Доктор політичних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2016
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра соціології та соціальної роботи

Климанська Лариса Дмитрівна - доктор політичних наук, професор кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 1980 році закінчила Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, філософський факультет, отримала диплом з відзнакою. Впродовж 2080 – 2084 рр. навчалась в аспірантурі Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. 1994 р. – факультет підвищення кваліфікації при Київському державному університеті за спеціальностями соціологія та політологія; 1996 р. - стажування у Західно-Мічіганському університеті (США) за спеціальністю політична психологія; 1999 р. - літня школа у Східно-Європейському університеті (Будапешт) за спеціальністю конфліктологія; 2009 – тренінг з сімейної медіації (м.Фредерік, США); 2019 – наукове стажування в Інституті психології Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, Варшава (Польща).
У Національному університеті “Львівська політехніка” працює з 1981 року.
Є членом Соціологічної асоціації України (САУ), асоціації політичних психологів України.

Наукова діяльність

У 2013 році захистила докторську дисертацію «Комунікативні технології в реалізації соціально-політичних проектів», за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Науковий консультант: доктор політичних наук, професор Денисенко Валерій Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка. Захист відбувся в Львівському національному університеті імені Івана Франка, 28 березня 2013 р.

Сфера наукових інтересів:

політична комунікація, соціальні проблеми, якісні дослідження в соціальних науках.

Громадська діяльність

З 1997 року працюю як тренер. Член тренерської групи ГО “Європейський діалог”, інституту менеджменту громадського сектору. Досвід роботи тренером по програмах: „Школа лідеров” ( Польша –Україна), „Європейській діалог”, фонд “Кожній дитині”, Асоціації міст України. Брала участь як тренер у підготовці і проведенні більш, ніж 20 тренінгів з різної тематики (комунікація, конфлікт, написання проектів, розбудова команди, інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами; управління часом; управління стресом).

Нагороди

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України – 2007 – за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів плідну науково-педагогічну діяльність Знак «Відмінник освіти України» - 2009 р. Знак Національної академії педагогічних наук України «Ушинського К.Д.» - 2014 р.

Вибрані публікації

У науковому доробку понад 180 праць, з них 10 монографій (у співавторстві), підручників - 23.

 1. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і суспільство/ За науковою редакцією А.Колодій. – Київ,Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000 р.- 584 с. ( у співавторстві з А.Колодій, В.Харченко, Я.Космина)
 2. Конфліктологія: Навчальний посібник – практикум. – За ред.: М.П.Гетьманчука, П.П.Ткачука – Львів: ЛІСВ, 2007 р. – 307 с. (Авт.колектив Волинець О.О., Гетьманчук М.П., Дзера М.М., Пасічний Р.Я., Піскорський О.В., Климанська Л.Д., Сивак О.І., Ткачук П.П.,Турчин Я.Б., Феденко О.В., Шлемкевич Л.П., Школяр М.В. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)
 3. PR- підтримка європейської інтеграції в Україні – Regiony pogranicza w dobie integraciji europejskej . Wielokulturowosc. Wspolpraca.Wymiana. Praca zbiorowa pod redakcja E.Jurczynskiej-McCluskey, Katarzyny Piatek, Patrycji Baldys – Bielsko-Biala 2007– 519 s. - С.291-296;
 4. Геополітика. Військово-політичні аспекти: Навчальний посібник. (Схвалено Міністерством оброни України для використання в навчально-виховному процесі (лист № 263/2/841 від 28.03.2008 р.) Львів: ЛІСВ, 2008. –343 с. Бойко О.В., Бураков Ю.В., Власюк С.І.,Волощук С.М., Гетьманчук М.П., Гусар Ю.В., Ільницька У.В., Луцишин Г.І., Питльована Л.Ю., Саєвич Й.Й., Сивак О.І., Слюсаренко А.В., Феденко О.В., Ткачук П.П., Томюк І.М.
 5. Соціологія: Підручник / За ред. докт. соціол. наук., проф.. В.М. Пічі – 4 –те видання, виправлене. – Львів: «Магнолія – 2006», 2009. – с.293 – ( 16, 11 др. арк.) - З грифом МОН України (Лист № 1/11-5066 від 4 грудня 2003 р.).(Співавтори : Черниш Н.Й., Климанська Л.Д., Савка В.Є. та ін.)
 6. Климанська Л.Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: Таємниці політичної „кухні” /Л.Д. Климанська. — Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2007. — 332 с.
 7. Климанська Л.Д. Зв’язки з громадськістю: технології прагматичної комунікації:навчальний посібник/ Л.Д.Климанська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 164 с.
 8. Соціальна політика: навч.посіб./Л.Д.Климанська, В.Є.Савка, Н.М.Хома (та ін..); за заг.ред. В.М.Пічі та Я.Б.Турчин. – 2 вид. випр. і допов. – Львів: «Новий світ-2000», 2014. - 318 с.
 9. Klymanska Larysa D. Communication technology “discourse of the language problem” in Ukraine as a factor in the political process// Media I spoleczenstvo: Medioznavstvo.Komuniklogia.Semiologia. Sociologia mediow.Media a Pedagogika.ISSN 2083 – 5701 nr. 4/2014 – 195 s. - S.117-127;
 10. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації – 3-тє видання, виправлене і доповнене/укладач В.М.Піча, наук.редакція Л.Д.Климанської, Я.Б.Турчин, Н.М.Хоми. – Львів: Новий Світ – 2000, 2014. 516 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)
 11. Klymanska Larysa, Klimanska Marina, Herasym Halyna. Evaluation of the past as a risk and opportunity in the social development//Society under construction – opportunities and risks. Wydawnictwo Naukowe Akademii techniczno-Humanistyczney w Bielsku – Bialej. 2015 – 207 c. – c.71-88;
 12. Klymanska Larysa, Savka Viktor. Modern Ukraine as a society of risk//Society under construction – opportunities and risks. Wydawnictwo Naukowe Akademii techniczno-Humanistyczney w Bielsku –Bialej. 2015 – 207 c. – c.30-38;
 13. Історія політичної думки: підручник/ за заг.ред. Н.М.Хоми [І.В.Алексеєнко,Б Т.В.Андрущенко, О.В.Бабкіна та інш.] – Л.: «Новий Світ – 2000», 2016. – 1000 с. (Тема 40. Методологія встановлення порядку денного та її застосування у політичній науці). – С.647- 668;
 14. Klymanska Larysa, Savka Victor. Hebrew Identity in the Format of Modern Ukrainian City/ L.Klymanska, V.Savka// Identities of Central-Eastern European Nations [Multi-author book] Edited by Volodymyr Yevtukh, Artur Wysocki, Ganna Kisla, Andrzej Jekaterynczuk K.:<<SPA<<Interservice>> Ltd., 2016. – 310 p. - S.165-176;
 15. Larysa Klymanska, Marina Klimanska. Personal dimention of the reconstruction of society in times of instability: a combinationof past and present/Klymanska L.,Klimanska M. // Society under construction: changes and challenges. Collective monograph..Edited by L.Klymanska, Ya.Turchyn, V.Savka. Recommended by the Academic Council of Lviv Polytechnic National University. Lviv. Lviv Polytechnic Publishing House. 2016, 166 s. – S.11-23;
 16. Larysa Klymanska, Iryna Boiko. Sociological version of the discourse analisys as a tool to study the memory of the historical events// Pomiedzy pamiecia zbiorova a historia.Rekonstrukcje przeszlossci w Europie Srodkowo-Wschodniej. Pod red.Patrycji Baldys,Iwony Jakimowich-Ostrowskiej,Janetty Charuty-Kojkol.- Wydawnictwo Naukowe Katedra. Gdansk 2016. -507 s. – S.445-458;
 17. Larysa Klymanska, Iryna Boiko. MEDIAFRAMES AND CONSTRUCTS OF SOCIAL PROBLEM// Media I spoleczenstvo: Medioznavstvo. Komunikоlogia. Semiologia. Sociologia mediow. Media a Pedagogika. ISSN 2083 – 5701 nr. 7/2017 - 297 s. - S.129-146;
 18. Климанська Л. Д. Суспільство у процесі розбудови: зміни та виклики (Society under construction: сhanges and challenges): монографія / Л. Д. Климанська, М. Б. Кліманська, Якімович-Островська Івона, Балдис Патриція, В. Є. Савка, У. В. Яцишин, О. О. Сметаніна, Пйонтек Катажина, Карвінська Анна, Флагерті Морін, О. П. Гілета, М. В. Школяр, Н. В. Коваліско, О. І. Герус, Пилинський Ярослав, Я. Б. Турчин, І. Ю. Сухорольська, Бєрнат Марчін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 168 c.(монографія)
 19. Климанська Л.Д. Політична лексика сучасного українського політика і громадянина : енциклопедичний словник-довідник: навчальний посібник / М. В. Школяр, Л. Д. Климанська, О. Є. Макух, В. М. Піча, У. В. Яцишин, І. І. Яцишин, Я. Б. Турчин, О. І. Білик, І. С. Вішка, В. В. Гулай, Ю. М. Дзюрах, О. І. Дума, В. Я. Карковська, Д. О. Красівський, О. Л. Перхач, Н. Ю. Подольчак, В. Є. Савка, О. І. Савчин, М. Р. Савчук, Р. Р. Тосько, О. В. Химич, М. К. Хім, Я. Я. Пушак, Та інші.. – Львів: Магнолія 2006, 2017. – 438 c.
 20. Климанська Л. Д., Кліманська М. Б. Психологічні особливості образу радянського минулого України в уявленнях сучасної студентської молоді // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2017. – Вип.38. – – С. 199–214
 21. Климанська Л. Д. Волонтерська діяльність студентів і викладачів кафедри соціології та соціальної роботи / Л. Д. Климанська, Л. Є. Клос, В. В. Проскура. – c.127–132./ До 20-річчя канадсько-українського проекту "Реформування соціальних служб" (1999–2003) : колективна монографія. – Львів: ЗУКЦ, 2019.
 22. Hayduk Nina, Klos Liliia, Klymanska Larysa, Stavkova Sofiya. The organizing of community health clinic of Lviv Polytechnic National University // Mental Health: global challenges of XXI century : proceedings of III International conference (Lviv, 26–27 October 2019). – 2019. – C. 5–7.
 23. Klymanska L., Baybakova I. Media designing of social problems in modern Ukraine // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право. – 2019. – № 2 (42). – С. 34–40.
 24. Климанська Л. Д. Дискурс реклами алкоголю в сучасному українському суспільстві // Partnerships for social change: 20 years of experience”, devoted to the 20th anniversary of Canada-Ukraine “Reforming social services” Project (1999–2003) : international scientific and practical conference (Lviv, 24–26 October 2019) : proceedings. – 2019. – C. 20–24.
 25. Klymanska L., Baybakova I. Media designing of social problems in modern Ukraine // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право. – 2019. – № 2 (42). – С. 34–40
 26. Климанська Л. Д., Мишок Р. Р. Роль громадянської освіти у реалізації соціально-політичної інтернет-поведінки української молоді // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – 2020. – Vol. 8 (39), iss. 231. – P. 75–78.
 27. Климанська Л. Д., Кліманська М. Б., Галецька І. І., Горошенко М. В. Переживання та поведінка студентської молоді в умовах карантину COVID-19: страх чи внутрішня мотивація детермінують превентивну поведінку? // Psychological journal = Психологічний часопис. – 2020. – Vol. 6, iss. 4 (36). – P. 35–52.
 28. Климанська Л. Д., Кліманська М. Б., Галецька І. І. Карантинний квітень в Україні: думки, переживання, поведінка перед загрозою COVID-19 // Psychological journal = Психологічний часопис. – 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 18–36.
 29. Klymanska Larysa, Klimanska*** Maryna, Haletska*** Inna. The lens, frames and patterns of Ukrainians: how perception of threat and risk determines behaviour in the COVID-19 situation // Journal of Education Culture and Society. – 2020. – Vol. 11, № 2. – P. 444–460.