Каша Лідія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Каша Лідія Володимирівна
00111.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 29.06.1978 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність «Електричні машини та апарати»
Галузь наукових інтересів • математичне моделювання процесів у електромеханічних перетворювачах енергії;

• дослідження та проектування вентильних реактивних двигунів.

Кваліфікаційний рівень магістр-електромеханік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Ткачук Василь Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Каша Лідія Володимирівна — кандидат технічних наук , доцент кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем, Інституту енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка», секретар Вченої ради ІЕСК.

Загальна інформація

Народилась: 29.06.1978 року в м. Львів.

Закінчила:

Середню школу № 89 у м. Львові в 1995 р.;

Національний університет «Львівська політехніка», електромеханічний факультет за спеціальністю «Електричні машини та апарати» в 2000 р.;

аспірантуру на кафедрі «Електричні машини та апарати» НУ «Львівська політехніка» у 2005 р.

захистила кандидатську дисертацію «Моделювання електромеханічних процесів в керованому вентильному реактивному двигуні» у 2012 р .

Науковий керівник : доктор технічних наук, професор Ткачук Василь Іванович, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат технічних наук , 2013 р.

Трудова діяльність

Основні лекційні курси

 • Основи мехатроніки
 • Основи надійності електромеханічних пристроїв
 • Основи теорії автоматичного керування та принципи побудови САК
 • Моделювання електромеханічних систем

Наукові інтереси

 • математичне моделювання процесів у електромеханічних перетворювачах енергії;
 • автоматизовані системи проектування електричних машин;
 • дослідження та проектування вентильних реактивних двигунів.

Вибрані публікації

Видано понад 35 наукових праць. Зокрема за період з 2015 – 2017 рр. опубліковано 13 наукових статей, з них 8 у фахових виданнях та 3 у НМБД (Copernicus), одна публікація у виданнях бази Scopus та 1 стаття англійською мовою.

 1. Bilyakovskyy I. Switched reluctance motor for electrical transport usage / I.Bilyakovskyy, L.Кasha, B.Кrohmalnyy, V.Guk.// - Львів «Технічні вісті», ч.39/1,40/2, -2014 р. С 34-35. (Index Copernicus)
 2. Tkachuk V. Brush-less Motor for Wheel’s Drive in Multisectional City Tram / Vasyl Tkachuk, Lidiya Kasha, Ihor Biljakovskyy. // Proc. of XVI Int. Conf. “Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE)”, 2015, PP. 222 – 224. (Scopus)
 3. Bilyakovskyy І. Switched reluctance motor with parallel buffer of energy and pulse-width speed regulation/ І. Bilyakovskyy, L. Кasha, B. Кrohmalnyy, I. Shapovalov // - Львів «Технічні вісті», 2015 р. ч.41/1,42/2, C. 53– 55. (Index Copernicus)
 4. Vasyl Tkachuk, Ihor Bilyakovskyy, Lidiya Kasha, Mykhailo Khaj. Peculiarities of designing brushless direct current motors for lightweight means of transport. // Computational Problems of Electrical Engineering. – 2016. – Vol. 5, NO. 2. – C. 121-126. Фахове видання.
 5. Ткачук В.І. Магнітоелектричний вентильний генератор з U - подібними елементами статора / В.І. Ткачук, І.Є. Біляковський, Л.В. Каша // Збірник «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика». Випуск 1/2014(2). Кременчук: КрНУ ім.. М.Остроградського. С. 285 -287. (фахове видання)
 6. Ткачук В.І. Явнополюсний вентильний генератор з U-подібним статором / В.І. Ткачук, І.Є. Біляковський, Л.В. Каша, І.Г. Шаповалов // Вісник НУ «ЛП» «Електроенергетичні та електромеханічні системи» № 763, –Львів. – С. 98 -101. (фахове видання)
 7. Bilyakovskyy I. Explicit-pole brush-less generator with U-similar stator / I.Bilyakovskyy, L.Кasha, B.Кrohmalnyy, I.Chupylo // Технічні вісті = Technical news : наук.-соц. часопис / Укр. інж. т-во у Львові. ч.37/1, 38/2. – С. 58 – 60. (Index Copernicus)
 8. Біляковський Ігор, Каша Лідія, Крохмальний Богдан, Хай Михайло. Керовані вентильні реактивні двигуни з ємнісними накопичувачами енергії // Технічні вісті: [Текст]. – 2016. – ч.1(43), 2(44). – C. 84-87.
 9. Kasha L., Bilyakovskyy I. Switched Reluctance Motor for City Electro-Car Drive / Proc. Of 5th International academic conference “Humanities and social sciences 2015” (HSS-2015), рр. 162-164.
 10. Ткачук В.І., Біляковський І.Є., Каша Л.В. Силовий інвертор вентильного реактивного двигуна з паралельним буфером енергії та спільним колом форсування // Науково-практичний журнал „Електротехніка і електромеханіка”, Харків: НТУ «ХПІ», № 1- С. 45 – 48. (фахове видання).
 11. Ткачук В.І., Біляковський І.Є., Каша Л.В. Елементи оптимізації вентильних двигунів з постійними магнітами // Вісник НУЛП „Електроенергетичні та електромеханічні системи”, № 707. – С. 109 - 114. (фахове видання).
 12. Tkachuk, V., Kasha, L., Shapovalov, I. Switched reluctance motor in the controlled electric drive. // «Перспективні технології і методи в MEMS проектуванні». – С. 120-123. (фахове видання).
 13. Vasyl Tkachuk, Lidiya Kasha,Ihor Bilyakovskyy,Mykhajlo Khaj “Controlled switched reluctance motors with energy capacitor” ENERGY ENGINEERING AND CONTROL SYSTEM б vol. 2, №1, 2016. – рр. 1- 4.

Є співатором 2 монографій та одного посібника:

 1. Теорія та синтез вентильних двигунів постійного струму. Монографія / В.І. Ткачук, І.Є. Біляковський, О.В. Макарчук, Л.В. Каша, О.В. Грещук. Львів: Видавництво Львівської політехніки. (обсяг 288 стор.)
 2. Бездавачеві системи керування вентильними двигунами постійного струму. Монографія / А.О. Лозинський, Л.В. Каша, В.І. Ткачук, І.Є. Біляковський, Ю.І. Бобечко, Т.І. Михайлович. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. (обсяг 230 стор.)
 3. Біляковський І.Є., Каша Л.В., Хай М.В., Харчишин Б.М. «Реле, контактори, пускачі» Посібник: рекомендовано та надано гриф НУ "Львівська політехніка", 2016 р.( обсяг 70 стор.)

Для методичного забезпечення навчальних курсів, які читає доцент Каша Л.В. у співаторстові та одноосібно видано п’ять методичних вказівок до практичних та лабораторних робіт:

 1. Статистична обробка емпіричних даних та визначення показників надійності невідновлюваних виробів. Метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи надійності електромеханічних пристроїв» для студентів напряму 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності 7.05070201 «Електричні машини та апарати», 2015 р. - 16 с.
 2. Двовимірне та тривимірне моделювання в середовищі САПР КОМПАС: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи комп’ютерного проектування» для студентів базового напрямку 6.050702 «Електромеханіка», 2015 р. - 24 с.
 3. Дослідження автономної роботи синхронного генератора: методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з дисципліни “Електричні машини” для студентів спеціальності 6.050702 “Електромеханіка” та 6.050701 “Електротехніка”/ Вид-во Львівської політехніки, 2015р. – 20 с.
 4. Дослідження паралельної роботи синхронної машини з мережею нескінченної потужності: методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з дисципліни “Електричні машини” для студентів спеціальності 6.050702 “Електромеханіка” та 6.050701 “Електротехніка” / Вид-во Львівської політехніки, 2015р. – 24 с.
 5. Експериментальне визначення параметрів якірної обмотки трифазної синхронної машини: методичні вказівки та інструкції до лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні розділи електричних машин” для студентів спеціальності 6.050702 “Електромеханіка” спеціальності 7.05070201 “Електричні машини та апарати ”/ Вид-во Львівської політехніки, 2015р. – 32 с.

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 117

Tел. +38 (032) 258-21-60; +38 (032) 258-22-38

Е-mail: lidiia.v.kasha@lpnu.ua