Кафедра історії держави і права

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра історії держави і права
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура ІДП
Дата заснування 2011 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 2
К-сть доцентів 2
К-сть докторів наук 1
К-сть професорів 1
К-сть співробітників 9
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри д.юр.н., проф.Макарчук Володимир Степанович
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, к. №309
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/idp

Про кафедру:

Кафедру історії держави і права (далі – ІДП) створено у 2011 році. Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор В. С. Макарчук. Кафедра ІДП здійснює викладання правових дисциплін для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» базового напряму 6.030401 «Правознавство» та для освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Правознавство», а також викладає низку правових дисциплін в інших інститутах Національного університету «Львівська політехніка». Кафедра ІДП також здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень.


ВІДПОВІДНО ДО НАКАЗУ РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" № 478-1-10 ВІД 17 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ, КАФЕДРУ РЕОРГАНІЗОВАНО ШЛЯХОМ ЇЇ ПРИЄДНАННЯ ДО КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, ЩО ОТРИМАЛА НАЗВУ: КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА (ТІФП).


Навчально-методична робота кафедри

Персонал кафедри

Напрями наукових досліджень

Наукова діяльність кафедри розвивається в руслі таких напрямів:

  • Історико-правові засади українського державотворення: інституційні та ідеологічні аспекти;
  • Правовий механізм радянізації західних областей Української РСР.

Окрім того, викладачі кафедри працюють над такими темами дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Андреєнко О.Л. – Інститут самодопомоги у міжнародному праві: історико-правове дослідження. Андрусяк І.П. – Ідея ґендерної рівності в українській правовій думці другої половини XIX ст. Cорочкін О.В. –. Адміністративно-процесуальні статуси фізичних та юридичних осіб в процесі розгляду індивідуальних адміністративних справ у неюрисдикційному провадженні. Цебенко С.Б. – Права людини у сучасних доктринах православ’я у світлі міжнародних стандартів (загальнотеоретична характеристика).

Науково-дослідна робота студентів

На кафедрі ІДП окрему увагу приділено науково-дослідній роботі студентів. До участі у наукових заходах, залучаються студенти першого курсу освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». Зокрема у 70-й студентській науково-практичній конференції, що відбулася 16-18 жовтня 2012 р. у Національному університеті «Львівська політехніка» , під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри взяли участь О. Банах, С. Брижата, О. Вей, С.Дудюк, С. Іваницький, І. Комшалюк, В. Кухарчук, О. Романик, Н. Цимбала, В. Чорній, А. Шпур.

Співробітництво кафедри

Науково-педагогічний склад кафедри ІДП бере участь у наукових заходах, круглих столах, які організовуються як різними кафедрами та інститутами Національного університету «Львівська політехніка», так і іншими вищими навчальними закладами України.

У порядку взаємовідвідування викладачі кафедри ІДП відвідують відкриті лекції та семінарські заняття, які проводяться викладачами інших кафедр.

З метою підвищення кваліфікації викладачі кафедри ІДП проходять стажування у різних Вищих навчальних закладах України, навчаються на курсах підвищення кваліфікації, які проводяться у навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» (за програмою «Розробка електронних курсів у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки») та семінарі психолого-педагогічних занять при кафедрі психології, педагогіки і соціального управління Національного університету «Львівська політехніка».

Співпраця кафедри ІДП із іншими навчальними закладами, зокрема із Львівським державним університетом внутрішніх справ (кафедра теорії та історії держави і права) та Львівським національним університетом імені Івана Франка (кафедра держави, права та політико-правових учень; кафедра теорії та філософії права; кафедра основ права юридичного факультету), проявляється у взаємному рецензуванні наукових публікації та навчально-методичних праць, в участі у конференціях, круглих столах та інших наукових заходах, у проходженні стажування та відвідуванні інших заходів з метою підвищення кваліфікації викладацьким складом кафедри.