Кафедра транспортних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра транспортних технологій
TT emblema.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ТТ
Дата заснування 2004
К-сть студентів понад 400
К-сть кандидатів наук 13
К-сть доцентів 8
К-сть професорів 2
Приналежність Інститут інженерної механіки та транспорту
Завідувач кафедри Форнальчик Євген Юліанович
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tt

Кафедра транспортних технологій (ТТ) — випускова кафедра Інституту інженерної механіки та транспорту.

Кафедру було створено у 2004 р. на базі секції транспортних технологій кафедри автомобільних шляхів. З моменту створення кафедра є в складі Інституту інженерної механіки та транспорту. Завідувачем кафедри було призначено доктора технічних наук, професора Віковича І.А.
З 2008 р. кафедру очолює доктор технічних наук, професор Форнальчик Є. Ю.


Спеціальності та напрями підготовки

Кафедра здійснює підготовку:

Конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт і курсових проектів розміщені у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки

Професорсько-викладацький склад кафедри

Викладачі кафедри
Основна стаття - Професорсько-викладацький склад кафедри

Завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор Форнальчик Євген Юліанович
На кафедрі працює 2 професори, 8 доцентів, 2 старших викладачі та 13 асистентів.
Середній вік працівників кафедри - 41,5 років.

Науково-педагогічна робота кафедри

Див. також - Наукові публікації кафедри

Див. також - Монографії, підручники та посібники кафедри

Напрям наукових досліджень кафедри: «Оптимізація параметрів вулично-дорожньої мережі і дослідження транспортних потоків та організація автомобільних перевезень».

Мобільний радар Радис

Основні наукові напрями кафедри:

  • дослідження функціонування чинних регульованих перехресть;
  • розроблення систем керування дорожнім рухом на регульованих перехрестях, в тому числі таких, що використовують нечітку логіку;
  • дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв у складних дорожніх ситуаціях;
  • дослідження та оптимізація функціонування систем міського пасажирського транспорту.

На кафедрі обладнано науково-дослідну лабораторію, оснащену комп’ютерами із сучасним програмним забезпеченням для імітаційного моделювання транспортних потоків (PTV Vision VISSIM), розрахунку параметрів роботи регульованих та нерегульованих перехресть (LISA+), розроблення та оптимізації вантажних (TransCAD) та пасажирських (PTV Vision VISUM) перевезень.

Крім цього, на кафедрі є сучасне обладнання для дослідження психофізіологічних показників водія (імітатор керма, прилади «Кардіосенс» та «Нейроком»), параметрів вулично-дорожньої мережі (поштовхомір, далекомір, люксметр), транспортних потоків (прилад для визначення швидкості руху «Радіс»). та транспортних засобів (вимірювач динамічних характеристик автомобіля Sprint SG-2).

На кафедрі діє аспірантура за спеціальностями:

  • 05.22.01 «Транспортні системи»;
  • 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».
  • 05.02.09 «Динаміка та міцність машин».
Моделювання транспортних потоків
у середовищі VISSIM
Проектування режимів роботи світлофорних об'єктів у середовищі LISA+
Вимірювач динамічних характеристик автомобіля Sprint SG-2


Госпдоговірні та держбюджетні проекти кафедри

Основна стаття - Проекти кафедри

Студентська наука та олімпіади

Студентська наука

Основна стаття - Студентська наука кафедри

На кафедрі організовано 2 студентські наукові гуртки за спеціальностями «Організація і регулювання дорожнього руху» та «Організація перевезень та управління на транспорті».
Основні результати наукових досліджень доповідаються на щорічній кафедральній Студентській науково-технічній конференції. Кращі доповіді рекомендуються до виступу на підсумковій конференції Інституту інженерної механіки та транспорту, а їх автори часто визнаються переможцями. Тези доповідей учасників підсумкової конференції ІІМТ публікуються у збірнику матеріалів Студентської науково-технічної конференції.

Студентські олімпіади

Основна стаття - Студентські олімпіади кафедри

Щороку студенти кафедри беруть участь і перемагають у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Організація і регулювання дорожнього руху» та «Організація перевезень та управління на транспорті».
Учасниками ІІ-го етапу є переможці І-го (кафедрального) етапу олімпіади.

Контакти

Адреса:
Національний університет "Львівська політехніка",
VI навчальний корпус, аудиторія 211,
вул. Бандери, 32, м. Львів, 79013

Телефони:
+38 (032) 258-26-59 – завідувач кафедри
+38 (032) 258-24-89 – викладацька

Соціальні мережі:

Посилання