Кафедра педагогіки та соціального управління

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра педагогіки та соціального управління
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПСУ
Девіз Розвиваючи традиції вітчизняної педагогіки, створювати педагогічне середовище освіти майбутнього
Дата заснування 1 вересня 1963 рік
Засновники Львівський політехнічний інститут
Дата ліквідації 17 вересня 2019 року
Причина ліквідації перейменування (наказ від 17 вересня 2019 року № 478-1-10
К-сть студентів 120
К-сть аспірантів 8
К-сть кандидатів наук 14
К-сть доцентів 9
К-сть докторів наук 6
К-сть професорів 3
К-сть співробітників 27
Приналежність Інститут права, психології та інноваційної освіти
Попередник Кафедра психології, педагогіки і соціального управління, кафедра педагогіки та інноваційної освіти
Наступник Кафедра педагогіки та інноваційної освіти
Завідувач кафедри Козловський Юрій Михайлович
Розташування (адреса) 79013, м. Львів, вул. С.Бандери 12, головний корпус, кімн. 220
Періодичне друковане видання «Український журнал досліджень в освіті»
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/psu


Кафедри педагогіки та соціального управління — це науково-навчальний підрозділ Інституту права, психології та інноваційної освіти Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку бакалавр за спеціальністю 015 «Професійна освіта» спеціалізаціями «Комп'ютерні технології», «Харчові технології», «Машинобудування», «Будівництво» та магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізація «Управління навчальним закладом», спеціальністю 011 «Педагогічні, освітні науки».

Загальна інформація

Нині кафедра працює за напрямами:

 • фахова підготовка магістрів (спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», викладач дистанційного навчання, викладач (за фахом): інформатика, математика, фізика, хімія, іноземна мова, право, економіка, загальнотехнічні дисципліни, спеціальність 073 "Менеджмент" спеціалізація "Управління навчальним закладом") та бакалаврів (спеціальність 015 «Професійна освіта», спеціалізації: Машинобудування (Викладач у галузі машинобудування), Харчові технології (Викладач у галузі харчових технологій, викладач хімії), Комп’ютерні технології (Викладач інформатики), Будівництво (Викладач будівельних дисциплін),
 • загальна педагогічна підготовка студентів університету,
 • педагогічне навчання аспірантів,
 • підвищення педагогічної кваліфікації викладачів через семінар педагогічних знань.

При кафедрі діє аспірантура за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» та 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», де навчаються аспіранти очної та заочної форми навчання.

Освітня діяльність

Код спеціальності Спеціальність Спеціалізація Ступінь вищої освіти Професійна кваліфікація Форма навчання
015 Професійна освіта Комп'ютерні технології Бакалавр Викладач інформатики Очна
015 Професійна освіта Машинобудування Бакалавр Викладач у галузі машинобудування Очна
015 Професійна освіта Харчові технології Бакалавр Викладач у галузі харчових технологій, викладач хімії Очна
015 Професійна освіта Будівництво Бакалавр Викладач будівельних дисциплін Очна
011 Освітні, педагогічні науки - Магістр Викладач дистанційного навчання, викладач (за фахом): інформатика, математика, фізика, хімія, іноземна мова, право, економіка, загальнотехнічні дисципліни Очна, заочна
073.14 Менеджмент Управління навчальним закладом Магістр Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання), викладач Очна, заочна
011 Освітні, педагогічні науки - Доктор філософії Доктор філософії з освітніх, педагогічних наук Очна, заочна
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) - Доктор філософії Доктор філософії з професійної освіти (за спеціалізаціями) Очна, заочна

Історія кафедри

Кафедра розпочала свою історію 1 вересня 1963 року, коли відповідно до наказу Міністра вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 12 червня 1963 року № 323 "Про організацію кафедр у Львівському політехнічному інституті" було створено кафедру інженерно-педагогічної підготовки. За час свого існування кафедра практично завжди була випусковою — проводила підготовку фахівців зі спецiальностей «iнженеp-педагог-електpик» (1971–1976 рр.), «iнженеp-педагог-будiвельник» (1978–1996 рр.).

У 1996–1998 рр. кафедра проводила фахову підготовку військових юристів Військового відділення Львівської політехніки.

У 1999 р. кафедра ліцензувала спеціальність «Соціальний працівник» згідно з Проектом «Реформування суспільної служби», який фінансувало Канадське Агентство Міжнародного Розвитку (CIDA).

У 2001 р. спеціальність «Соціальна робота» було передано новоствореній кафедрі «Соціологія і соціальна робота» інституту гуманітарних і соціальних наук.

У 2002 р. кафедра ліцензувала нову спеціальність «Управління навчальним закладом» (спеціальність "Менеджмент" спеціалізації «Управління навчальним закладом»), за якою сьогодні готують магістрів для потреб системи освіти України.

Крім того, з 2010 р кафедра розпочала підготовку бакалаврів за спеціальністю «Журналістика» (зараз випусковою за цією спеціальністю є кафедра журналістики інституту права та психології), а з 2011 р. — за спеціальністю «Практична психологія», яка ліцензована (зараз випусковою за цією спеціальністю є кафедра теоретичної та практичної психології інституту права та психології).

У 2011 р. кафедра психології, педагогіки та соціального управління (ППСУ) увійшла до складу Інституту права та психології.

У 2015 році кафедру перейменували на кафедру педагогіки та соціального управління (ПСУ) Сьогодні кафедра нараховує 23 працівника професорсько-викладацького складу. З 2015 року завідувачем кафедри є д-р пед. наук, доц. Козловський Юрій Михайлович. Рішенням Вченої ради Львівської політехніки кафедра з 2016р. починає готувати викладачів для галузі професійної освіти, надаючи освітні послуги студентам інженерно-технічних, економічних та гуманітарних спеціальностей Львівської політехніки з присвоєнням професійної кваліфікації викладач (за фахом).

З 2016 р. кафедра ліцензувала і розпочала підготовку бакалаврів за спеціальністю «Професійна освіта (спеціалізації: Комп'ютерні технології, Харчові технології, Машинобудування, Будівництво) та підготовку магістрів за спеціальністю "Освітні, педагогічні науки" (викладач дистанційного навчання, викладач (за фахом).

У вересні 2019 р. кафедра отримала нову назву — педагогіки та інноваційної освіти.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» та 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Наукова робота кафедри педагогіки та соціального управління зосереджується на розробці актуальних питань педагогіки, теорії і методики професійного навчання та виховання сучасної молоді, створення умов професійного становлення особистості майбутнього фахівця.

Кафедра є базовою з підготовки науково-педагогічних працівників (аспірантура і докторантура) за спеціальностями:

 • 011 – Науки про освіту;
 • 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).

При кафедрі працює спеціалізована вчена рада К 35.052.24 Спеціальності:

 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Викладацький склад кафедри

Козловський Юрій Михайлович, завідувач кафедри ПІО, д. пед. н., доцент;
Вихрущ Віра Олександрівна, професор кафедри ПІО, д. пед. н., професор;
Сікорський Петро Іванович, професор кафедри ПІО, д. пед. н., професор;
Швай Роксоляна-Марія Іванівна, професор кафедри ПІО, д. пед. н., професор;
Сушенцева Лілія Леонідівна, професор кафедри ПІО, д. пед. н., доцент;
Криштанович Мирослав Франкович, професор кафедри ПІО, д. н. з держ. упр., доцент;
Колодій Ігор Степанович, професор кафедри ПІО, к. пед. н., доцент;
Дольнікова Любов Василівна, доцент кафедри ПІО, к. пед. н.;
Носкова Маргарита Вячеславівна, доцент кафедри ПІО, к. пед. н.;
Ієвлєв Олександр Миколайович, доцент кафедри ПІО, к. т. н., доцент;
Горохівська Тетяна Миколаївна, доцент кафедри ПІО, к. пед. н., доцент;
Ключковська Ірина Михайлівна, доцент кафедри ПІО, к. пед. н., доцент;
Шевчук Ганна Йосипівна, доцент кафедри ПІО, к. істор. н., доцент;
Терлецька Юліана Миронівна, доцент кафедри ПІО, к. психол. н.;
Стечкевич Олег Орестович, доцент кафедри ПІО, к. пед. н., ст. наук. сп.;
Бущак Галина Андріївна, старший викладач кафедри ПІО, к. психол. н.;
Вдовичин Тетяна Ярославівна, старший викладач кафедри ПІО, к. пед. н.;
Яремчук Світлана Володимирівна, доцент кафедри ПІО, к. і. н., доцент;
Мищишин Марія Миколаївна, асистент кафедри ПІО, к. психол. н.;
Бойківська Галина Миколаївна, асистент кафедри ПІО;
Гузій Іванна Степанівна, асистент кафедри ПІО;
Чабан Галина Вікторівна, асистент кафедри ПІО;
Іваницька Оксана Степанівна, асистент кафедри ПІО;
Пукало Марія Ігорівна, асистент кафедри ПІО;
Сливка Богдан Степанович, асистент кафедри ПІО;
Ткач Зоряна Іванівна, асистент кафедри ПІО;
Федан Ярослав Ігорович, асистент кафедри ПІО, к. н. з держ. упр.

Наукова робота

Наукова робота кафедри педагогіки та інноваційної освіти зосереджується на розробці актуальних питань педагогіки, теорії і методики професійного навчання та виховання сучасної молоді, створення умов професійного становлення особистості майбутнього фахівця.

Кафедра є базовою з підготовки науково-педагогічних працівників (аспірантура і докторантура) за спеціальностями:

011 – Освітні, педагогічні науки. Спеціалізація: загальна педагогіка та історія педагогіки.

015 – Професійна освіта. Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти.

При кафедрі працює спеціалізована вчена рада К 35.052.24

Спеціальності:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Комплексна науково-дослідна тема кафедри: «Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів». Реєстраційний номер: 0116U004108.

Координатор – д. пед. н., доц. Козловський Юрій Михайлович.

Наукові доробки членів кафедри видаються у науковому журналі «Український журнал досліджень в освіті» виходить двічі на рік з 2016 року. Мова видання: українська, англійська. У журналі передбачається висвітлення проблемних питань сучасних наукових досліджень в галузі освіти; обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями; створення інформаційного поля для дискусійного обговорення новітніх теорій, концепцій, інноваційних освітніх технологій та міждисциплінарних досліджень.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Основними напрямами досліджень комплексної теми є:

 • загальнопедагогічні підходи до моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу (Козловський Ю.М.);
 • історія вітчизняної дидактики та дидактичні аспекти професійної підготовки студентів (Вихрущ В.О.);
 • теоретико-методичні засади управління освітнім процесом у навчальному закладі (Криштанович М.Ф.);
 • теоретико-методичні засади диференційованого навчання, модульних технологій навчання та національного виховання (Сікорський П.І.);
 • теоретико-методичні засади формування професійної мобільності педагогів професійного навчання (Сушенцева Л.Л.);
 • теоретико-методичні засади психології та педагогіки творчості (Швай Р-М. І.);
 • система забезпечення якості в освітньому процесі вищого навчального закладу (Колодій І.С.);
 • теоретико-методичні засади формування професійно-педагогічної компетентності викладачів вищої школи (Горохівська Т.М.);
 • теоретико-методичні засади розвитку професійно-педагогічної мобільності фахівця в умовах магістратури (Ієвлєв О.М.)
 • формування фахових компетенцій випускника вищого навчального закладу : інтегративний підхід (Дольнікова Л.В.);
 • вплив різновидів психічної депривації на ефективність діяльності науково-педагогічних працівників (Терлецька Ю.М.);
 • теорія і практика використання інформаційних технологій у професійному розвитку педагога (Носкова М.В.);
 • інклюзивне навчання в системі освіти (Федан Я.І.);
 • особливості інноваційної педагогічної діяльності (Шевчук Г.Й.);
 • розробка тестових завдань з дисциплін та їх перевірка на надійність, валідність як інструменту вимірювання навчальної успішності студента (Бущак Г.А.);
 • застосування апарата штучних нейронних мереж до аналізу, ідентифікації та кластеризації динамічних соціальних систем на прикладі структурних ланок вищих навчальних закладів (Чабан Г.В.).

Кафедра є організатором проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів:

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір» 16-17 листопада 2017 року, Національний університет «Львівська політехніка». Міжнародна науково-практична конференція «Управління в освіті», 26-27 квітня 2017 року, Національний університет «Львівська політехніка». Всеукраїнська науково-практична конференція: «Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика» (25 листопада 2016 року); Регіональний «круглий стіл» на тему «Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика» (24 березня 2016 р.). На кафедрі функціонує постійно діючий науковий семінар: «Актуальні проблеми професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів».

Лабораторія інноваційних педагогічних технологій

Навчально-наукова лабораторія інноваційних педагогічних технологій — це науково-навчальний підрозділ кафедри педагогіки та соціального управління Інституту права та психології Львівської політехніки. Лабораторія здійснює навчання на 30-ти та 150-ти годинних курсах підвищення кваліфікації за професійно-освітніми програмами професійного розвитку: педагога закладу загальної середньої освіти; викладача закладу професійно-технічної освіти; викладача закладу вищої освіти.

Наукова робота студентів

На кафедрі ПСУ  науково-педагогічні працівники проводять активну інноваційну роботу по залученняю студентів до науково-пошукової роботи.

Метою цієї діяльності є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, які навчаються в університеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація педагогічних знань, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових педагогічних досліджень, інтеграція наукової, навчальної і виробничої діяльності студентів.

Основним завданням науково-педагогічний колектив кафедри у цьому напрямку бачить необхідність визначити науковий  потенціал студентів,  вчасно його розпізнати, підтримати та скерувати у правильному творчому напрямку. Наукову роботу зі студентами активно провадять  зав. кафедрою ПСУ професор Козловський Ю.М.,  професор Сушенцева Л.Л, професор Колодій І.С., доцент Ієвлєв О.М., доцент Дольнікова Л.В., доцент Шевчук Г.Й.

Щорічно проводиться  студентська наукова конференція, в якій беруть  участь студенти, які виступили з своїми першими науковими дослідженнями у галузі педагогіки.

15-16 травня 2017 року на кафедрі проведена Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ».

У конференції взяли участь 85 студентів з 27 закладів вищої освіти.

Студенти беруть активну участь у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка»,  які виборюють перемогу під час теоретичного та практичного турів. Цікавими і такими, що мають елементи новизни є  презентації студентів авторського бачення проблем, що стосуються суб’єкт-суб’єктних стосунків учасників навчального процесу, проблем виховання та навчання, інноваційних технологій навчання. Переможці активно змагаються у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» і показують вагомі досягнення:

 • 2016 рік:  Шафорост Аліна – Диплом ІІІ ступеня;
 • 2017 рік: Перун Володимир – Диплом ІІ ступеня.

Конкурси студентських наукових робіт.

На кафедрі щорічно проходить Конкурс студентських наукових робіт. У першому етапі у 2017 році взяли участь 22 студенти, а в 2018 році 26 студентів. На другий етап у 2016  і 2017 роках відправлено одну роботу, а в 2018 році швсть наукових робіт.

 • 2016 рік: Студентка групи УНЗм Гриців  Василина отримала ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «Теорія та методика професійної освіти» (науковий керівник проф. Козловський Ю.М.)
 • 2017 рік: Студентка  гр МЕМ -11 Павлів Оксана – ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «Теорія та методика професійної освіти»  (науковий керівник доцент Дольнікова Л.В.)
 • 2018 рік: Студентка  гр МЕУН -11 Кулик наталія – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «Теорія та методика професійної освіти»( наковий керівник професор Козловський Ю.М.)

З метою узагальнення початкового досвіду та надання цій роботі системного характеру третій рік на кафедрі діє СНГ «І-нноваці-Я».

Навчаючись улюбленій професії,  студенти мають  найприємніші моменти пізнання і самоствердження, коли під керівництвом педагогів освоюють мудрість людську, мудрість професійну і часто мудрість педагогічну. У науковому гуртку студенти долучаються  до наукових досліджень з проблем педагогіки, які є актуальними і дуже динамічними, враховуючи швидкоплинні зміни в суспільстві та освіті, а тому  мають великий спектр можливостей для наукових досліджень.

Тематика засідань наукового гуртка 2017-18 навчального року.

 1. Представлення нових  членів гуртка. Обговорення звіту роботи гуртка за минулий навчальний рік і доповідь керівника на тему «Як розпочинати наукову роботу в гуртку «Інновація».
 2. Обговорення тез доповідей учасників гуртка на 75 СНТК.
 3. Тематичні засідання гуртка:
 • Школа майбутнього в контексті Нового Закону України «Про освіту»;
 • Сучасні проблеми впровадження інклюзивної освіти.
 • Народна педагогіка в організації дозвілля студентів.
 • Педагогічна спадщина В.Сухомлинського крізь призму сучасності.    

Відомі випускники кафедри ПІО

 • Бущак Галина Андріївна - викладач кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка», iнженеp-педагог-будiвельник;
 • Вархолик Галина Володимирівна – директор Львівського навчально-наукового інституту Закарпатського державного університету, к. пед. н, магістр з управління навчальним закладом;
 • Верба-Сидор Ольга Богданівна - старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, магістр з управління навчальним закладом;
 • Вілінська Мирослава Василівна - головний спеціаліст відділу ліцензування і атестації навчальних закладів Головне управління освіти і науки ЛОДА, магістр з управління навчальним закладом;
 • Вовк Наталія Степанівна - к. і. н., старший викладач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Войцеховська Оксана Володимирівна - доцент, к.псих.н., доцент кафедри теоретичної і практичної психології Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Воробйова Наталія Юріївна - заступник директора середньої загальноосвітньої школи №3 м. Львова, магістр з управління навчальним закладом;
 • Гапеєва Ольга Львівна – докторант штатний науково-організаційного відділу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, к. іст. н., магістр з управління навчальним закладом;
 • Гелеш Анна Валентинівна - провідний спеціаліст навчально-методичного відділу, к. і. н., асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Генгало Романа Юріївна - працівник - Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Гладун Світлана Олексіївна - начальник відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Голубка Михайло - завідувач кафедри фінансових дисциплін Львівського кооперативного коледжу економіки і права, магістр з управління навчальним закладом;
 • Горда Іванна Михайлівна - працівник Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Гринів (Оранюк) Божена - директор Лапаївської загальноосвітньої середньої школи, магістр з управління навчальним закладом;
 • Гульчевська Олена Любомирівна - спеціаліст відділу організаційного супроводу дистанційного навчання Інституту дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Ієвлєв Олександр Миколайович – доцент, к. т. н., доцент кафедри педагогіки і соціального управління Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Каймаков Антолій Петрович – директор Львівського навчально-технологічного комбінату, магістр з управління навчальним закладом;
 • Каймакова Олена Володимирівна - методист Львівського навчально-технологічного комбінату, магістр з управління навчальним закладом;
 • Калінська Оксана Павлівна - старший викладач кафедри гуманітарної підготовки Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Капустей Леся Степанівна - директор Миронівської загальноосвітньої школа І-ІІІ ст. №1, (Київська обл., м. Миронівка), магістр з управління навчальним закладом;
 • Каспришин Ольга Іванівна - спеціаліст І категорії - референт Управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, магістр з управління навчальним закладом;
 • Кімак Ярослав Ярославович – заступник директора Державного підприємства "Західний експертно-технічний центр Держпраці", магістр з управління навчальним закладом;
 • Кожуров Валерій Дмитрович - начальник відділу кадрів Національного університету "Львівська політехніка", магістр з управління навчальним закладом;
 • Колодій Наталія Вікторівна - викладач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Кондрашев Олександр – Instructor (Dalhousie University) и Sessional Instructor (University of Manitoba) (Канада), магістр з управління навчальним закладом;
 • Корж Галина Іванівна — асистент кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Косач Олена Олексіївна - асистент кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Лис Ольга Михайлівна - спеціаліст І категорії Інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Мазуренко Юлія Олексіївна - працівник Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Мацеха Віктор Вікторович - заступник директора з навчально–виховної роботи Ліцею № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради, аспірант кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом, педагог-дослідник, професіонал у галузі комп’ютерних технологій;
 • Микитчин Галина Іванівна - спеціаліст кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Мищишин Марія Миколаївна - асистент кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Оранюк Роксана Дмитрівна† - директор Лапаївської загальноосвітньої середньої школи, магістр з управління навчальним закладом;
 • Паврозник Андрій Ігорович - священник-монах-салезіянець Дона Боско (католицька конгрегація, активна у роботі з молоддю), вихователь Родинного дому "Покрова", магістр з управління навчальним закладом;
 • Панчук Валентина Яківна - директор Здолбунівської ЗОШ І ступеня №7, магістр з управління навчальним закладом;
 • Рябуха Максим Вікторович - священник-монах-салезіянець Дона Боско (католицька конгрегація, активна у роботі з молоддю), магістр з управління навчальним закладом;
 • Сергєєв Валентин Вікторович - доктор хімічних наук, в.о. завідувача кафедри фізичної та колоїдної хімії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій, магістр з управління навчальним закладом;
 • Стасишин Оксана Василівна – Начальник Регіонального відділення №2 Центру післядипломної освіти ВАТ "УкрТЕЛЕКОМ" (м. Львів), магістр з управління навчальним закладом;
 • Стріжак Оксана Степанівна – працівник Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Тимчук Ольга Миколаївна - заступник директора з навчально–виховної роботи Вузлівського опорного навчально–виховного комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів–ліцей», учитель історії та правознавства І категорії, магістр з управління навчальним закладом;
 • Ткач Зоряна Іванівна - провідний спеціаліст відділу кадрового забезпечення, асистент кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Чабан Галина Вікторівна - асистент кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Чобанян Світлана Олександрівна - спеціаліст ІМС Управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради, магістр з управління навчальним закладом;
 • Чорненька Роксоляна Святославівна - заступник директора Львівського державного медичного коледжу ім. А. Крупинського, магістр з управління навчальним закладом;
 • Швед Оксана Романівна - провідний спеціаліст навчально-методичного відділу Національного університету «Львівська політехніка», магістр з управління навчальним закладом;
 • Швед Ольга Петрівна - к. і. н., доцент Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, магістр з управління навчальним закладом;
 • Шкуропатська Наталія Василівна - методист Лабораторії професійної підготовки Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області, магістр з управління навчальним закладом;
 • Янків-Витковська Любов Миколаївна - доцент кафедри Вищої геодезії та астрономії Національного університету Львівська політехніка; кандидат фіз.-мат. наук, магістр з управління навчальним закладом;
 • Яхно Тетяна Петрівна - доцент кафедри міжнародних економічних відносин Львівський торговельно-економічний університет, магістр з управління навчальним закладом;

Партнери кафедри ПІО

Студенти та викладачі кафедри беруть участь у воркшопах, семінарах та програмах обміну. Наша кафедра має співпрацює з:

 •  Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації;
 • Державним Університетом «Люблінська Політехніка» (Politechnika Lubelska) м. Лю́блін, Респу́бліка По́льща;
 • Мондрагонський університет (Іспанія);
 • Університет в Аквілі (Італія);
 • Тартуський університет (Нарвський коледж, Естонія);
 • Університет Південної Чехії в Чеській Будойовиці;
 • Празький гуманітарно-технологічний інститут (м. Прага, Чеська Республіка);
 •  Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Львівській області;
 • Українською інженерно-педагогічною академією  м. Харків;
 • Міжрегіональним вищим професійним училищем автомобільного транспорту та будівництва м. Львова;
 • Вищим професійним училищем № 20 м. Львова;
 • Ставропігійським вищим професійним училищем м. Львова.

Усі деталі про співпрацю можете довідатись у заступника завідувача кафедри – Ієвлєвим Олександром Миколайовичем.

Експертні висновки

На кафедрі успішно проведено первинну акредитаційну експертизу з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному університеті «Львівська політехніка».

Результати проведення експертизи(.pdf файл)