Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки
Embl OM.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ОМБМ
К-сть кандидатів наук 4
К-сть доцентів 3
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 3
Приналежність Інститут будівництва та інженерних систем
Попередник Кафедра технічної механіки
Завідувач кафедри д. т. н., професор Харченко Євген Валентинович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул.Карпінського 6, 2-й корпус, кім. 321
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ombm

Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки — це навчально-науковий підрозділ Інституту будівництва та інженерних систем і одна з найстаріших кафедр Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кафедра є загальноосвітньою і здійснює викладання дисциплін «Опір матеріалів», «Теорія пружності, пластичності та повзучості», «Механіка руйнування елементів конструкцій» для студентів Інституту інженерної механіки та транспорту, Інституту будівництва та інженерії довкілля, Інституту енергетики та систем керування, Військового інституту.

Історія кафедри

Викладацький склад

Методична література кафедри

Наукова робота

Підрозділи кафедри

Міжнародна співпраця

Кафедра опору матеріалів та будівельна механіка традиційно співпрацює з багатьма закордонними партнерами. ЇЇ працівники мають творчі зв’язки з навчальними та науковими закладами Німеччини, Польщі, США, Англії, Іспанії.

Спільно з німецькими колегами розроблена теоретично-експериментальна методика оцінки власних частот кузовів автомобілів.

Особливого розвитку набула співпраця з Західно-Саксонською вищою школою м. Цвіккау (Федеративна Республіка Німеччини). З німецької сторони співробітництво очолює завідувач кафедри елементів машин професор Карл-Гайнц Нойман. Саме завдяки його старанням здійснюється пошук джерел фінансування наукових контактів, взаємного стажування викладачів, навчання українських студентів і аспірантів в Німеччині, проходження виробничої практики німецькими студентами в Україні. З боку кафедри опору матеріалів у цьому напрямку активно працюють професор Харченко Є. В. та доцент Стасюк Б. М.

Спільні наукові дослідження механічних кафедр навчальних закладів проводяться з загальних і прикладних проблем динаміки та міцності машин і конструкцій. В останні роки особлива увага приділяється розробленню і впровадження в інженерну практику та в навчальний процес інформаційних технологій розрахунку і проектування. Серед найвагоміших наукових розробок слід відзначити методику і програмне забезпечення для оцінки власних частот і форм коливань кузовів легкових автомобілів, а також комп’ютерні методи розрахунку нестаціонарних процесів в машинних агрегатах з урахуванням динамічних властивостей привідних двигунів і хвильових явищ в довгомірних металоконструкціях. Результати зазначених досліджень становлять практичний інтерес для багатьох провідних фірм Західної Європи і підприємств України, що займаються випуском автомобільної та підіймально-транспортної техніки. Тісне співробітництво Національного університету «Львівська політехніка» і Західно-Саксонської вищої школи у галузі інженерної механіки є реальним внеском в укріплення дружніх стосунків і науково-виробничих зв’язків двох народів.