Кафедра конституційного та міжнародного права

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра конституційного та міжнародного права
Абревіатура КМП
Дата заснування жовтень 2014 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 10
К-сть доцентів 9
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 1
Приналежність Інститут права,психології та інноваційної освіти
Завідувач кафедри д.ю.н., професор Ковальчук Віталій Богданович
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, м. Львів, 79000 19 -й корпус, кім.311
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/kmp

Кафедра конституційного та міжнародного права — це науково-навчальний підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку фахівців за освітньо-професійньою програмою «Правознавство» , створена у жовтні 2014 року.

Загальна інформаця

Кафедра конституційного та міжнародного права (КМП) Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти у структурі Національного університету “Львівська політехніка” розпочала свою роботу у жовтні 2014 року.

Очолює кафедру д.ю.н., професор Ковальчук Віталій Богданович.Під його керівництвом кафедра конституційного та міжнародного права є однією з провідних кафедр Інституту права та психології за кадровим складом та науковим потенціалом.

Науково-педагогічний склад кафедри на даний час налічує 15 працівників:

 • Ковальчук Віталій Богданович - завідувач кафедри, д.юр.н., професор,
 • Сірант Мирослава Миколаївна - доцент кафедри к. юр. н., доцент,
 • Бліхар Марія Миронівна - доцент кафедри, д.юр.н., доцент,
 • Ковальчук Олена Богданівна - доцент кафедри, к. юр. н., доцент,
 • Богів Ярина Святославівна - доцент кафедри, к. е. н.,
 • Бундз Ростислав Олегович – асистент кафедри, к. юр. н.,
 • Ромців Олена Ігорівна – к.ю.н., доцент кафедри,
 • Забокрицький Ігор Ігорович - доцент кафедри, к.юр.н., доцент,
 • Федорів Оксана Ігорівна - асистент кафедри,
 • Софінська Ірина Дмитрівна - доцент кафедри д. юр. н., доцент,
 • Комарницька Ірина Іванівна – асистент кафедри, к.юр.н.,
 • Мельниченко Богдана Богданівна - доцент кафедри к. юр. н., доцент,
 • Нестеренко Анна Олександрівна - асистент кафедри,
 • Попадинець Галина Олександрівна- доцент кафедри к. ф. н., доцент,
 • Пивовар Майя Сергіївна – асистент кафедри.


Колектив кафедри вже встиг виявити себе як команда професіоналів: педагогів, науковців та практиків, які здатні ефективно вирішувати широкий спектр завдань у галузі конституційного та міжнародного права. Кафедральна наукова робота ґрунтується на основі комплексної наукової теми: «Теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід» та спрямована на розробку додаткової тематики, а саме:

 1. Міжнародно-правовий захист прав людини і формування цінностей плюралістичної демократії.
 2. Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу національного суверенітету науково-педагогічними працівниками кафедри опублікована значна кількість наукових праць, видано 4 монографії, 5 навчально-методичних посібників, проте робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно удосконалюється. З цією метою підтримуються тісні контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших вищих навчальних закладів України. Викладачі кафедри плідно співпрацюють з державними органами, юридичним установами та інститутом приватного права і підприємництва Академії правових наук України тощо.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, дебатів, семінарів. Із числа науково-педагогічних працівників кафедри д.ю.н. проф. Ковальчук В.Б. та к.ю.н.,доцент Сірант М.М. є членами Спеціалізованої вченої ради К 35.052.19 Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка". При кафедрі конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти діє студентський науково-дискусійний гурток з конституційного та міжнародного права під назвою «Конституціоналіст» В роботі гуртка беруть участь студенти всіх курсів стаціонарної форми навчання, які працюють над індивідуальними науково-дослідним завданнями з навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі конституційного та міжнародного права.

Навчально-методична робота кафедри

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра для напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»:

 • Конституційне право»;
 • «Міжнародне право»;
 • «Міжнародне приватне право»;
 • «Конституційний процес»;
 • «Державне(конституційне) право зарубіжних країн»;
 • «Державне будівництво і органи місцевого самоврядування»;
 • «Основи права Європейського Союзу»;
 • «Конституційна юрисдикція в Україні Кафедрою розроблені спецкурси, які викладаються магістрам спеціальності 8.03040201 «Правознавство».

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра для спеціальності 8.03040201 «Правознавство»:

 • Теорія та практика конституціоналізму
 • «Міжнародна юстиція»;
 • «Виборчий та референтний процес в Україні»;
 • «Організація влади в Європейському Союзі»;
 • «Європейські традиції та стандарти самоврядування місцевих громад».

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра для різних напрямів підготовки в інших інститутах Національного університету «Львівська політехніка»:

 • «Правознавство: конституційне право (ІГСН; ІПДО)»;
 • «Міжнародне право (ІЕПТ)»;
 • «Міжнародне приватне право (ІНЕМ)»;
 • «Міжнародне економічне право(ІНЕМ)».

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність кафедри

Співробітництво