Кафедра загальноекономічної підготовки та маркетингу

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра загальноекономічної підготовки та маркетингу
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ЗЕПМ
Дата заснування 2000 рік
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
Дата ліквідації 2010 рік
Причина ліквідації реорганізація
Приналежність Інститут підприємництва та перспективних технологій
Завідувач кафедри к.е.н., доц. Саніна Ольга Романівна
Розташування (адреса) вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 408
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/zepm
Власний сайт http://ippt.lp.edu.ua/pro-instytut/kafedry/kafedra-zpm.html

Кафедра загальноекономічної підготовки та маркетингу — це навчально-науковий підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій Львівської політехніки, який здійснює підготовку бакалаврів та спеціалістів з маркетингу на денній і заочній формах навчання.

Загальна інформація

Кафедра загальноекономічної підготовки та маркетингу (ЗЕПМ) створена у 2010 році.

Стратегія кафедри: підготовка фахівців на високому науково-практичному рівні з врахуванням вимог ринку праці, потреб вищої школи.

Стратегія базується на ідеї синергії освіти, науки та бізнесу і здійснюється за такими напрямками:

  • «освіта для життя» — забезпечення якості навчального процесу, відповідно до основних положень Болонської декларації та кращого світового досвіду навчання.
  • «наука для практики» — як підґрунтя для навчання, розвитку держави та бізнесу.
  • «бізнес для майбутнього» — впровадження бізнес-складової в навчальний процес, що реалізується шляхом підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог бізнес-середовища та тісною співпрацею з підприємствами.

Цілі кафедри:

  • формування раціонального економічного мислення студентів
  • адаптація випускників до сучасних умов ринку
  • підготовка маркетолога-аналітика
  • підготовка маркетолога-логіста

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними у підприємницькій діяльності та на державній службі, можуть працювати на виробничих, торговельних підприємствах, у сфері послуг (туризм, готельний бізнес, медицина тощо), в банківських установах, в сфері міжнародного маркетингу.

Викладацький склад кафедри

Zepm1.jpg


Наукова робота кафедри

Кафедра здійснює наукові дослідження в таких напрямках:

  • проблеми розвитку національної економіки в умовах глобалізації;
  • впровадження концепції маркетингу та логістики в діяльність українських підприємств;
  • проблеми менеджменту та міжнародної економічної діяльності.

Працівники кафедри досліджують теоретичні та практичні аспекти економічних проблем в даних напрямках. Результат досліджень викладачі регулярно презентують на наукових семінарах кафедри і науково-практичних конференціях.

Кафедра приділяє значну увагу науково-дослідній роботі студентів. Щорічно проводяться студентські наукові конференції, активно працює студентський науковий гурток. Студенти активно приймають участь в інститутських та всеукраїнських олімпіадах, диспутах, міжнародних конференціях.

Зв’язки кафедри

Міжнародні зв’язки кафедри ЗЕПМ розвиваються головним чином у сфері міжвузівського співробітництва із зарубіжними партнерами, участі у міжнародних конференціях, а також у спеціальних програмах, започаткованих міжнародними організаціями та фондами. Так, к.е.н, ст. викладач Пирч М. І. у серпні-листопаді 2010 р. проходила наукове стажування в Інституті економічного розвитку при Вищій головній школі економіки у Варшаві (Республіка Польща) за підтримки Фонду ім. Ю. Мяновскєго та Фонду підтримки науки. Викладач вивчала досвід польських вчених у сфері дослідження економічних коливань.

Контакти