Кафедра економіки підприємства та інвестицій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра економіки підприємства та інвестицій
Тип підрозділу кафедра
Дата заснування 1970 р.
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність Інститут економіки і менеджменту
Попередник кафедра економіки і менеджменту інвестицій та нерухомості
Завідувач кафедри к.е.н., професор Козик Василь Васильович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 402
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/epi
Власний сайт http://epi.lp.edu.ua

Кафедра економіки підприємства та інвестицій заснована у 1970 році і у різні періоди мала такі назви:

1970 – 1995 рр. — кафедра економіки і організації будівництва;
1995 – 2003 рр. — кафедра економіки і менеджменту інвестицій та нерухомості;
2003 р. – до сьогодні — кафедра економіки підприємства та інвестицій.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр та підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка»

Зміст

Загальна інформація про кафедру

Заснована в 1970 році як кафедра економіки та організації будівництва для випуску інженерів-економістів за спеціальністю “Економіка та організація будівництва” і підготовки студентів архітектурного, інженерно-будівельного та теплотехнічного факультетів. Складовою частиною кафедри стала територіальна науково-дослідна лабораторія (ТНДЛ-52), створена для дослідження проблем технології та організації будівництва й підвищення ефективності будівельного виробництва. Очолив кафедру кандидат технічних наук, доцент С.Г.Васильєв (з 1986 р. – доктор технічних наук, професор). Разом з ним першими викладачами кафедри були: доцент О.Ю.Голіков, старші викладачі В.І.Бардин, Я.Г.Калиняк, А.Й.Рудков та асистенти В.О.Ламотько і Є.І.Полішко.

З 1983 р. до листопада 1996 року кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент С.І.Процик (з 1995 р. – доктор економічних наук, професор).

У 1996 р. відповідно до тенденцій, що склалися в економіці та освіті, кафедра змінила свою назву і стала називатися кафедрою економіки й менеджменту інвестицій і нерухомості. Суттєві зміни навчальних програм та напрямів наукових досліджень відбувалися за активної участі завідувача кафедри, доктора економічних наук, професора С.І.Процика.

З листопада 1996 р. кафедру очолює кандидат економічних наук, професор В.В.Козик.

З вересня 2002 року підрозділ перейменовано на кафедру економіки підприємства та інвестицій. Вона готує фахівців за спеціальностями “Економіка підприємства” та “Фінанси” (спеціалізація “Фінанси підприємства”). Здійснюється підготовка магістрів, спеціалістів і бакалаврів.

Станом на 2012 рік на кафедрі працює 45 викладачів.[1]

Керівництво

Завідувач кафедри: к.е.н., проф. Козик Василь Васильович

Заступник завідувача кафедри: к.т.н., доц. Гавриляк Анатолій Степанович

Заступник завідувача кафедри : к.е.н., доц. Селюченко Надія Євстахіївна

Заступник завідувача кафедри : д.е.н., проф. Мрихіна Олександра Борисівна

Заступник завідувача кафедри : к.е.н., доц. Загорецька Олена Ярославівна

Заступник завідувача кафедри : д.е.н., проф. Колещук Орест Ярославович

Видатні вчені кафедри

Відомими не лише в Україні стали фундаментальні дослідження працівників кафедри з проблем технології та організації без траншейних способів прокладання комунікацій, за якими отримано понад 100 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Серед дослідників цих проблем були доктор технічних наук, професор С.Г.Васильєв, доктор економічних наук, професор С.І.Процик, кандидат технічних наук, доцент В.Т.Голубятніков, кандидат економічних наук, старший викладач В.І.Прокопенко, асистенти З.М.Медведик, Я.В.Воловець, В.В.Козик, старший науковий співробітник А.В.Лещенко та ін.

Вагомих результатів у цей час було досягнуто в дослідженні методів обґрунтування виробничої потужності будівельних організацій, інтенсифікації виробництва, переходу підприємств будівельного комплексу на нові методи господарювання, обґрунтування інвестиційної привабливості підприємств., галузі, регіону. Наукове керівництво цим напрямом здійснювали доктор економічних наук, професор Процик С.І., кандидат економічних наук, доцент В.К.Задорожна, кандидат економічних наук, доцент М.І.Сторожик, кандидат технічних наук, доцент О.Ю.Голіков, завідувач ТНДЛ-52 кандидат економічних наук, доцент Г.О.Бардиш; а виконання робіт - інженери І.Б.Роговська, А.С.Голобородько, Н.В.Колісник, О.С.Войтович, Ю.С.Їжик, викладачі А.С.Загородній, Я.С.Калиняк, С.Б.Кутуєв, Г.О.Партин, В.В.Козик, М.І.Клімковський, В.П.Картавих, І.І.Гуцул, І.Є.Тимчишин, Я.В.Ткач, Ж.С.Котлова, А.Ф.Паславський; аспіранти та студенти-старшокурсники.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Група забезпечення якості освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка»

База даних аспірантів та випускників освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка»

База даних випускників освітньо-наукової програми підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка»

База даних випускників освітньо-наукової програми підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка»

Наукові напрямки кафедри

На даний час науково-дослідна робота кафедри здійснюється за трьома напрямками з державною реєстрацією:

  1. ЕПІ-1: № 0108U004755 «Економічне оцінювання інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств». Основною метою досліджень є розроблення теоретико-методологічних засад оцінювання інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств; формування положень управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на підприємствах; обґрунтування ефективності інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства тощо.
  2. ЕПІ-2: № 0108U005046 «Обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм та проектів розвитку виробничо-господарських структур, регіонального розвитку». Основними аспектами цього наукового напрямку цієї теми є обґрунтування тематико-методичних та прикладних засад управління інноваційно-інвестиційною діяльністю виробничо-господарських структур, регіонального розвитку; підвищення ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку виробничо-господарських структур, стратегічне проектування регіональних інноваційних та інвестиційних процесів.
  3. ЕПІ-3: № 0108U004756 «Економічне оцінювання соціальної інфраструктури та діяльності підприємств – природних монополістів». Метою роботи за цим науковим напрямком є розроблення теоретико-методологічних засад оцінювання соціальної інфраструктури та діяльності підприємств – природних монополістів; обґрунтування інструментарію регулювання соціальної інфраструктури для природних монополій.

Науковий керівник науково-дослідних робіт кафедри – завідувач кафедри, к.е.н., професор Козик В.В.

Територіальна НДЛ організації і економіки будівництва (ТНДЛ-52)

Впровадження наукових досліджень у виробництво

Перспективи подальших досліджень кафедри

Перспективами подальших досліджень кафедри є:

  • розробка можливих сценаріїв інноваційного розвитку підприємств; сприяння доступу підприємств до інноваційних продуктів (провайдинг інновацій); використання результатів інновацій для створення „проривних” продуктів та послуг;
  • обґрунтування оптимального співвідношення між виробничими та трансакційними витратами підприємства; розробка заходів мінімізації витрат підприємства; розробка методики розрахунку тарифів та розцінок на інноваційну продукцію;
  • регулювання цін на продукцію природних монополістів; розробка організаційно-економічних механізмів функціонування природних монополій; регулювання якості продукції підприємств – природних монополістів;
  • дослідження механізмів управління інвестиційними проектами; розробка оптимізаційних моделей управління матеріально-технічними та фінансовими ресурсами проекту; управління ефективністю інвестиційних проектів;
  • обґрунтування інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств, регіону.

Результати наукових досліджень кафедри відображені у сотнях наукових статей та біля 20 монографій, 4 докторських та понад 20 кандидатських дисертацій, захищених її працівниками.

Посилання

Завідувач кафедри

Хронологія створення кафедри

Відомі випускники кафедри

Навчально-допоміжний склад кафедри

Дисертації захищені працівниками кафедри

Видання кафедри