Кафедра адміністративного та інформаційного права

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра адміністративного та інформаційного права
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура АІП
Дата заснування 2011 р
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 10
К-сть доцентів 8
К-сть докторів наук 8
К-сть професорів 5
К-сть співробітників 22
Приналежність Інститут права, психології та інноваційної освіти
Завідувач кафедри д.юр.н., професор Бортник Надія Петрівна
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, к. № 325
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/aip


Про кафедру

Кафедра адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка» заснована у лютому 2011 року, згідно з наказом Національного університету «Львівська політехніка» № 22-10 від 7 лютого 2011 р.

Кафедра нараховує 31 працівника професорсько-викладацького складу.

З 2011 року завідує кафедрою д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна.

Науковий напрям роботи кафедри адміністративного та інформаційного права «Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держава» 046U004099.

У межах кафедральної теми науково-педагогічні працівники здійснюють такі дослідження:

 • «Адміністративно-правове регулювання стандартизації, метрології та сертифікації» (д.ю.н., проф. О.І. Остапенко);
 • «Адміністративно-правове регулювання інтелектуальної власності як основного елемента інноваційної діяльності у сфері наукоємних технологій» (д.ю.н., проф. Н.П. Бортник);
 • «Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку: » (д.ю.н., проф. Н.П. Бортник).

Результати наукових досліджень науково-педагогічного складу кафедри відображені в змісті опублікованих навчальних посібників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей, опублікованих у фахових періодичних виданнях.

Кафедра адміністративного та інформаційного права, враховуючи потребу у забезпеченні і реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян в сучасних умовах та застосовуючи сучасні методики викладання правових дисциплін, здійснює навчання за такими базовими напрямами: навчання студентів за спеціальністю «Право» рівень вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; навчання аспірантів за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Кафедра є випусковою для спеціальності «Право» за рівнем вищої освіти «спеціаліст», «магістр».

Готують фахівців за такими спеціалізаціями:

 • «Адміністративно-правова»;
 • «Фінансова діяльність»;
 • «Судочинство та державно-управлінська діяльність».

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬ НА КАФЕДРІ:

 • Адміністративне право;
 • Інформаційне право;
 • Адміністративний процес;
 • Адміністративне судочинство;
 • Фінансове право;
 • Митне право;
 • Міграційне право;
 • Податкове право;
 • Бюджетне право;
 • Транспортне право;
 • Адміністративна деліктологія;
 • Організація роботи в органах прокуратури;
 • Адміністративна відповідальність у сфері економіки
 • Правове регулювання державної служби;
 • Правові положення іноземців та осіб без громадянства;
 • Практикум з адміністративного судочинства;
 • Розгляд окремих категорій адміністративних справ судами;
 • Діяльність органів юстиції України;
 • Правове регулювання реєстраційного провадження;
 • Правове регулювання адміністративних послуг.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ Становленню кафедри як потужної науково-педагогічної структури, здатної виконувати завдання на рівні сучасних вимог, сприяє її активна співпраця з українськими та іноземними закладами вищої освіти задля обміну досвідом наукової роботи, а також з органами публічного управління. Партнери кафедри: - Факультет права та соціальних наук Університету фінансів та права в м. Бельсько-Бяла; - Кафедра адміністративно-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ; - Кафедра теорії держави і права Львівського торговельно-економічного університету; - Державна міграційна служба України у Львівській області; - Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції; - Адвокатське об’єднання «‎Мейн Бізнес Партнер»; - Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Міжнародні угоди кафедри про наукову співпрацю: – Рамкова угода про співпрацю з Факультетом права та соціальних наук Університету фінансів та права в м. Бельсько-Бяла (м. Бельсько-Бяла, Республіка Польща) від 2021 р.  – Меморандум про співпрацю з громадською організацією «Міжнародна фундація науковців та освітян» від 2021 р.


Персонал кафедри

Контакти

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 325

E-mail: AIP_INPP@lp.edu.ua