Катаєв Андрій Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Катаєв Андрій Володимирович
970e167648.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 31 жовтня 1961 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. Ів. Франка
Дата закінчення 1983 р.
Спеціальність «Планування народного господарства»
Галузь наукових інтересів Обгрунтування економічної доцільності інвестицій в технологічні інновації.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1988 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Катаєв Андрій Володимирович — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 31 жовтня 1961 року

1983 р. — закінчив Державний університет ім. Івана Франка, за спеціальністю «Планування народного господарства»;

1988 р. — захистив кандидатську дисертацію «Планування показників підви-щення ефективності промислового виробництва в умовах інтенсифікації», за спеціальністю 08.00.21 — «Економіка, планування, організація, управління промисловістю».

Викладає курси

 • Управління ризиком в органі-заційно-виробничих системах.
 • Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства.
 • Фінансовий менеджмент організацій.
 • Фінансовий менеджмент.

Наукові інтереси

 • Обгрунтування економічної доцільності інвестицій в технологічні інновації.

Основні публікації

 1. Обґрунтування доцільності розробки та впровадження продуктових інновацій: Вісник НУ «Львівська політехніка», № 582, 2007.
 2. Проблемні моменти розробки та впровадження суттєвих продуктових інновацій: фінансовий аспект, Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління», 2009. — № 640. С.121-128.
 3. Фінансові аспекти формування конкурентної стратегії підприємства. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління» — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008 — № 611.—С.155 — 161.
 4. Проблемні моменти розробки та впровадження істотних продуктових інновацій: фінансовий аспект / А. В. Катаєв, О. В. Юринець // Проблеми економіки та управління : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. М. Петрович. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. -С. 121-128. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 640). — Бібліогр.: 14 назв.
 5. Інноваційні підходи до формування системи управлінського обліку та звітності у неформалізованих холдингах / О. Є. Андрощук, А. В. Катаєв // Проблеми економіки та управління : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. М. Петрович. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 121-127. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 683). — Бібліогр.: 15 назв.
 6. Обгрунтування економічної доцільності інвестицій в технологічні інновації / А. В. Катаєв, Л. С. Лісовська, М. В. Гербут // Проблеми економіки та управління : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. М. Петрович. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 314-319. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 683). — Бібліогр.: 13 назв.
 7. Обгрунтування коефіцієнтів обміну акцій акціонерних товариств під час їх реорганізації шляхом злиття / А. В. Катаєв, А. В. Дубодєлова, О. В. Юринець // Проблеми економіки та управління : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. М. Петрович. — Л. : Вид-во Нац. ун­ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 286-292. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 668). — Бібліогр.: 10 назв.
 8. Управління ризиком в організаційно-виробничих системах : конспект лекцій для студ. Ін-ту економіки та менедж. напряму підготов. 030601 «Менеджмент» спец. 7.050201 «Менедж. орг.» / О. В. Юринець, А. В. Катаєв, І. І. Новаківський, А. В. Дубодєлова, Л. С. Лісовська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. −100 с. — Бібліогр.: с. 96-98 (59 назв).
 9. Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового під­приємства / Л. С. Лісовська, А. В. Катаєв // Проблеми економіки та управління : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. М. Петрович. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. -С. 328-333. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 668). — Бібліогр.: 7 назв

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

E-mail: morconference@gmail.com