Карп’як Ярослав Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Карп’як Ярослав Степанович
1953-05-10IMG 0111.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 10 травня 1953 року
Alma mater Львівський сільськогосподарський інститут
Дата закінчення 1982 р.
Галузь наукових інтересів вдосконалення механізму виробничо-господарської діяльності та фінансового менеджменту.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1993 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Карп’як Ярослав Степанович — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 10 травня 1953 року

Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут у 1982 році.

Протягом 1989-1992 рр. навчався в аспірантурі ІЕ АНУ, по завершенні якої захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток внутрівиробничого госпрозрахунку в умовах переходу до ринкових відносин».

Має досвід роботи на посаді головного бухгалтера ЗАТ «Львівміськбуд».

Педагогічний стаж — 19 років.

В сфері його особистих інтересів архітектура та будівництво.

Викладацька діяльність

Викладає курси:

  • «Організація бухгалтерського обліку»
  • «Бухгалтерський облік».

Наукова діяльність

Наукові інтереси лежать в площині вдосконалення механізму виробничо-господарської діяльності та фінансового менеджменту.

Вибрані публікації

Є автором 53 наукових праць, серед яких 1 монографія, 2 посібники, 42 статей та 8 тез доповідей.

  1. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Карп’як, В. І. Воськало ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2012. — 297 с. : табл. — Бібліогр. : с. 229-242 (246 назв). — ISBN 978-617-607-191-4
  2. Індексація основних засобів та нематеріальних активів у податковому та бухгалтерському обліку / Я. С. Карп’як, Л. І. Ріжко // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доп. наук.-практ. конф. (Львів, 23-24 жовт. 2009 р.) / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — C. 47-49. — Бібліогр.: 2 назви.
  3. Особливості бухгалтерського та податкового обліку земельних ділянок / Я. С. Карп’як // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. -С. 363-368. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 647). — Бібліогр.: 16 назв.
  4. Факторинг як інструмент вирішення фінансових проблем підприємства / Я. С. Карп’як, Л. І. Ріжко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 70-75. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 647). — Бібліогр.: 10 назв.
  5. Фінансування житлового будівництва шляхом укладання договорів підряду / Я. С. Карп’як, В. І. Воськало // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. -Л., 2009. — Вип. 19.4. — С. 160-165. — Бібліогр.: 7 назв.
  6. Зовнішньоекономічні операції і контракти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Козик [та ін.]. — 2.вид., перероб., доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.: рис. — (Економіка). — ISBN 966-8568-45-1
  7. Аналіз виконання виробничої програми будівельно-монтажної організації [Текст] : текст лекції з курсу «Техніко-економічний аналіз» для студ. спец. 7.050201 «Менеджмент у виробничій сфері» (будівництво) / А. Г. Загородній [и др.] ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Львівська політехніка, 1997. — 41 с.
  8. Аналіз фінансового стану, платоспроможності та ефективності використання фінансових ресурсів підприємства [Текст] : тексти лекцій / А. Г. Загородній [и др.] ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : ДУ «Львівська політехніка», 1995. — 42 с. — Бібліогр.: с. 41. - ББК У053.9(4УКР)290-93 я73-2

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oalp@ukr.net