Карплюк Леонід Федорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Карплюк Леонід Федорович
Дата народження 5 вересня 1958 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Синтез та дослідження систем керування електроприводами загальнопромислових механізмів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2002 р
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Карплюк Леонід Федорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 5 вересня 1958 року

Тема дисертації: Формування режимів тягового електроприводу тролейбуса [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / Карплюк Леонід Федорович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2002. — 181 арк. — арк. 154-169.

Основні курси

 • Системи керування електроприводами
 • Теорія автоматичного керування
 • Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів
 • Електрообладнання та системи керування електротранспортом

Наукові інтереси

 • Синтез та дослідження систем керування електроприводами загальнопромислових механізмів
 • Дослідження з розробки систем керування міським електричним транспортом

Вибрані публікації

 1. Дослідження реверсивного електропривода тиристорний перетворювач — двигун з двоконтурною системою підпорядкованого регулювання : Метод. вказівки для самост. підготов. та інстр. до лаборатор. роботи № 9 з курсу «Системи керування електро­приводами» для студ. баз. рівня підготов. за напрямом 6.0922 «Електромеханіка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: В.В. Буртний, Л.Ф. Карплюк, Л.С. Копчак, Б.Я. Панченко. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 19 с. — Бібліогр.: 5 назв.
 2. Особливості застосування частотно керованих електроприводів для механізмів зі змінними моментами інерції та навантаження / Л.Ф. Карплюк, Б.Л. Карплюк, М. Клюта // Вестн. Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». Сер. Электротехника, электроника и электропривод. — 2005. — Вып. 45: Проблемы автоматизир. электропривода. Теория и практика. — С. 274-275. — Бібліогр.: 2 назви.
 3. Система керування для тягового частотно керованого електроприводу / Л.Ф. Карплюк, Б.Л. Карплюк, Б.Я. Панченко // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. -№ 544: Електроенерг. та електромех. системи. — С. 53-56. — Бібліогр.: 5 назв.
 4. Буртний Віталій Васильович, Карплюк Леонід Федорович, Панченко Борис Якович. Тиристорний електропривід постійного струму: навч. посібник для студ. базового напряму Електромеханіка та спец. Електромеханічні системи автоматизації та електропривід і Електричні системи та комплекси транспортних засобів / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка, 2007. — 128c. : рис. — Бібліогр.: с. 124-125. — ISBN 978-966-553-655-0
 5. Система керування електроприводом кривошипно-шатунного механізму / Б. Л. Карплюк, Л. Ф. Карплюк, Б. Я. Панченко // Електроінформ. — 2009. — № 2. — С. 11-13. -Бібліогр.: 6 назв.
 6. Удосконалення систем керування екскаваторними електроприводами, що працюють в режимах перевантажень / О. Ю. Лозинський, Б. Я. Панченко, В. Б. Цяпа, Л. Ф. Карплюк // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 132-137. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 6 назв.
 7. Формування режимів електроприводу кривошипно-шатунного механізму / Л. Ф. Карплюк, Б. Л. Карплюк, Б. Я. Панченко, В. Б. Цяпа // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 181-182. -Бібліогр.: 6 назв.

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 131

Tел. +38 (032) 258-26-20

Ел. пошта: slfkarpluk@lp.edu.ua