Карковська Вероніка Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Карковська Вероніка Ярославівна
Karkovska V.jpg
д.н. держ. упр., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Галузь наукових інтересів «Трансформація заощаджень в інвестиції національної економіки».
Науковий ступінь кандидат економічних наук; доктор наук з державного управління
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Тивончук Іван Опанасович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри теоретичної та прикладної економіки.
Дата присвоєння н.с. 2011 р., 2021 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та фінансового менеджменту, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Карковська Вероніка Ярославівна — кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта: Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація «магістр з менеджменту», ОР «магістр», 2006 р.

Професійна діяльність:

 • 2021 – дотепер — Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, ІАПО.
 • 2012 – 2021 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, ІАПО.
 • 2011 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, ІАПО.
 • 2009 – 2011 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, ІНЕМ.
 • 2006 – 2009 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, ІНЕМ.


Навчальна робота: Дисципліни, які викладає:

 • комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки,
 • обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві,
 • публічний аудит.

Науково-дослідна робота Докторська дсертаційна робота: Формування механізмів кадрової безпеки органів публічної влади в умовах інституційного розвитку (спеціальність 25.00.02 – Механізми державного управління), 2020 р. Кандидатська дисертаційна робота: Трансформація заощаджень в інвестиції національної економіки (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством), 2011р.

Участь у госпдоговорах № 140 (01.08.2019 - 22.12.2019) Оцінювання стресостійкості персоналу; № 956 (06.07.2018 - 22.12.2018) Розробка моделі зниження розриву інтересів між стейкхолдерами; № 957 (06.07.2018 - 22.12.2018) Розробка оптимальної стратегії розвитку підприємства; № 961 (03.07.2018 - 01.09.2018) Аналіз тенденцій та перспектив на ринку праці в І кв. 2018 року; № 656 (01.06.2017 - 22.12.2017) Розробка стратегії розвитку персоналу; № 657 (01.06.2017 - 22.12.2017) Оцінювання ефективності роботи персоналу.


Участь у грантах Грант EV 16042V7Q в рамках програми Creative Spark від Британської Ради (2020).


Підвищення кваліфікації

 • 2021 – навчання за програмою підвищення кваліфікації НУ ЛП за темою “Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання якості освітніх програма»
 • 2020 – стажування у Кінгстонському університеті (м. Лондон).
 • 2010 – 2011 – курс семінару психологічно-педагогічних знань, посвідчення про проходження семінару (м. Львів).
 • 2011 – стажування у Львівському національному університеті імені І. Франка на кафедрі теоретичної економіки і маркетингу (м. Львів).

Нагороди та відзнаки

 • 2021 р. — Подяка Національного університету «Львівська політехніка».
 • 2013 р. – диплом переможця Конкурсу «кращий молодий науковець року» навчально-наукового інституту Національного університету «Львівська політехніка» (наказ Ректора НУЛП від 08.05.2014р. № 14-2-10).
 • 2012 р. – диплом та стипендія для молодих вчених Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради.

Основні публікації за остання роки

Монографії (розділи монографій):

 1. Розвиток кадрової безпеки органів державної влади: монографія / В.Я. Карковська. – Львів: Растр – 7, 2020. – 344 с.
 2. Формування системи кадрової безпеки у державних органах влади / В.Я. Карковська // Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографія / Г. І. Пушак, М. Й. Штангрет, Н. В. Наконечна, та інші. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 368 c. (c.152–161).
 3. Бюджетування трансакційних витрат як складова елементів адміністративної діяльності організації / Т. В. Склярук, Я. В. Панас, В. Я. Карковська // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / за заг. ред. К.С. Шапошникова, Н.І. Соловйової, Ю.Ю. Станкевича – Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2015. – Т.1. – 416 c.(с. 295-308).
 4. Напрями підвищення ефективної реалізації управлінського потенціалу / В.Я. Карковська, Л.М. Прокопишин-Рашкевич // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: колективна монографія / за ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевича; М-во освіти і науки України Національний гірничий університет. – Д.: НГУ, 2013. – 612 с. (с.103-110).

Навчальні посібники:'

 1. Security of social systems: tutorial / I.I. Yaremko, V. Ya. Karkovska, Yu.O. Blynda. – Lviv: Rastr-7, 2020. – 182 p.
 2. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки. Частина 1: навчальний посібник / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська, І. І. Яремко, І. С. Вішка. – Львів: Видавництво "Львівської політехніки", 2018. – 264 c.
 3. Аудит і оцінювання управлінської діяльності: навчальний посібник / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 128 c.
 4. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки: навчальний посібник/ Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 268 c.

Публікації в іноземних виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science і Scopus:'

 1. The influence of age factors on the reform of the public service of Ukraine / N. Shpak, N. Podolchak, V. Karkovska, W. Sroka // Central European Journal of Public Policy. – 2019. – Vol. 13, iss. 2. (Міжнародна представленість та індексаціяьжурналу: SciVerse SCOPUS).
 2. The influence of coaching on the development of manager’s leadership skills / N. Podolchak, L. Prokopyshyn-rashkevych, V. Karkovska // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2019. – No 4. – С. 107–113.
 3. Coaching as the art of increasing effective implementation of enterprise’s managerial potential / N. Podolchak, L. Prokopyshyn-rashkevych, V. Karkovska // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – No8 (158). – С.147–153.
 4. Життєвий цикл працівника та його вплив на кадрову безпеку підприємства / В.Я. Карковська, П.І. Васюник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – No7(181). – С. 290–297. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS). (Особистий внесок автора: формування моделі життєвого циклу кар’єри).

Публікації у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. Подольчак Н. Ю., Карковська В. Я., Левицька Я. В. Екосистеми розвитку стартапів як принцип здійснення державної інноваційної політики // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 8. – С. 82–87.
 2. Карковська В. Я., Лукашевська У. Т. Створення інфраструктури фінтех продуктів: чинники, ризики // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 9. – С. 119–124.
 3. Karkovska V., Myroshchenko N., Zarytska O., Prokopyshyn-rashkevych L. Evaluation of diffusion of high-tech products: morphological analysis // Економіка. Фінанси. Право. – 2021. – № 4/1. – С. 28–32.
 4. Особливості механізму кадрової безпеки державної структури / В.Я. Карковська // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2020. – No 2.
 5. Формування життєвого циклу державного службовця / В.Я. Карковська // «Держава та регіони. Серія: Державне управління». – 2020. – № 2 (70). – с.155-159.
 6. Вплив престижності державної служби на кадрову безпеку державної структури / Н.Ю. Подольчак, В.Я. Карковська // "Інвестиції: практика та досвід" – 2020. – No. 5-6 – с. 128 – 134.
 7. Морально-етичні передумови формування механізмів кадрової безпеки державної структури / В.Я. Карковська // «Публічне управління і адміністрування в Україні». – 2020. – No. 16. – с.14 – 19.
 8. Особливості забезпечення корпоративної безпеки державної структури [Електронний ресурс] / В.Я. Карковська // Державно-управлінські студії. – 2019. – № 4.
 9. Застосування «моделі зрілості кадрової безпеки» в органах державної влади / В.Я. Карковська // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4.
 10. Забезпечення кадрової безпеки на основі оцінювання управлінського персоналу [Електронний ресурс] / В.Я. Карковська // Державно-управлінські студії. – 2017. – No1.
 11. Забезпечення кадрової безпеки органів державної влади на основі оцінювання ризики: теоретичний аспект / В.Я. Карковська // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". – 2020. – №4.
 12. Оцінювання діяльності державних службовців в процесі забезпечення кадрової безпеки органів державної влади / В.Я. Карковська // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління». 2020. – Том 31 (70) № 3. – С.89 – 93.
 13. Управління знаннями в умовах формування механізмів кадрової безпеки органів державної влади / В.Я. Карковська // «Публічне управління та митне адміністрування». – 2020. – Випуск 2 (25). – С. 68 – 72.
 14. Cluster approach to increasing the prestige of public service // N.Yu. Podolchak, V.Ya. Karkovska / Public Administration and Regional Development. – 2020. – Вип. (8) – C. 496-514.
 15. Updating the prestige of the civil service in the reform process // V.Ya. Karkovska / Public Administration and Regional Development. – 2020. – Вип. (7) – с.125-134.
 16. Сутність моделі компетентнісного циклу державного службовця / В.Я. Карковська // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2020. – № 1 (11). – С. 87-91.
 17. Етапи оцінювання ризику безпеки державних службовців / В.Я. Карковська // Аспекти публічного управління. – 2020. – Том 8 № 2. – C.63 – 70.
 18. Аспекти нормативно-правового забезпечення механізмів кадрової безпеки органів публічної влади / В.Я. Карковська // Бізнес Інформ. –2020. –№5. – C. 484–491.
 19. Зміна поколінь у публічній службі: передумови та перспективи. / В.Я. Карковська // Вісн. НАДУ. Серія «Державне управління». – 2020. – № 2 (97). – С. 129–136.Контакти

вул. Ст.Бандери 28 а, 79013, Львів; 5-й навчальний корпус, кімната № 2а,б

тел.: +38 (032) 2582630

kafafm@lp.edu.ua