Карий Олег Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Карий Олег Ігорович
Karyj O I-2.jpg
д.е.н., проф., зав. кафедри
Дата народження 6 січня 1976 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Галузь наукових інтересів Стратегічне планування розвитку міст, маркетинг міста, логістика міста
Кваліфікаційний рівень магістр з економіки та менеджменту
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2017 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Карий Олег Ігорович — доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту організацій інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 6 січня 1976 року

Освіта:

Освіту здобував в Україні, Великобританії та Польщі.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Мороз Людмила Андріївна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри маркетингу і логістики

 • Кандидат економічних наук (2004 р.); вчене звання: доцент (2007 р.).
 • У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему: Стратегічне планування комплексного розвитку малих і середніх міст [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Карий Олег Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2013. — 470 с. : рис., табл..

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри маркетингу і логістики

 • Доктор економічних наук (2013 р.).
 • Професор (2017 р.)

Досвід роботи:

з 1999 р. дотепер працює у Національному університеті «Львівська політехніка». Обіймав посади викладача-стажиста, викладача, асистента, старшого викладача, доцента.

Консультант та тренер у напрямі стратегічного планування розвитку міст, муніципального енергетичного менеджменту та маркетингу територій.

Працював на замовлення органів місцевого самоврядування Чернівців, Івано-Франківська, Кам’янця-Подільського, Кракова (Польща), Рахова, Радехова, Виноградова, Жовкви, Коростеня, Долини, обласних та районних держадміністрацій тощо.

Провадить заняття українською та англійською мовами. Викладав у Польщі, Австрії, Німеччині та Великобританії.

Виконані роботи:

 1. Надання послуг із діагностики передумов соціально-економічного розвитку Ланівської об'єднаної територіальної громади.
 2. Розроблення методики оцінювання ефективності технологічних ліній ТзОВ ВКФ "РОМ ЛТД.
 3. Розроблення стандарту організації України (СОУ) «Розрахунок тарифів на послуги зі зберігання нафти в резервуарному парку. Методика»
 4. Оцінювання вартості та готовності технологій до трансферу з університетів до бізнессередовища.

Інше: любить футбол, подорожувати.

Навчальна робота

Аудиторні курси:

 • стратегічне управління підприємством;
 • інформаційно-комунікаційний менеджмент;
 • консалтинг;
 • територіальний маркетинг;
 • маркетинг інновацій.

Наукові інтереси

 • Стратегічне планування розвитку міст, маркетинг міста, логістика міста

Напрями науково-дослідних робіт:

 • моніторинг і регулювання розвитку малих і середніх підприємств в умовах динамічних ринкових процесів;
 • трансформація системи управління діяльністю організації в умовах становлення інформаційного суспільства;
 • дослідження механізмів оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів;
 • методика розрахунку тарифів на послуги зі зберігання нафти в резервуарному парку;
 • оцінювання вартості та готовності технологій до трансферу з університетів до бізнессередовища;
 • стратегічне планування розвитку малих і середніх міст та ОТГ;
 • розроблення інвестиційного паспорта громади;
 • діагностування соціально-економічного стану громади.

Науково-технічні послуги:

• підготовка аналітичних оглядів моніторингу і регулювання розвитку малих і середніх підприємств в умовах динамічних ринкових процесів; • консультування з питань комерційної діяльності й управління малими і середніми підприємствами; • консалтинг у формуванні і реінжинірингу системи управління організації; • дослідження моделей, методів та інструментів оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів; • розроблення науково-методичних підходів, методології, практичних рекомендацій щодо оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів; • розроблення проєктів стратегічних планів розвитку малих і середніх міст та ОТГ; • розроблення інвестиційного паспорта громади; • діагностика соціально-економічного стану громади.

Вибрані публікації

Автор понад 100 наукових праць (монографія, наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники) з бухгалтерського обліку, участі громадян в місцевому самоврядуванні, логістики, маркетингу, стратегічного управління.

 1. Карий О.І. Ризики втрат людського потенціалу: чинник фінансування освіти та охорони здоров’я / Гальків Л. І., Карий О. І., Мойсеєнко І. В. // Актуальні проблеми економіки. - 2017. – № 1(187). – C. 223–229.
 2. Воськало Н. М., Карий О. І., Воськало В. І. Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також Податкового кодексу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка".Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – № 862. – C. 55–60.
 3. Карий О. І., Подвальна Г. В. Логістична інфраструктура України у світових рейтингах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління*. – 2017. – № 873. – C. 41–49.
 4. Karyy O. Shift in the role of power system of Ukraine in the European electricity market / Karyy O., Bokhonko I. // Handel Wewnętszny. – 2017. – #3 (368), T. II. – P.324-338.
 5. Karyy O. The Choice of Languages for Website of Organizations in Case of Multilingual Customers / Ugolkov I., Karyy O. // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2017. – Volume 4, Number 2. – P.37-44.
 6. Karyy O. New Managers for changing global economy: comparative analysis of business education by Ukrainian students in home universities and abroad / Hlynskyy N., Karyy O., Yasevych A. // Research Papers of Wroclaw university of economics. – 2017. – Nr 463. – P.285-296.
 7. Карий О. І. Перспективне планування технологічного оновлення автотранспортного підприємства на ринку вантажних перевезень: монографія / Г. В. Подвальна, О. І. Карий. – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2017. – 212 c.
 8. Карий О.І. Публічне адміністрування: навчальний посібник / Карий О.І., Гумін О.М., Мавріна О.А., Ортинська Н.В., Процак К.В. – Львів: ЛА "Піраміда", 2018. – 228с.
 9. Karyу O. I. Sanatorium and health resorts in Ukraine: view characteristic, regional specificity and dynamics of development / Karyу O. I., Нalkiv L. I., Halaz L. V. // SCIENTIFIC BULLETIN OF POLISSIA. – 2018. – № 2 (14). – P. 172-178.
 10. Novakivskyi І., Karyy О. Transformation of company management systems in the context of the formation of an information society. – P.8-26 [in] Innovation Process Management in Ukraine: problems in commercialization of scientific and technical developments: Monograph / Yurii Vovk, Oleh Karyy, Ihor Kulyniak, Yosyf Petrovych, and other / Edited by Yurii Vovk, Oleh Karyy. – Lviv : LLC «Rastr-7», 2018. – 266p.
 11. Карий О. І. Інформаційно-комунікаційний менеджмент в організаціях: навч. посіб. / Новаківський І.І., Карий О.І., Леськів М.Р. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. – 210 с.
 12. Менеджмент інноваційної діяльності: 1001 тест: збірник тестових завдань / О. І. Карий, І. Я. Кулиняк, Л. С. Лісовська, І. Є. Матвій, О. П. Просович. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. – 264 с.
 13. Менеджмент організацій і адміністрування: 1001 тест: збірник тестових завдань / О. І. Карий, І. Я. Кулиняк, Л. В. Галаз, Г. В. Рачинська, М. Я. Гвоздь. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. – 278 с.
 14. Карий О. Дослідження онлайн маркетингу у вищих освітніх закладах Польщі і України / Кисьолек А., Карий О., Прокопенко О. // Вісник Львівської політехніки. Логістика. - 2018. - №892. - С.105-113.
 15. Карий О. І. Обґрунтування тарифів за зберігання нафти: методичні аспекти розрахунку / Карий О. І., Лісовська Л.С.// Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – 2018. – № 897. – C. 20-31.
 16. Карий О.І., Кулиняк І.Я., Рачинська Г.В., Гвоздь М.Я. Дослідження ринків: 1001 тест. Збірник тестових завдань. – Львів: Растр-7, 2019 р. – 268с.
 17. Karyy O., Hlynskyy N., Girna O. Strategic planning of a city development on the results of the previous strategic plan of its development // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2019. – Volume 6, Number 1. – P. 36 – 46.
 18. Karyy O. Marketing communications as a necessary prerequisite for efficient work of a philharmony / Karyy O., Protsak K., Prosovych O.// Economics, Entrepreneurship, Management. – 2019. – Volume 6, Number 1. – P. 70 – 80.
 19. Карий О. І. Маркетингові інструменти забезпечення якості надання адміністративних послуг / Карий О. І., Процак К. В.// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – 2019. – Випуск 3. – C. 26-35.
 20. Lagodiienko V., Karyy O., Ohiienko M., Kalaman O., Lorvi I., Herasimchuk T. Choosing Effective Internet Marketing Tools in Strategic Management // International Journal of Recent Technology and Engineering. – September 2019. – Volume-8 Issue-3. – P. 5220-5225.
 21. Ugolkov, I., & Karyy, O. (2019). Supporting the customer journey with digital instruments of marketing communications. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 53, No. 2. – P. 109-119.
 22. Sheremeta B., Chukhray N., Karyy O. (2019). Marketing tools as the competitiveness enhancer of the Ukrainian film distribution market entities / Innovative Marketing. Volume 15, Issue #4, pp. 88-101.
 23. Lisovska L., Karyy, O. (2020). Classification of Factors Determining the Necessity for Searching of a Partner Within Innovative Activities. Economics, Entrepreneurship, Management. Volume 7, Number 1, pp. 84 – 98.
 24. Карий О. І., Глинський Н. Ю. Об’єднання зусиль територіальних громад з метою використання їх туристично-рекреаційного потенціалу. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7886.
 25. Kisiołek, A., Karyy, O., & Нalkiv, L. (2020). Comparative Analysis of the Practice of Internet Use in the Marketing Activities of Higher Education Institutions in Poland and Ukraine. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 23(2), 87-102.
 26. Ugolkov, I., Karyy, O., Skybinskyi, O., Ugolkova, O. & Zhezhukha, V. (2020). The evaluation of content effectiveness within online and offline marketing communications of an enterprise. Innovative Marketing, 16(3), 26-36.
 27. Карий О. І. Вплив COVID-19 на маркетингову діяльність підприємств In: Маркетинг і цифрові технології: Зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. 24–25 вересня 2020 р./ ОНПУ. Одеса: ТЕС, 2020. p.42-43.
 28. L. Halkiv, O. Karyy, I. Kulyniak and S. Ohinok, "Innovative, Scientific and Technical Activities in Ukraine: Modern Trends and Forecasts," 2020 IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, Ukraine, 2020, pp. 321-324, doi: 10.1109/DSMP47368.2020.9204148.
 29. Літорович, О. В., & Карий, О. І. (2020). Використання адаптивно-інтерактивних систем у процесі навчання персоналу. Економічний простір, (159), 58-62. DOI: 10.32782/2224-6282/159-11
 30. Halkiv, L., Karyy, O., Kulyniak, I., Ohinok, S. (2020). Modeling and forecasting of innovative, scientific and technical activity indicators under unstable economic situation in the country: Case of Ukraine Communications in Computer and Information Science, 1158, pp. 79–9. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61656-4_5
 31. Кулиняк І.Я., Карий О.І., Ярмола К.М. Кавовий туризм: сучасний стан та перспективи розвитку // Приазовський економічний вісник. 2021. 1(24). С.16-21. https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-1-3
 32. Kisiołek, A., Karyy, O., Нalkiv, L. (2021). The utilization of Internet marketing communication tools by higher education institutions (on the example of Poland and Ukraine). International Journal of Educational Management, 35(4), pp. 754–767. https://doi.org/10.1108/IJEM-07-2020-0345
 33. Halkiv, L., Karyy, O., Kulyniak, I., Kis, Y., Tsapulych, A. (2021). The national system of higher education and government procurement for its services as activators of the development of IT entrepreneurship. CEUR Workshop Proceedings, 2870, pp. 1338–1349.
 34. Kisiołek, A., Karyy, O., Kobis P. (2021). Marketing of Higher Education Institutions in the Digital Economy Era [in] Wybrane Uwarunkowania i determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Red naukowa: L. Kiełtyka, K. Smoląg. Toruń, TNOiK – "Dom Organizatora". 270 p., pp. 15-34.
 35. Dzyubina, A., Karyy, O., Kisiołek, A., Kobis P. (2021). Current Trends in E-Commerce: Global and Ukrainian Directions [in] Wybrane uwarunkowania i determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Red naukowa: L. Kiełtyka, K. Smoląg. Toruń, Dom Organizatora, 270 p., pp. 35-47.
 36. Карий О.І., Воськало Н.М. Удосконалення документування резервів та забезпечень у системі бухгалтерського обліку підприємств // Інфраструктура ринку. 2021. Випуск 54. C.253-258. https://doi.org/10.32843/infrastruct54-40
 37. Карий О.І., Лемішовська О.С., Воськало Н.М. Обліково-аналітичний інструментарій в управлінні резервами і забезпеченнями капіталу комерційного підприємства // Причорноморські економічні студії. 2021. Випуск 65. C.104-111. https://doi.org/10.32843/bses.65-17
 38. Карий О., Гальків Л., Цапулич А. Розвиток ІТ-сфери України: чинники та напрями активізації // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. 2021. Том 5, Номер 1. C. 42-55 DOI: https://doi.org/10.23939/semi2021.01.042
 39. Карий О., Грицай О., Сороковий П., Хомуляк Т. Фінансування житла через фонди операцій з нерухомістю: взаємозв’язок юридичного, податкового і бухгалтерського аспектів // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. No 3 (38). C. 68-77.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

E-mail: ml415@ukr.net