Карамишева Ірина Дамірівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Карамишева Ірина Дамірівна
Дата народження 4 червня 1976року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім..Івана Франка.
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність «філологія».
Галузь наукових інтересів структурна та прикладна лінгвістика, моделювання синтаксичних структур, формалізація, фразеологія англійської та української мов
Кваліфікаційний рівень філолог, викладач англійської мови
Науковий ступінь кандидат філологічних наук
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра прикладної лінгвістики, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Карамишева Ірина Дамірівна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народилася 4 червня 1976 року.

Викладач англійської мови


Професійний досвід 15 років

Освіта

1993 — 1998 — Львівський державний університет ім. Івана Франка.

1999 – 2002 - аспірант кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»

Тема дисертації: Структурніта функціональні особливості вторинної предикації в сучасній англійській мові(досвід формально-граматичного моделювання) [Текст] : дис... канд. філол. наук:10.02.04 / Карамишева Ірина Дамірівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 320 арк.: табл. — арк. 167-199

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Андрейчук Надія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка»

Професійна діяльність

1996 — 1998 — завідувач молодіжного клубу Львівського економічного бізнес-коледжу

з 1998 — асистент кафедри прикладної лінгвістики.

з 1999 — стаціонарне навчання в аспірантурі


з 2008 -доцент кафедри прикладної лінгвістики. Національний університет «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Іноземна (англійська) мова

Наукові інтереси

структурна та прикладна лінгвістика, моделювання синтаксичних структур, формалізація, фразеологія англійської та української мов

Вибрані публікації

Підручники

Прикладна лінгвістика: курсові та випускні кваліфікаційн іроботи [Текст] : навч. посіб. для студ. базового напряму «Філологія» фахового спрямування «Прикладна лінгвістика» / Н. І. Андрейчук [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво «Львівськаполітехніка», 2008. — 123 с. — Бібліогр.: с. 84. — ISBN 978-966-553-667-2

Контрастивна граматика англійської та української мов [Текст] : навч. посіб. для студ. базового напряму «Філологія» фах. спрямування «Прикладна лінгвістика» / І. Д. Карамишева ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво «Львівська політехніка», 2008. —299 с. — (Бібліотека філолога). — Бібліогр.: с. 293-299. — ISBN 978-966-553-734-2

Збірник тестових завдань з англійської мови [Текст] : навч.посіб. для підготов. до зовніш. незалеж. оцінювання випускників серед. шк. і вступників до Нац. ун-ту «Львів. політехніка» / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала,проф. З. Г. Піха ; [уклад.: Н. І. Андрейчук та ін.] ; Нац. ун-т «Львів.політехніка», Центр тестування та діагностики знань. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2011. — 322 с. : табл. — Назва обкл. : Англійська мова. Збірник тестових завдань для абітурієнтів. — ISBN 978-617-607-155-6

Contrastive grammar of English and Ukrainian languages[Text] : textbook / Iryna Karamysheva. — 2th ed., rev. — Vinnytsia : Nova knyha publ., 2012. — 320 p. — Бібліогр.: с. 313-319. — ISBN978-966-382-380-5

Статті

стаття у співавторстві з к.ф.н., доцентом Н.І. Андрейчук До питання зіставлення смислової структури біблеїзмів в англійській та німецькій мовах.// Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Львів: Літопис, 1999 — ст. 341-343;

стаття у співавторстві з к.ф.н., доцентом Н.І. Андрейчук,старшим викладачем О.В. Шерстньовою Developing Discourse Competence:Coherence.// Лінгвометодичні концепції навчання іноземних мов у закладах освіти МВС України. Тези доповідей міжвузівської наукової конференції. — Львів. — 1999— ст. 70-72;

стаття у співавторстві з к.ф.н., доцентом Н.І. Андрейчук Біблеїзми з точки зору кргнітивної семантики.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка: Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту. № 381. — Львів, 2000. — ст.55-58;

стаття у співавторстві з к.ф.н., доцентом Н.І. Андрейчук Information and communication.//Записки 2000-го року. Товариство Наукових Викладів ім. св. мтрп. П. Могили у Львові. Випуск 3.- Львів: Центр Європи,2000.- ст. 179-183;

стаття у співавторстві з к.ф.н., доцентом Н.І. Андрейчук До питання застосування терміна „формалізована теорія“ у мовознавстві».// Вісник:Проблеми української термінології. Матеріяли 6-ї Міжнародної науково їконференції. — Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 2000, № 402. — ст. 288-292;

До питання моделювання синтаксичних структур вторинноїпредикації (на матеріалі англійської мови).// Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту. № 419. — Львів, 2001. — ст.71-76.

Методичні розробки:

Computer Science: History and Famous Men. Практичні завданняз англійської мови для студентів 1-3 курсу спеціальності 0305 базового напряму «Філологія» , спеціальності 0804 «Комп’ютерні науки», спеціальності 0915 «Комп’ютерна інженерія», спеціальності 0918 «Легка промисловість». / Укл. І.Д.Карамишева, — Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2000 р. — 14 ст.

Famous Men of Letters. Практичні завдання з англійської мовидля базового напрямку «Філологія» 6.030.500. спеціальності 10.02.21«Структурна, прикладна і математична лінгвістика» / Укл. І.Д. Карамишева,Шерстньова О.В.- Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 1999. — 93 ст.

Перекладацький досвід

Danylo Halytskyi State Medical University in Lviv: year2001. — Lviv: Nautilus Publishing House, 2001 — 320 p. (translation intoEnglish: I. Karamysheva, O. Yerchenko; translation editor N. Andreichuk)

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й навчальний корпус, кімната№131,

Tел. +38(032) 258-27-00 , +38 (032) 258-21-38 , +38(032) 258-23-28

E-mail: apling.ikni@gmail.com;