Канцір Володимир Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Канцір Володимир Степанович
Kaf TeoPrav Kantsir da5de07eeb.jpg
д.юр.н., професор
Громадянство Україна
Alma mater ЛДУ ім. Івана Франка
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів Судова експертологія у кримінальному судочинстві
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Науковий керівник Сливка Степан Степанович, доктор юридичних наук, професор, Львівський державний університет внутрішніх справ
Дата присвоєння н.с. 1995 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра кримінального права і процесу

Канцір Володимир Степанович — доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права і процесу , Інституту права та психології.

Загальна інформація

Освіта:

У 1993 р., закінчив юридичний факультет ЛДУ ім. Івана Франка, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист».

У 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук у Київському державному університеті ім. Т.Шевченка за темою: «Проблеми судового угляду при застосуванні кримінального законодавства України» (диплом ДК № 002543 від 10 лютого 1999 р.).

Науковий керівник — доктор юридичних наук, професор юридичного факультету Львівського університету ім. Івана Франка Грищук Віктор Климович


Захистив дисертацію на звання доктора юридичних наук у 2011 році.

Тема дисертації: Філософія міжнародного тероризму: правовий вимір [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Канцір Володимир Степанович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2011. — 453 арк.

Науковий консультант: Сливка Степан Степанович, доктор юридичних наук, професор

Професійна діяльність:

Працював на посаді завідувача кафедри теорії держави і права Львівської Комерційної Акдемії. До призначення працював на посаді доцента цієї кафедри.

У 2006 році Канцір В.С. обраний деканом юридичного факультету Львівської Комерційної Акдемії

Нагороди та відзнаки

6 лютого 2011 року був нагороджений Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III—го ступеня за заслуги у відродженні духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви.

Основні курси

 • «Кримінальний процес»,
 • «Кримінально-виконавче право»,
 • «Теорія доказів»,
 • «Юридична компаративістика».

Наукові інтереси

Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі

Вибрані публікації

 1. Кримінальний процес [Текст] : навч. посіб. для студ. з напрямку підготов. «Право» / Канцір В. С., Олашин М. М. ; Львів. комерц. акад. — Львів : Львів. комерц. акад., 2009. — 430 с. — Бібліогр. : с. 416-430. — ISBN 978-966-1537-63-6
 2. Методичні вказівки щодо написання, оформлення і процедури захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 7.030401 напряму підготовки «Право» денної та заочної форм навчання [Текст] / Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Канцір В. С., Сосніна О. В.]. — Львів : Львів. комерц. акад., 2010. — 40 с. — Бібліогр. : с. 35 (14 назв)
 3. Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі : філософсько-правовий вимір [Текст] : монографія / В. С. Канцір. — Львів : Край, 2011. — 557 с. — Бібліогр. : с. 537-554 (247 назв). — ISBN 978-966-547-344-2
 4. Юридична компаративістика [Текст] : кредит.-модул. система орг. навч. процесу : завдання та метод. вказівки до семінар. занять і самост. роботи, тести для студ. напряму підготов. «Правознавство» / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : В. С. Канцір, І. М. Жаровська]. — Львів : Вид-во Львів. комерційної академії, 2012. — 89 с. — Бібліогр. : с. 86-89 (47 назв)
 5. Кримінально-виконавче право України [Текст] : навч. посіб. / Канцір В. С., Скибіцький Б. А. ; Львів. комерц. акад. — Львів : Львів. комерц. акад., 2012. — 319 с. — Бібліогр. : с. 311-319 (106 назв) та до тем. — ISBN 978-617-602-054-7
 6. Кримінальна відповідальність за злочини проти особи [Текст] : метод. вказівки та завдання до практ. занять самост. роботи, індивід. навч.-дослід. завдання та тести для студ. напряму підгот. 6.030401 «Правознавство» ден. та заоч. форм навчання / Львів. комерц. акад. ; [уклад. : В. С. Канцір, О. В. Сосніна]. — Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. — 165 с. — Бібліогр. : с. 135-165.
 7. Педагогічна практика в системі професійної підготовки юристів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр господарсько-правової діяльності» [Текст] : навч.-метод посіб. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. В. С. Канцір, О. С. Котуха, Ю. О. Фігель та ін.]. — Львів : Вид-во Львів. комерційної академії, 2013. — 104 с. — Бібліогр. : с. 95-97. — ISBN 978-617-602-077-6

Контакти

вул. Кн. Романа 1/3, м.Львів, 79000; 19 -й корпус, кім. 331

E-mail: KPP_INPP@lp.edu.ua