Калужний Богдан Семенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Калужний Богдан Семенович
Дата народження 24 серпня 1944 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Електромеханічні системи нафтовидобутку
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Калужний Богдан Семенович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 24 серпня 1944 року

Основні курси

  • Електрообладнання та автоматизація процесу видобутку нафти
  • Автоматизований електропривод металорізальних верстатів

Наукові інтереси

  • Електромеханічні системи нафтовидобутку

Вибрані публікації

  1. Спосіб керування електроприводом штангової глибинонасосної установки/ Номер патенту: 89737 | Автори: Мартинчук Анастасія Данилівна, Маляр Андрій Васильович, Молнар Василь Васильович, Калужний Богдан Семенович | Опубліковано: 25.02.2010 | МПК: E21B 43/00
  2. Спосіб одержання динамограми глибинонасосної установки/ Номер патенту: 65664 | Автори: Денис Богдан Дмитрович, Калужний Богдан Семенович, Бульбас Валерій Миколайович | Опубліковано: 15.04.2004 | МПК: E21B 47/00
  3. Спосіб керування електроприводом штангової глибинної помпи та пристрій для його реалізації/ Номер патенту: 60393 | Автори: Білик Володимир Федотович, Бульбас Валерій Миколайович, Калужний Богдан Семенович, Мартинчук Анастасія Данилівна, Денис Богдан Дмитрович | Опубліковано: 15.10.2003 | МПК: E21B 43/00
  4. Електрообладнання та автоматизація видобування нафти : навчальний посібник для студентів спец. 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід» / Богдан Дмитрович Денис, Богдан Григорович Бойчук, Богдан Семенович Калужний; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка» .— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007.— 172 с.ISBN 966-553-622-2
  5. Формування критерію оптимізації роботи глибинонасосної установки з врахуванням дебіту пласта / О. Ю. Лозинський, А. В. Маляр, Б. С. Калужний, І. Р. Головач // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 121-123. — Бібліогр.: 7 назв.
  6. Системи автоматизованого керування і моніторингу процесом видобування нафти : монографія / Андрій Васильович Маляр, Богдан Семенович Калужний, Нац. ун-т «Львівська політехніка» .— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012.— 268 с.100 пр.— Бібліогр.: с. 242-268 . — ISBN 978-617-607-354-3

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 131

Tел. +38 (032) 258-26-20