Кадикало Андрій Миронович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кадикало Андрій Миронович
Andriy.jpg
к.філос.н.., доцент
Дата народження 28 жовтня 1980 року
Місце народження Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність філософія
Галузь наукових інтересів філософія науки, проблеми взаємин науки та релігії, релігієзнавство
Науковий ступінь кандидат філософських наук
Науковий керівник доктор філософських наук, професор ЧЕРНІЙ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ, завідувач кафедри політології та соціології Національний аграрний університет
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра філософії Інститут гуманітарних та соціальних наук

Кадикало Андрій Миронович — кандидат філософських наук , доцент кафедри філософії Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 28 жовтня 1980 року

Навчався на філософському факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка (1997-2002).

З 2002 по 2005 рік навчався в аспірантурі Національного університету біоресурсів і природокористування (Київ) - (Національний аграрний університет - до 2008 року) при кафедрі філософії.

У 2006 році в Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 (релігієзнавство). Тема дисертації «Проблема свідомості у контексті взаємодоповняльності наукового та релігійного дискурсів».

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор ЧЕРНІЙ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ, завідувач кафедри політології та соціології Національний аграрний університет

На кафедрі філософії Національного університету «Львівська політехніка» працює з 2006 року.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Філософія
 • Філософські проблеми наукового пізнання - для магістрів
 • Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві - для магістрів

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів —

 • Філософія науки, проблеми взаємодії науки та релігії, релігієзнавство

Вибрані публікації

 1. Значення принципу доповнюваності для переходу від пізнання до споглядання / А. Кадикало, І. Карівець / Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. № 636. - Філософські науки. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2009. С. 104-111.
 2. Постмодерна атрибутивність сучасного природничо-наукового знання. Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. Вип. 561-562. – Чернівці: В-во ЧНУ, 2011. С.187 – 192.
 3. Відносність як поняття у філософії та науці: історична панорама та сучасність. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. № 692. – Філософські науки. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. С. 85 -90.
 4. Про співвідношення онтологічних статусів реальності та дійсності у контексті філософії та науки. Вісник Черкаського університету. Серія «Філософія» №11 (224) – Черкаси: В-во Черкаського національного університету, 2012. С. 117 – 122.
 5. Фізікалістські принципи матеріалістичної інтерпретації природи свідомості. – Вісник НУ «Львівська політехніка» №723, - Філософські науки - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. С. 23-29.
 6. Поняття об’єктивного як орієнтиру межевості сучасного природничо-наукового пізнання –Вісник НУ «Львівська політехніка»№ 750 (2013), серія «Філософські науки», С.17-23
 7. Проблемність визначення свідомості та штучний інтелект – Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. № 780. - Філософські науки. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. С. 9-17.
 8. Життєсвіт, сприйняття, досвід як елементи наукового й релігійного пізнавальних диспозитивів - Науково-практичний журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології". 5/2015. Одеса: В-во Видавничий дім "Гельветика". С. 87-90.
 9. Статус «об’єктивного суб’єкта» в науковому пізнанні – Вісник ЛНУ, серія «Філософські науки» Випуск 17. Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2015. С. 49-56.
 10. Аспекти трансформації орієнтирів наукового мислення. Науковий журнал "Практична філософія". №4 (62). Київ: В-во Міленіум. 2016. С. 134 - 140.
 11. "Стіна" Планка як агностичний принцип у фундаментальному науковому пізнані. Науковий журнал "Гуманітарні візії". №1 (3). Вид-во Львівської політехніки, 2016. С. 79 - 85.
 12. Вплив ідей Канта на формування природничо-наукової гіпотези простору. Humanitarian Vision. – 2017. – Т.3, № 2. – C. 99–104.
 13. Evolution: difference between worldview and scientific theory. Науковий журнал "Практична філософія". №2 (68). Київ: В-во Міленіум. 2018. C. 16–20.
 14. Теорія Мультиверсуму та її вплив на трансформацію пізнавального процесу. Вісник ЛНУ ім. І. Франка, серія «Філософсько-політологічні студії», Випуск 22, 2019. – С. 49-55.
 15. Репрезентація реальності: нейронаука та концепція Патриції Черчленд – Науковий журнал «Гуманітарні візії» №5. Vol. 1, 2019. – С. 57 – 63.
 16. Samoświadomość filozoficzna galickich rusinów-intelektualistów końca XIX i początku XX wieku: Klemens Hankiewicz i Wasyl Szczurat. – Galicji. Studia i Materiały. #5/2019. S. 40-56 (у співавторстві з д.філос. н. Ігорем Карівцем). [[1]]
 17. Scientific and theological responses for evolution and biological complexity. - Scientia et Fides, 2020, Vol.8, issue 2, 351-369. [[2]]
 18. Реновація парменідівського концепту часу та сучасна фундаментальна наука. Наукове пізнання: методологія та технологія. Випуск № 1. 2021 р. С. 4-9. [[3]]
 19. Китайська філософія та західна наука: зміна відношення в англомовній дослідницькій літературі ХХ століття. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. Випуск 27. 2021 р. С. 102-111. [[4]]
 20. Раціоналізація уявлення про смерть у західній культурі. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. Випуск 38. 2021 р. С. 36-42. [[5]]
 21. Modern Western philosophy and Ukrainian philosophical ideas in Eastern Galicia: the cases of Hankevych and Svientsits’kyi - Studies in East European Thought, 2022. (у співавторстві з д.ф.н. Карівцем І.В.) [[6]]

Контакти

вул. Митрополита Андрія 5, 79013, Львів 4-й корпус, кімната 328

тел..: +38 (032) 258-26-41

E-mail: andrii.m.kadykalo@lpnu.ua