Кавалець Ірина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кавалець Ірина Іванівна
Kavalets Iryna.JPG
к.т.н., асистент
Дата народження 1988 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2010 р.
Спеціальність «Прикладна математика»
Галузь наукових інтересів математичне моделювання динаміки дискретних систем з конкуренцією на прикладі олігополії, дослідження методів керування нестійкою поведінкою у таких системах;

математичнемоделювання економічних процесів.

Кваліфікаційний рівень математик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Костробій Петро Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра прикладної математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кавалець Ірина Іванівна — кандидат технічних наук, асистент кафедри прикладної математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 1988 року.

2010 — закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Прикладна математика». Тема магістерської роботи: «Математичні моделі фізичної економіки та їх дослідження», науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Гнатів Б.В.

2011-2013 — аспірант кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка».


2013 — захист дисертаційної роботи «Математичне моделюваннядинаміки дискретних систем з конкуренцією» на здобуття наукового ступенякандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання таобчислювальні методи,

науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Костробій Петро Петрович, Національний університет «Львівська політехніка».


2013 — асистент кафедри прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає

 • математичний аналіз;
 • методи оптимізації;
 • програмування;
 • дискретна математика.

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

 • математичне моделюваннядинаміки дискретних систем з конкуренцією на прикладі олігополії, дослідженняметодів керування нестійкою поведінкою у таких системах;
 • математичнемоделювання економічних процесів.

Науково-дослідні роботи:

 • «Дослідженняматематичних моделей конкретних типів систем» (номер державної реєстрації0107U009516);
 • «Математичні моделідержавного регулювання фінансових потоків» (2010-2013 рр., номер державноїреєстрації 0110U001110).

Основні публікації

Статті:

 1. Математичні моделі регулювання фінансових потоків:Монографія / Костробій П. П., Алексєєв І. В., Хома І. Б., Гнатів Б. В.,Кавалець І. І., Алексєєв В. І.]; за заг. ред. Костробія П. П. — Львів :«Растр-7», 2012. — 134 с.
 2. Application of mathematical models in thestudy of oligopolistic markets / N. Iwaszczuk, I. Kavalets // Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości / pod red. Piotra Pusza. —Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. — № 4. — S. 27–47.
 3. Oligopolistic market: stability conditionsof the equilibrium point of the generalized Cournot-Puu model / N. Iwaszczuk,I. Kavalets // Econtechmod (Poland). — 2013. — Vol. 2, № 1. — P. 15–22.
 4. Delayed feedback control method forgeneralized Cournot-Puu oligopoly model / N. Iwaszczuk, I. Kavalets // Selected Economic and Technological Aspects of Management / ed. N. Iwaszczuk. — Kraków :AGH University of Science and Technology Press, 2013. — P. 108–123.
 5. Математические методы контроля нестабильных колебаний в конкурирующих системах / Н. Иващук, И. Кавалець // Інформаційна безпека.— Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2013. — № 1 (9). — C. 12–24.
 6. Математичне моделювання індексу суспільноїнерівності / П. Костробій, І. Кавалець, Л. Гнатів // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. — 2013. — Вип. 17. —С. 81–91.
 7. Iwaszczuk N. Some features of application the delayedfeedback control method to Cournot-Puu duopoly model / N. Iwaszczuk, I.Kavalets // Econtechmod (Poland). — 2013. — Vol. 2, № 4. — P. 29–37.
 8. Побудова узагальненої моделi олiгополiї Курно-Пу та дослiдження стiйкостi її точки рiвноваги / Н. Л. Iващук, Б. В.Гнатiв, I. I. Кавалець // Журнал обчислювальної та прикладної математики. —2013. — № 2 (112). — С. 94–104.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Математичне моделювання управління хаосом уекономічних системах / Б. Гнатів, В. Лозинський, І. Малитич // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки [під заг. ред. В. Л. Макарова, І. О.Луковського, Р.М.Кушніра. — Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2009. — С. 271–272.
 2. Кавалець І. Дослідження математичних моделей економіки закритого типу / Кавалець І., Лозинський В. // Тринадцята всеукраїнська (Восьма міжнародна) студентська наукова конференція з прикладної математики та інформатики СНКПМІ-2010 : Тези доповідей, (Львів, 22-23 квітня, 2010 р.). —Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. — С.44–45.
 3. Кавалець І. Математичні моделі фізичної економіки та їх дослідження / І. Кавалець // 68-ма студентська науково-технічна конференція :Збірник тез доповідей, (жовтень-листопад, 2010 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — С. 165–166.
 4. Kostrobij P. P. Gini index for measuring the statistical heterogeneity / P. P. Kostrobij, B. V. Hnativ, I. I. Kavalets // The 36-thConference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics MECO 36:Programme and abstracts, (5-7 April 2011, Lviv, Ukraine). — Lviv, 2011. — P.P31.
 5. Керування хаосом у моделі олігополії за допомогою DFC-методу / Гнатів Б. В., Кавалець І. І. // XVIII International Conference «Problems of Decision Making Under Uncertainties» (PDMU-2011) :Abstracts, (September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine). — Київ, 2011. — С. 59.
 6. Математичне моделювання управління хаосом у моделі олігополії Курно-Пу / Б. Гнатів, І. Кавалець // Комп’ютерні науки таінженерія : Матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, (24-26листопада, 2011 р., Львів, Україна). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — С. 162–163.
 7. Побудова узагальненої моделі олігополії Курно-Пу та дослідження стійкості її точки рівноваги / Кавалець І. І. // Десятавідкрита наукова конференція ІМФН : Збірник матеріалів та програма конференції[«PSC-IMFS-10»], (Львів, 17-18 травня, 2012 р.) / Національний університет «Львівська політехніка». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. —С. B32—B33.
 8. Узагальнена модель олігополії Курно-Пу та стійкість її точки рівноваги / П. Костробій, Н. Іващук, І. Кавалець // VIII International Conference POROUS МАТЕRIALS: Theory and Experiment (INTERPOR’12)& Symposium «Mathematical Modelling and Optimization in Mechanics» (devotedto the memory of prof. Y. Y. Burak), (September 18-22, 2012, Lviv-Briukhovychi). — Lviv, 2012. — P. 68–69.
 9. Generalized Cournot-Puu oligopoly model andstability of its equilibrium point / N. Iwaszczuk, I. Kavalets // ZarządzaniePrzedsiębiorstwem — Teoria i Praktyka [Електронний ресурс]: XIV MiędzynarodowaKonferencja Naukowa: 22–23 listopada 2012, Kraków: materiały konferencyjne. —Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania.— Kraków : WZ AGH, 2012. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — S. 1–16.
 10. Застосування DFC-методу до керуванняхаосом у моделі тріополії Курно-Пу / Кавалець І. І. // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке : Материалы ХVII Международного молодежного форума. Т. 7.(22-24 апреля, 2013 г.) / Харьковский национальный университет радиоэлектроники.— Харьков: ХНУРЭ, 2013. — С. 124–125.
 11. Умови асимптотичної стійкості точки рівноваги у трикомпонентній конкуруючій системі / Кавалець І. І. // Одинадцята відкрита наукова конференція ІМФН : Збірник матеріалів та програма конференції[«PSC-IMFS-11»], (Львів, 13-14 травня, 2013 р.) / Національний університет «Львівська політехніка». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. —С. 71–72.

Контакти

79013, Львів-13,Вул. Митрополита Андрея 5, IV навчальний корпус,кімната 213

Тел.. +380 32 258 23 68

e-mail:am.imfn@gmail.com; ira.kavalets@gmail.com