Зінько Ярослав Антонович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Зінько Ярослав Антонович
Zinko JAA.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 3 березня 1946 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Дослідження динаміки шарнірно-підпружинених систем
Науковий ступінь кандидт технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра механіки та автоматизації машинобудування Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Зінько Ярослав Антонович - кандидат технічних наук,доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 3 березня 1946 року.

Заступник завідувача кафедри (секція - теоретична механіка).

Навчальна робота

Лекційні курси

 • Теоретична механіка

Наукові інтереси

Дослідження динаміки шарнірно-підпружинених систем.

Вибрані публікації

Наукові статті

загальна кількість — 58, авторських свідоцтв — 18

з них:

 1. Малі коливання шарнірно-підпружинених систем зврахуванням в’язкого тертя в шарнірах. Вісник Львівського політехнічного інституту «Доклади і наукові повідомлення» № 8, 1977р. 3ст.
 2. Рівняння руху шарнірно-підпружинених систем загального вигляду. Вісник Львівського політехнічного інституту «Технологія машинобудування і динамічна міцність машин. Львів «Вища школа» 1981, № 156. 3ст.
 3. Дослідження динаміки стержневих систем з нелінійним законом пружності. Праці VII Міжнародного симпозіуму по динаміці конструкцій.Польща. Жешув. 1989
 4. Опора обертової печі. А.с. СРСР, № 1566185 Бюл. № 19,1990.
 5. Коливання суттєво нелінійних систем з обмеженим збуренням. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Машинознавство» Львів, № 3,1999 р.
 6. Контроль форми та положення поперечного перерізу і геометричної осі корпуса великогабаритних обертових агрегатів. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин та приладів» Львів № 434, 2001.

Методичні розробки

Загальна кількість — 55

з них:

навчальних посібників — 15, конспектів лекцій — 12,інструкцій до лабораторних робіт — 9, методичних вказівок — 13

 1. Короткий довідник з теоретичної механіки : Навчальний посібник / Ігор Порфирійович Смерека, Анатолій Федорович Барвінський, Борис Дмитрович Білоус, Ігор Волоимирович Кузьо, Ярослав Антонович Зінько; В.о. Нац. ун-т «Львів. політехніка», Ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.— Львів : Інтелект-Захід,2001.— 240 с. — ISBN 9967-597-21-0 .
 2. Смерека Ігор Порфірійович, Кузьо Ігор Володимирович, Придиба Володимир Тарасович, Зінько Ярослав Антонович. Теоретична механіка: Навч. посіб. для студ. дистанційної форми навч. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2004. — 228с. : рис. — (Серія Дистанційне навчання; № 25). — Бібліогр.: с.218-219. — ISBN 966-553-402-5
 3. Оптимізація керованих рухів істотно нелінійних систем змінної маси / І. Смерека, Я. Зінько // 7-й Міжнар.симп. укр. інженерів-механіків у Львові : Тези доп., 18-20 трав. 2005 р. — Л.,2005. — С. 75.
 4. Теоретична механіка. Основні теореми динаміки : Навч. посіб. для студ. напрямів «Інж.механіка», «Будівництво», «Зварювання», «Трансп. технології» / І.В. Кузьо, І.П.Смерека, Т.-Н.М. Ванькович, Я.А. Зінько ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 188 с. — Бібліогр.: с. 187(20 назв).
 5. Теоретична механіка. Динаміка твердого тіла. Принципи механіки [Текст] : навч. посіб. длястуд. напр. 6.0923, 60709 та спец. 7.1004 / І.В. Кузьо, Т.-Н.М. Ванькович, Я.А.Зінько, Боженко М.В. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 132 с. — ISBN 978-966-553-787-8
 6. Теоретична механіка. Статика. Кінематика [Текст] : посіб.для студ. вищ. навч. закл. / І.В. Кузьо, Ванькович Т.-Н. М., Зінько Я. А. - Л.: Растр-7, 2010. - 324 с. : рис. - Бібліогр.: с. 319-321. - ISBN 978-966-2004-38-0
 7. Теоретична механіка. Спеціальні розділи [Текст] : навч.посіб. / І.В. Кузьо, Т.-Н. М. Ванькович, Я. А. Зінько ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 112 с. — Бібліогр.: с.109. — ISBN 978-617-607-094-8
 8. Теоретична механіка. Динаміка [Текст] : [навч. посіб.] /І.В. Кузьо, Ванькович Т.-Н. М., Зінько Я. А. - Л. : Растр-7, 2012- Кн. 1. - Л., 2012. - 444 с. - ISBN 978-966-2004-95-3
 9. Теоретична механіка. Динаміка [Текст] : [навч. посіб.] /І.В. Кузьо, Ванькович Т.-Н. М., Зінько Я. А. - Л. : Кн. 2. - Л., 2012. - 338 с. - ISBN 978-966-2004-96-0

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 32,63, 64

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-54

+38 (032) 258-21-08

+38 (032)258-26-42,


yazinko@polynet.lviv.ua