Зелінський Ігор Дмитрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Зелінський Ігор Дмитрович
Zelinskii.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 9 травня 1971року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Системи керування електромагнітним віброзбудником на основі широтно-імпульсної модуляції (ШІМ)
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Кафедра механіки та автоматизації машинобудування Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Зелінський Ігор Дмитрович - кандидат технічних наук,доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальнівідомості

Народився 9 травня 1971 року.

Тема кандидатської дисертації: Різницеві методи та структури екстремального аналізу випадкових сигналів для інформаційних систем [Текст] :дис... канд. техн. наук: 05.13.08 / Зелінський Ігор Дмитрович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1997. — 213 с.

Навчальнаробота

Лекційні курси

  • Схемотехніка систем керування
  • Електроніка та мікропроцесорна техніка
  • Інформаційно-вимірювальні системи виробництва
  • Пристрої електроніки та автоматики
  • Інформаційні процеси та системи у виробництві
  • Програмування і комп’ютерні технології в виробництві
  • Інформаційні пристрої робототехнічних систем

Науковіінтереси

  • Системи керування електромагнітним віброзбудником на основі широтно-імпульсної модуляції (ШІМ)

Вибрані публікації

  1. Система керування електромагнітними віброзбудниками з регулюванням амплітуди та частоти коливань на основі ШІМ / І. Д. Зелінський //Автоматизація вироб. процесів у машинобуд. та приладобудуванні : укр. міжвід.наук.-техн. зб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. З. А. Стоцько. —Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — Вип. 44. — С. 107-113. —Бібліогр.: 4 назви.
  2. Швидкий алгоритм формування ШІМ-коду для системи керування ефект-ромагнітним віброзбудником / І. Д. Зелінський // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : [зб.наук. пр.] / відп. ред. З. А. Стоцько. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2010. — С. 98-101. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №679). — Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 28,63, 64

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-54

+38 (032) 258-21-08

+38 (032)258-26-42,

zelia@polynet.lviv.ua