Зеленяк Володимир Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Зеленяк Володимир Михайлович
Zelenjak.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 3 січня 1954 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1976 р.
Спеціальність «механіка».
Галузь наукових інтересів Математичні моделі двовимірних задач стаціонарної теплопровідності і термопружності для тіл з включеннями і тріщинами
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1989 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Зеленяк Володимир Михайлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 3 січня 1954 .

У 1976 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «механіка».

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему: "Определение термоупругого состояния кусочно-однородных пластин с трещинами" у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України.


Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Математичні моделі двовимірних задач стаціонарної теплопровідності ітермопружності для тіл з включеннями і тріщинами

Основні публікації

Монографії:

 • М.П. Саврук, В. М. Зеленяк Двовимірні задачі термопружності для кусково-однорідних тіл з тріщинами. — Львів: Видавництво «Растр-7», 2009. — 212с.
 • Зеленяк В. М. Математичні моделі та визначення термопружного стану однорідних і кусково-однорідних тіл з тріщинами: монографія. – Львів: Растр-7, 2017. – 204 c.

Наукові статті та тези міжнародних конференцій


Навчальні посібники:

Методичні розробки:

 1. Д.В.Уханська, Ю.Р.Батюк, Д.М. Білонога, В.М. Зеленяк, О.Г. Орищин,Інтегральне числення: Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей, — Львiв: ДУ «Львiвська полiтехнiка», 1999, −74с.
 2. Уханська Д.В., Білонога Д.М., Орищин О.Г., Зеленяк В.М., Сало Т.М., Сорокатий М.І., Дорош Л.А. Інтегральне числення.- Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006.-76 с.
 3. Бацевич О.Ф., Крупка З.І., Бобик І.О., Зеленяк В.М., Сало Т.М., Лозбень В.Л., Мусій Р.С., Тимошенко Н.М., Гіссовська Н.Б., Мандзинець І.В. Лінійна алгебра,аналітична геометрія, математичний аналіз (частина1). — Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей «Економіка та підприємництво», «Менеджмент». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006.-64 с.
 4. Дубецький С.А., Зеленяк В.М., Лазько В.А., Лозбень В.Л., Луцев Є.М.,Мандзинець І.В. Елементи векторної алгебри. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для курсантів військового інституту. — Львів. Вид-во ВІ при НУ ЛП, 2007 р.,- 29 стор.
 5. Мохонько А.З., Черемних Є.В., Зеленяк В.М. та ін. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів дистанційної форми навчання . -Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008, −88с.
 6. Мохонько А.З., Мусій Р.С., Черемних Є.В., Андрусяк І.В., Чип М.М., Лозбень В.Л., Орищин О.Г., Зеленяк В.М., Сорокатий М.І., Бродяк О.Я., Желізняк Й.Р., М’яус О.М., Коляса Л.І., Івасик Г.В. Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014. – 90 c

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40