Заяць Марія Федорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Заяць Марія Федорівна
Zajac maria.JPG
ст. викладач кафедри ТТАЕ
Дата народження 29 серпня 1955 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський ордена Леніна політехнічний інститут
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність «Теплові електричні станції».
Галузь наукових інтересів Дослідження роботи об’єктів теплоенергетики в режимах перевантаження, на ковзному тиску, розширення регулювального діапазону блоків на часткових навантаженнях, режимно- налагоджувальні роботи
Кваліфікаційний рівень інженер-теплоенергетик
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування Кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій

Заяць Марія Федорівна — старший викладач закладу вищої освіти кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 29 серпня 1955 року.

Освіта:

Вища, закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут, у 1977 році, за спеціальністю «Теплові електричні станції», присвоєно кваліфікацію інженера — теплоенергетика

Здобувач за кафедрою теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій, Національного університету «Львівська політехніка»

Досвід професійної діяльності:

Після закінчення вузу з 1977 року по 2005 рік працювала інженером теплоенергетиком ВАТ «ЛьвівОРГРЕС»,

з 2005 року — асистент на кафедрі «Теплотехніки та теплових електричних станцій» Національного університету «Львівська політехніка»

з 2009 року по даний час — старший викладач кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій Національного університету «Львівська політехніка»

Основні курси

 • Режими роботи ТЕС
 • Нові методи використання низькоякісних палив в енергетиці
 • Конструкції, компоновки та режими потужних котлоагрегатів
 • Основи реконструкції та модернізації об'єктів теплових електростанцій
 • Теплогенеруючі установки теплоелектростанцій та режими їх роботи
 • Теплогенеруючі установки

Наукові інтереси

Дослідження роботи об’єктів теплоенергетики в режимах перевантаження, на ковзному тиску, розширення регулювального діапазону блоків на часткових навантаженнях, режимно- налагоджувальні роботи

Напрямок наукової діяльності:

Тепломасообмін, нові медоди використання низькоякісних палив в енергетиці, дослідження та налагодження об’єктів теплоенергетики

Вибрані публікації

 1. «Исследование режимов работы котла ТГМП-114 и блока 300 МВт при расходе питательной воды 30 % номинального значения» «Энергетика» журнал «Изв.вузов» СССР, 1986р., № 12 Кусков І.А., Заяць М.Ф., Васюта М.М.
 2. «Вплив якості палива і конструкції пальників на надійність поверхонь нагріву котлів». Янко П.І., Коляда Г.А., Заяць М.Ф. «Експлуатація та налагодження енергетичного устаткування ТЕС ВАТ «Західенерго». Львів, 2005р.
 3. «Нормативні показники комбінованого способу охолодження технічної води ТЕЦ» .«Енергетика та електрифікація» 2006р., № 7, Вдовичук С.М., Гут П.О., Заяць М.Ф.
 4. «О работе котла ТГМП-94 на частичных нагрузках после модернизации .Журнал «Энергетик», 1988р. № 5 3 стор. 35% Ботвінов В.П., Клиновий О.С., Шапалас Ю.К., Заяць М.Ф.
 5. Водопідготовка, водно-хімічний режим та консервація теплоенергетичного устат­кування електростанцій : [навч. посіб.] : присвяч. 110-й річниці каф. «Теплотехніки і ТЕС» Нац. ун-ту «Львів. політехніка» / Й. С. Мисак, І. Л. Тімофєєв, М. Ф. Заяць ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Укр. технології, 2009. — 168 с. : іл. — Бібліогр.: с. 166-167 (23 назви).
 6. Спосіб захисту металу низькотемпературних поверхонь нагріву котла від корозії/ Номер патенту: 40591 | Автори: Гут Пилип Омелянович, Мисак Ігор Васильович, Мисак Йосиф Степанович, Заяць Марія Федорівна, Тимофєєв Ігор Леонідович | Опубліковано: 27.04.2009 | МПК: B01D 53/26, F23J 15/00, B01D 53/60...
 7. Регенеративний повітропідігрівник/ Номер патенту: 62982 | Автори: Коваленко Тетяна Павлівна, Баранович Дмитро Сергійович, Мисак Степан Йосифович, Мисак Йосиф Степанович, Івасик Ярослав Федорович, Заяць Марія Федорівна | Опубліковано: 26.09.2011 | МПК: F23L 15/02
 8. Повітропідігрівник котла/ Номер патенту: 73622 | Автори: Заяць Марія Федорівна, Мисак Йосиф Степанович | Опубліковано: 25.09.2012 | МПК: F23L 15/00
 9. Котельна установка/ Номер патенту: 104259 | Автори: Івасик Ярослав Федорович, Кузик Мирон Петрович, Заяць Марія Федорівна, Павліш Андрій Михайлович, Кузнецова Марта Ярославівна, Мисак Степан Йосипович, Мисак Йосип Степанович | Опубліковано: 10.01.2014 | МПК: F23J 15/00, F22B 33/00
 10. Заяць М.Ф. Модернізація РПП для підвищення ефективності роботи котлів/ Заяць М.Ф., Мисак Й.С.// 10-я Международная научно-практическая конференция “Угольная теплоэнергетика: проблемы реабилитации и развития” : тезисы доклада. – (Киев, 18 – 22 сентября 2014 р.). – Киев, 2014. – С. 56 – 57.
 11. Дослідження ефективності роботи котлів, які працюють з регенеративними повітропідігрівниками/ Заяць М.Ф., Мисак Й.С.// 11-я Международная научно-практическая конференция “Угольная теплоэнергетика: проблемы реабилитации и развития”: Сборник научных трудов. Тезисы доклада. – (Киев, 16 – 20 сентября 2015 р.). – Киев, 2015. – С. 22 – 24.
 12. Клемань В.І., Заяць М.Ф. Експериментальне дослідження котельних агрегатів під час переведення з АШ на пісне вугілля // 73-тя студентська науково-технічна конференція: Збірник тез доповідей (м. Львів, 12 жовтня 2015 р.) - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – C. 126 – 128.
 13. Клемань В.І., Заяць М.Ф. Підвищення економічної ефективності котлів під час спалювання суміші вугілля // Технології, обладнання та інструменти лісопромислового комплексу: матеріали 67-ої науково-технічної конференціі студентів НЛТУ України (м. Львів 17 - 18 листопада 2015 р.) - Львів : Видавництво НЛТУ України. – C. 112 – 113.
 14. Штай В.Б., Заяць М.Ф. Автономні енергетичні установки // Технології, обладнання та інструменти лісопромислового комплексу: матеріали 67-ої науково-технічної конференціі студентів НЛТУ України (м. Львів 17 - 18 листопада 2015 р.) - Львів : Видавництво НЛТУ України. – C. 128 – 129.
 15. Мисак Й. С., Клуб М. В., Кузик М. П., Заяць М. Ф. Дослідження екологічних аспектів спалювання біопалива в паливнях Biograt // Вісник інженерної академії України. – 2016. – Том 2. – С. 166–170. 0,22 ум.д.ар.
 16. Медведєва А.О., Заяць М.Ф. Маневрування потужностей на АЕС з реактором типу ВВЕР-1000 і турбіною К-1000-60/3000 // 74-а Студентська науково-технічна конференція, присвячена 200 річчю заснування Львівської політехніки : тези доповідей - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 107 – 108.
 17. Яремчишин Р.І., Заяць М.Ф. Дослідження схеми зменшення перетікання повітря в РПП // Матеріали 68-ої науково-технічної конференції студентів і аспірантів НЛТУ України (Львів, 2–3 листопада 2016 р.) - Львів : Видавництво РВЦ НЛТУ України. – C. 185 – 188.
 18. Мисак Й. С., Заяць М. Ф. Дослідження ефективності роботи котлів за рахунок вдосконалення РПП // Вісник інженерної академії України. – 2017. – Том 1 № 1. – С. 235–238. 0,17 ум.д.ар.
 19. Вітковський Т.Ю. Дослідження подового газомазутного пальника котла БКЗ 50-39Ф // 75-та Студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей, жовтень 2017 р., Львів - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 103 – 104.
 20. Мисак Й. С., Заяць М. Ф., Римар Т. І. Дослідження економічних показників роботи модернізованого РПП-98 // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2017. – № 4. – С. 27–34. 0,36 ум.д.ар. (
 21. Мисак*** Й. С., Кузик М. П., Заяць М. Ф. Випробування котла фірми SEFAKO при спалюванні біопалива // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2017. – № 4. – С. 8–13. 0,27 ум.д.ар.
 22. Кузик М. П., Заяць М. Ф. Кінетичні характеристики сушіння котлів ТП-10 за допомогою теплоти живильної води // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 3. – С. 101–104. 0,18 ум.д.ар.
 23. Вітковський Т.Ю. Реконструкція котла ТПП-210А для можливості спалювання палива марки Г та ДГ // 76-та Студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей, жовтень 2018 р., Львів (праці ІІ етапу СНТК) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 96 – 98.
 24. Дубова М.А. Дослідження роботи блока 200 МВТ під час спалювання твердого палива з додаванням присадки-каталізотора МНФ // 76-та Студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей, жовтень 2018 р., Львів (праці ІІ етапу СНТК) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 102 – 104.
 25. Мисак Й. С. Підвищення ефективності роботи РПП та економічності котлоагрегатів ТЕС: монографія / Й. С. Мисак, Т. І. Римар, М. Ф. Заяць. – Львів: Растр-7, 2018. – 244 c.


Контакти

вул. Устияновича 5, 79000, Львів; 10 -й корпус, кімната 201

Tел. +38 (032) 258-25-15

E-mail: mariia.f.zaiats@lpnu.ua