Захарчин Галина Миронівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Захарчин Галина Миронівна
Захарчин.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 5 листопада 1956 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університету імені І. Франка
Дата закінчення 1978 р.
Галузь наукових інтересів формування організаційної культури підприємств
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Відомий у зв’язку з Засновниця кафедри менеджменту персоналу та адміністрування
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування, ІНЕМ, НУ "ЛП".
Державні нагороди Нагрудний знак відмінника освіти.png

Захарчин Галина Миронівна — доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Освіта

Закінчила:

 • економічний факультет Львівського національного університету імені І.Франка у 1978 р.,
 • аспірантуру Ради по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР( м.Київ) у 1985 р.

Кандидатську дисертацію з тематики економічної відповідальності суб’єктів господарювання захистила в 1986 р. в Українському науково-дослідному інституті торгівлі і громадського харчування Міністерства торгівлі СРСР, м.Київ.

Докторську з проблем формування організаційної культури підприємств - у Національному університеті «Львівська політехніка» у 2010 році.

Тема дисертації: Формування і розвиток організаційної культури машинобудівних підприємств [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Захарчин Галина Миронівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — 491, [10] арк. : табл., рис. — Бібліогр.: арк. 460-491.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка».

Науково-професійна діяльність

Працює в Львівській Політехніці з 1987 року. У 2005-2008 рр. очолювала кафедру менеджменту організацій. У 2010 році під її керівництвом було створено кафедру менеджменту персоналу та адміністрування, яку вона очолювала впродовж вісьмох років.

Підготувала 4 кандидата економічних наук.

Є членом Вченої ради Львівської політехніки, членом спеціалізованих вчених рад для захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у: НУ "Львівська політехніка" (Д35.052.03); Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів (Д35.860.02).

Нагороди та відзнаки

  За сумлінну працю відзначена:

Почесна грамотаМОНУ.png Нагрудний знак відмінника освіти.png ГрамотаВР2.png


Громадська діяльність

Активна в суспільно - громадському житті: є членом Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка Інституту економіки та менеджменту, членом Ради Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка НУ «Львівська політехніка» , у 2005-2008 р.р. – член обласної ради Товариства «Просвіта».

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • Основи підприємництва
 • Управління конфліктами
 • Управління знаннями

Основні наукові праці

Опублікувала понад 180 наукових праць із сфери організаційної культури, інноваційного розвитку підприємства, основ підприємництва та розвитку інноваційних педагогічних технологій ,зокрема, 3 монографії ( 2 одноосібні), 9 навчальних підручників та посібників( з грифом МОН).


Авторський профіль GoogleАкадемія

Авторський профіль RESEARCHERID

Авторський профіль в Scopus


Серед них:

Монографії

 1. Захарчин Г. М. Формування та оцінювання мотивації управлінського персоналу підприємств і організацій: монографія / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 188 c.
 2. Захарчин Г. М. Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект: монографія / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 284c.
 3. Оцінювання та планування трансакційних витрат машинобудівних підприємств: теоретично-прикладні аспекти / Галина Миронівна Захарчин, Тетяна Василівна Склярук.— Львів : Сполом, 2012.— 194 с.
 4. Захарчин Г.М. Теорія та методологія формування і розвитку організаційної культури машинобудівного підприємства»: монографія./ Г.М.Захарчин -Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2011р.-352с.
 5. Управління інноваційними процесами в межах екосистеми : монографія / Наталія Іванівна Чухрай, Роман Патора, Галина Миронівна Захарчин, Євген Васильович Крикавський, Йосиф Михайлович Петрович; В.о. М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Вища школа підприємництва та управління (м. Лодзь, Польща); За наук. ред. Наталія Іванівна Чухрай.— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011.— 212 с.— Бібліогр.: с. 204-212 .ISBN 6-17-607146-4
 6. Захарчин Г.М.Забезпечення конкурентоспроможності та розвититок організаційної культури:сучасна парадигма і прикладний аспект:монографія / Г.М.Захарчин, А.А.Теребух, Л.С.Лісовська - Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2009.-440с.
 7. Захарчин Г.М. Механізм формування організаційної культури машинобудівного підприємства: монографія/Г.М.Захарчин.-Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», 2009р .-276с.

Навчальні посібники та підручники

 1. Управління конфліктами: навч. посібник / Г.М. Захарчин, Р.О.Винничук. – 2-ге вид., доповн. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2019. – 192 с.
 2. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / Захарчин, Галина Миронівна; Струтинська, Леся Романівна; Любомудрова, Надія Петрівна; Винничук, Роксолана Олександрівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 259 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 243-247. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-506-6.
 3. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник / Г.М. Захарчин, 2-ге вид., перероблене і доповнене – К.: Знання, 2013. – 407с.
 4. Практичний довідник керівника. Інтелектуальний капітал, інновації, інноваційна культура, охорона праці : навчальний посібник / Борис Дмитрович Білоус, Назар Борисович Білоус, Ольга Ярославівна Білоус, Галина Миронівна Захарчин, Анатолій Степанович Мороз; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка»; За ред. Борис Дмитрович Білоус.— Львів : Растр-7, 2011.— 328 с.ISBN 966-00-453-3.
 5. Корпоративна культура: навчальний посібник / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук, Н.В. Смолінська. – Львів:»Новий світ-2000», 2011. – 342 с.
 6. Захарчин Г.М.Основи підприємництва. Навчальний посібник з грифом МОН/ Г.М. Захарчин. - К: Знання,2008. - 437 с.

Статті

 1. Захарчин Г. М., Гладун С. О. Емоційний інтелект у контексті адаптації молодих фахівців до професійної діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2020. – Вип. 29. – С. 57–60.
 2. Захарчин Г.М., Склярук Т.В., Вовк Ю.І. Менеджмент персоналу: нові сенси й тенденції. Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова. Том 25. Випуск 1(80) - 2020. - С. 186-190.
 3. Захарчин Г.М., Склярук Т.В., Панас Я.В. Екологічна культура в сучасній місії бізнесу. Приазовський економічний вісник. №3(20). - 2020. - С.103-107.
 4. Захарчин Г.М. Любомудрова Н.П., Панас Я.В. Основні аспекти управління знаннями в сучасних умовах. Науково-практичний журнал "Підприємництво та інновації". Випуск 12. - 2020. - С. 108-111.
 5. Захарчин Г.М., Склярук Т.В., Андрусів С.В. Інноваційний конфлікт: особливості прояву у системі менеджменту. Інфраструктура ринку. Одеса. Випуск 29. - 2019. - С.177-182
 6. 3ахарчин Г.М., Любомудрова Н.П., Швед Л.Р. Інформаційна культура в інформаційному суспільстві. Регіональна економіка та управління, №2(24), ч. 1. - 2019.- С.96-99.
 7. Захарчин Г. М., Любомудрова Н. П. Фактор культури та емоційний інтелект в управлінні персоналом // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип. 48, ч. 3. – С. 22–26.
 8. 3ахарчин Г.М., Миханцю О.О. Гендерна політика у стратегії управління персоналом. Науковий вісник УжНУ Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 23.Частина 1. 2019. С. 87-90.
 9. 3ахарчин Г.М., Любомудрова Н.П. Cоціально-культурологічні аспекти конкуренції. Економіка. Підприємництво. Менеджмент. 2019p. Вип. 6 №l. - C. 30-35.
 10. Захарчин Г.М. Розвиток креативності персоналу на засадах інноваційної культури /Г.М.Захарчин, Н.П.Любомудрова// Економіка та суспільство.- 2018.- Вин. 14.- С. 361-365. (Index Copernicus International).
 11. Захарчин Г.М. Ментальність і сучасні інструменти маркетингу [Електронний ресурс] /Г.М.Захарчин, Н.П.Любомудрова// Інфраструктура ринку. - 2018. - № 24. - Режим доступу до ресурсу:http:// www.market-infr.od.ua/uk/24-2018.
 12. Захарчин Г.М. Інтегрований підхід до інноваційності //Г.М.Захарчин, Н.П.Любомудрoва, Н.П.Швед // Електронне фахове видання «Економіка та суспільство» МДУ.-Випуск 16, 2018.- С.330-334.
 13. Захарчин Г.М. Особливості адаптації в умовах інтелектуальної економіки // Г.М.Захарчин, С.О.Гладун // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 26, ч. 1. - С. 154-157. (Index Copernicus International).
 14. 3ахарчин Г.М. Інтелектуальна культура в системі управління знаннями /Г.М.Захарчин, Ю.М.Космина// Причорноморські економічні студії.- 2018.- Вип. 27, ч. 1. - С. 129-133. (Index Copernicus International).
 15. Захарчин Г.М., Гладун С.О. Чинники успішної адаптації. 2018.- Т.28.вип.8(73).С.75-78.
 16. 3ахарчин Г.М., Склярук Т.В. Еволюція менеджменту: основні аспекти в контексті сучасних викликів. Економіка та суспільство. Мукачівський державний університет. Випуск №19. 2018р.
 17. Захарчин Г. М., Гладун С. О. Професійна мобільність персоналу як складова адаптаційної політики підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика. – 2017. – № 863. – C. 51–56.
 18. Захарчин Г.М. Соціальні аспекти інноваційного розвитку вітчизняних підприємств // Г.М.Захарчин, Т.В.Склярук // Науковий Вісник ОНУ . Серія: Економіка, т.22. Випуск 11 (64), 2017р. - С. 166-170. (Index Copernicus International)
 19. Захарчин Г. М., Ситник Й. С. Визначення та класифікація чинників впливу на процес інтелектуалізації менеджменту підприємств // Формування ринкової економіки в Україні. – 2017. – Т.37, № 1. – C. 211–220.
 20. Захарчин Г. М., Склярук Т. В. Трансформація нових цінностей у категорії менеджменту // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 2. – C. 121–128.
 21. Захарчин Г. М., Соболь** І. Б. Оцінювання ефективності діяльності персоналу підприємства в сучасних умовах // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2017. – Т.22, № 2(55). – C. 104–108.
 22. Захарчин Г. М., Поплавська*** Ж. В. Управління персоналом в контексті сучасних викликів // Актуальні проблеми економіки*. – 2017. – № 4 (190). – C. 125–133.
 23. Zakharchyn Halyna, Poplavska Zhanna / Development of intercultural management in conditions of civilization challenges // Perspektywy Kultury. – 2017. – № 17. – P. 31–42.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.506,

тел.: +38 (032) 258-27-42

е-пошта: Halyna.M.Zakharchyn@lpnu.ua