Залуцький Володимир Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Залуцький Володимир Петрович
Фото-Залуцький.jpg
Науковий ступінь К.е.н. ДК №014316
Вчене звання Доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Начальник відділу молодіжної політики та питань соціального розвитку Національного університету «Львівська політехніка» Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Освіта

У 1986 р. закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. Ів. Франка, у 2001 р. закінчив Львівський національний університет ім. І.Франка за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Професійна діяльність

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності: 2007 –2014 роки - асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій; з 2014 року і дотепер - доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій. Стаж педагогічної роботи – 10 років.


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Менеджмент персоналу», «Підприємництво та менеджмент», «Економіка та управління підприємством».


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Соціально-економічний розвиток підприємств на засадах лізингу» (спеціальність 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), 2013 р.


Підвищення кваліфікації

У жовтні-грудні 2014 року пройшов стажування в департаменті розвитку торгівлі та промисловості Львівської обласної держадміністрації.


Основні публікації за останні роки

Має 35 публікацій, з них 27 наукових, в тому числі 14 у фахових виданнях та 8 навчально-методичного характеру. Після захисту дисертації опублікував 10 праць, з них 6 наукових, у т.ч. 6 у фахових виданнях, і 7 методичних.

1. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С.В.Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – [С. 355-367] 372 с. (внесок автора 4 с.) 2. Залуцький В.П. Аналітичні аспекти екологічної оцінки ділової активності торговельного підприємства / М.Т. Бець, В.П. Залуцький // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014. - № 9. (Фахове видання). 3. Залуцький В.П. Проблеми розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О.В. Фарат, В.П. Залуцький // Актуальні Проблеми Економіки. – 2015. - № 2 (164). – С. 229-237. (Фахове видання). 4. Залуцький В.П. Математична модель доцільності регулювання механізмів залучення інвестицій / В.П. Залуцький, О.Є. Федорчак // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2015. - № 3. (Фахове видання). 5. Залуцький В.П. Методи оцінювання розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О.В. Фарат, В.П. Залуцький // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід», 2015. - № 6. – С. 22-27. (Фахове видання). 6. Залуцький В.П. Основні засади побудови трансферних сситем та їх роль в управлінні промисловими підприємствами / В.П. Залуцький, В.В. Косовська // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава», 2015. – № 4. С. 107-110. (Фахове видання). 7. Zalutska*, Kh. Ya., Kozyk, V. V. and Zalutskiy, V. P., 2019. The development of synergistic effect in the diversified company. Scientific journal «Economics, Entrepreneurship, Management», 1 (6), р. 124-130. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus). 

8. Zalutska*, Kh. Ya., Kozyk, V. V. and Zalutskiy, V. P., 2018. Hybrid development of modern enterprises. Scientific journal «Economics, Entrepreneurship, Management», 1 (5), р. 39-46. (Міжнародна представленість та індексація журналу:  Index Copernicus).