Загорська Тетяна Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Загорська Тетяна Володимирівна
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Вплив ризиків у системі реалізації інвестиційних проектів
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Загорська Тетяна Володимирівна — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Тема дісертації: Амортизаційна політика машинобудівного підприємства в системі антикризового управління [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Загорська Тетяна Володимирівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010. — 182, [5] арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 166-182.

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Науково-дослідна робота

  • Амортизаційна політика машинобудівного підприємства в системі антикризового управління

Вибрані публікації

  1. Міжнародна економіка : практикум для студ. баз. напрямів 6.030503 «Міжнар. економіка» та 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання / Нац. ун-т «Львів. полтехніка» ; [уклад.: О. Є. Кузьмін, О. Ю. Григор’єв, О. С. Скибінський, Р. М. Скриньковський, Т. В. Загорська]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 76 с. — Бібліогр.: с. 70-75 (102 назви)
  2. Міжнародна економіка : метод. вказів. для студ. базових напрямів «Міжнародна економіка», «Менеджмент» / Олег Євгенович Кузьмін, Олександр Юрійович Григор’єв, Руслан Миколайович Скриньковський, Тетяна Володимирівна Загорська.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010.— 19 с.
  3. Основні напрямки реформування амортизаційної політики в Україні / Т.В. Загорська // Проблеми економіки та управління [Текст]: вісник НУ «Львівська політехніка» . — 2008. — № 628. — С. 108-117.
  4. Обґрунтування ліквідаційної вартості основних засобів / Т.В. Загорська // Вісник НУ «Львівська політехніка» [Текст]. — 2008. — № 635. — С. 68-71.
  5. Обґрунтування показників амортизаційного процесу підприємства / Т.В. Загорська //Науковий вісник НЛТУ України [Текст]. — 2009. — № 19.2. — С. 187-192.
  6. Моделювання зв’язків між амортизаційним та інноваційним процесами на підприємстві / Т.В. Загорська // Проблеми економіки та управління [Текст]: вісник НУ «Львівська політехніка». — 2009. — № 640. — С. 90-93.
  7. Амортизація як економічне явище / О.Є. Кузьмін, І.Б. Скворцов, Т.В. Загорська // Збірник наукових праць ЛІДУ НАДУ [Текст]. — 2009. — Вип. 20. — С. 265-275.
  8. Дегресивний метод розрахунку амортизаційних відрахувань / Т.В. Загорська // Науковий вісник НЛТУ України [Текст]. — 2009. — Вип. 19.12. — С. 315-324.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua;