Загорецька Олена Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Загорецька Олена Ярославівна
Z.jpg
Ім'я при народженні Олена Ярославівна Хрущ
Дата народження 28.04.1970
Місце народження Львів
Батько Хрущ Ярослав Пилипович
Матір Хрущ Іванна Володимирівна
Чоловік Загорецький Юрій Омелянович
Діти Соломія, Лев
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Львівська політехніка
Дата закінчення 1) 30.05.1992р. – перша вища освіта 2) 25.09.2003р. – друга вища освіта
Спеціальність 1) будівництво 2) облік і аудит
Кваліфікаційний рівень 1) інженер-викладач будівельних дисциплін– перша вища освіта 2) економіст– друга вища освіта
Науковий ступінь к.е.н. (диплом ДК №065801)
Науковий керівник д.е.н. Скворцов І.Б.
Дата присвоєння н.с. 30.03.2011р.
Вчене звання доцент (атестат 12ДЦ №035801)
Дата присвоєння в.з. 04.06.2013р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

Освіта

Львівський політехнічний інститут, диплом з відзнакою, спеціальність «будівництво», кваліфікація інженер-викладач будівельних дисциплін, 1992 р.

Національний університет «Львівська політехніка», диплом, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація економіста, ОКР «спеціаліст», 2003р.


Професійна діяльність

2011 – до тепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2007 – 20011 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій

2003 – 2007 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій

1993 – 2003 – Національний університет «Львівська політехніка», інженер кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Економіка підприємства», «Економіка будівництва», «Економіка і управління підприємством», «Внутрішній механізм підприємства»

Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Формування цін виробників машинобудівної продукції» (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), 2011 р.

Участь у держбюджетній роботі

Відповідальний виконавець у держбюджетних темах:

 • ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості», 2010-2011 рр.

Участь у госпдоговорах

 • ДР 0108U 007878 «Розробка системи управління витратами на ВАТ «Конвеєр», 2008 р.

Підвищення кваліфікації

 • 2009 – стажування у ЗАТ «Автонавантажувач»
 • 2013-2014 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка» Реєстраційний номер № 054-2014.
 • 2014 – стажування у АТ «Галбуд», 17.03.2014-17.05.2014р. Наказ від 11.0314 №588-3-10. Довідка про стажування№256.1/3 від 21.05.14.
 • 2015 - підвищення кваліфікації, прийнявши участь у семінарі «Визначення вартості будівництва будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних матеріалів та технологій. Осінь 2015» м.Львів 17 листопада 2015р.
 • 2016 - підвищення кваліфікації, прийнявши участь у семінарі «Визначення вартості будівництва будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних матеріалів та технологій. Осінь 2016» м.Львів 25 листопада 2016р.
 • 2017 - підвищення кваліфікації, прийнявши участь у семінарі «Визначення вартості будівництва будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних матеріалів та технологій. Осінь 2017» м.Львів 24 листопада 2017р.

Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини: [навч. посібн.] / Скворцов І.Б., Войцеховська В.В., Загорецька О.Я., та ін. та ін.; за ред. І.Б.Скворцова. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. – 300 с.
 • Економіка підприємства: навч. посібник / Козик В.В., Загорецька О.Я., Ємельянов О.Ю., Гудзь О.І., Мельник В.М. – Львів: Вид-во «Простір-М», 2017. – 406 с.

Монографії

 • Dubnytsky V. Management of innovative development the economic entities. Vol. 2: Collective Monograph / V. Dubnytsky, N. Naumenko, O. Ovcharenko, I. Nesterenko, O. Vovk, V. Voytsekhovska, O. Zahoretska, L. Lesyk, V. Pashkevych, A. Symak. – Przeworsk: Nova Sandes, 2018. – 260 C.
 • Стратегічне ціноутворення:монографія / І.Б.Скворцов, О.Я.Загорецька, У.О.Балик. - Львів:ЗУКЦ, 2013. - 350 с.

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях

 • Simulation Model of Planning Financial and Economic Indicators of an Enterprise on the Basis of Business Model Formalization// Stepan Vorobec, Vasyl Kozyk, Olena Zahoretska and Viktoria Masuk./ Data-Centric Business and Applications Evolvements in Business Information Processing and Management (Volume 2) Springer Nature Switzerland AG 2020. P. 299-319
 • Changes in energy consumption, economic growth and aspirations for energy independence: sectoral analysis of uses of natural gas in Ukrainian economy // Yemelyanov Olexandr, Symak Anastasiya, Petrushka Tetyana, Zahoretska Olena, Kusiy*** Myroslava, Lesyk*** Roman, Lesyk Lilia. [Електронний ресурс] // Energies. – 2019. – Vol. 12, iss. 24. (skopus)
 • The planning of the financial and economical results of the enterprise, assessing the risks of their achievement using simulation methods / Planowanie wyników finansowych i gospodarczych przedsiębiorstw, ocena ryzyka ich osiągnięcia z wykorzystaniem metod symulacji / Stepan Vorobec, Olena Zahoretska, Vasyl Kozyk // Zarządzanie. Teoria i Praktyka 29 (3) 2019. P. 23-32.
 • Competitiveness and industrial policy: conceptual models in different phases of economic development // Economic theory and practice 2017 : international scientific conference (Banská Bystrica, Slovakia, 3–4 October 2017) book of abstracts.// Kirzhetskyy*** Y., Kirzhetska M./ – 2017. – P. 21. 0,4 ум.д.ар. (Web of Science)
 • Загорецька О. Я., Скворцов І. Б., Гришко В. А. Обгрунтування первісної і поточної вартостей основних засобів та робочої сили // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. №4(190) 2017. С. 15 – 49.
 • Загорецька О. Я., Скворцов І. Б., Гришко В. А. Обгрунтування вартості робочої сили з урахуванням її відтворення // Науково-економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – №5(179) 2016. С. 42 – 49. (SciVerse Scopus by Elsevier).
 • Загорецька О. Я., Скворцов І. Б., Товкан О. Е. Проблеми розрахунку заробітної плати в Україні // Sulkhan-saba orbeliani teaching university faculty of busintss. International Scntific Cjnference Formation of Modern Economic Area: Btntfits, Risks, Implementation Mechanisms (Tbilisi, April 29, 2016). – Tbilisi, 2016. – P. 198-201 .(Google Scholar)
 • Загорецька О.Я., Скворцов І.Б., Гришко В.А. Планування «нормального» інвестиційного процесу створення підприємства // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». – Том 22. – №2 (2015). – С. 138 – 144. (Index Copernicus, Google Scholar).
 • Загорецька О. Я., Скворцов І. Б., Анісімова М.В. Розширення методів відтворення основних засобів на підприємстві // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. №6(156) 2014. С. 190 – 197.
 • Zagoretcka O.Ya.Skvortsov I.B. Zaverbna M.S. Managing enterprise’s with the account of the real time factor // Economics, Entrepreneurship? Management. Volume 1. 2. Founder and Publisher Lviv Polytechnic NU 2014. P. 35-41
 • Воловець Я.В., Козик В.В., Загорецька О. Я., Використання системи Modle в управлінні навчальним процесом// Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. №5(131) 2012. С. 149 – 155.
 • Скворцов І.Б., Загорецька О.Я., Горбова Х.В. Методи моделювання грошових потоків // Науково-економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». №11(125) 2011. С. 321 – 328. (SciVerse Scopus by Elsevier).

Публікації у фахових виданнях

 • Вовк О. Б., Войцеховська В. В., Загорецька О. Я., Лесик Л. І., Пашкевич В. З., Симак А. В. Алгоритм вторинного перероблення паперу в умовах природо-ресурсного господарства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2019. – Т. 29, № 3. – С. 114–119. (Індекс Копернікус).
 • І.Б. Скворцов, О.Я. Загорецька. Формування стратегічної конкурентоспроможності та антикризового потенціалу будівельного підприємства на базі соціально відповідального сталого розвитку.// Міжвідомчий науково-технічний збірник (технічні науки, економічні науки) «БУДІВЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО» Випуск №68 2019. С 117-121.
 • Обгрунтування первісної і поточної вартостей основних засобів та робочої сили / Скворцов І.Б. Гришко В.А. / Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. №4(190) 2017. С. 15 – 49.
 • Загорецька О.Я., Скворцов І.Б., Гришко В.А. Обґрунтування первісної і поточної вартості основних засобів та робочої сили // Матеріали ХV Міжнародного наукового семінару «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи» (Київ – оз. Світязь, 4 - 8 липня 2016 р.). – К.: СІК ГРУП Україна, 2016.
 • Загорецька О. Я., Товкан О. Е. Сутність вартості робочої сили // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклики та можливості» (Львів, 14 – 16 травня 2015 р.). – С. 474-476.
 • Загорецька О.Я., Скворцов І.Б., Гришко В.А. Причини відсутності теоретичних методів розрахунку заробітної плати // Матеріали ХІV Міжнародного наукового семінару «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті» (Київ – оз. Світязь, 29 червня – 3 липня 2015 р.). – К.: СІК ГРУП Україна, 2015. – 44-48 с.
 • Загорецька О. Я., Скворцов І. Б., Гришко В. А. Методика ануїтету як еквівалентний метод повернення кредиту // Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (25 – 26 травня 2015 р.). – Луцьк: Вежа-друк, 2015. – С. 117-119.
 • Скворцов І.Б., Загорецька О.Я.,, Завербна М.С. Планированиє затрат на производство продукции с реальним учетом фактора времени // Єкономика и управлениє. Научно-практический журнал. № 4 2013р. С. 59-65.
 • Загорецька О. Я., Швед Л.Р. Комплексний підхід до формування «нормальної ціни продукції»// Вісник Національного університету «Львівська політехніка №722. Менеджмент та підриємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Львів Видав. НУЛП 2012.С. 347-352.
 • Загорецька О. Я.,Цогла О.О. Аналіз розвитку та діяльності машинобудівного комплексу львівської області Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки Випуск 27, частина 3. 2011р. – 257с. С 126-129.
 • Загорецька О. Я.,Цогла О.О. Обгрунтування поняття ціни робочої сили Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 52/2. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. -321с. С. 72-79.
 • Скворцов І.Б., Загорецька О.Я., Балик У.О. Обгрунтування значень нормального і економічного прибутку на ринку досконалої конкуренції. // Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал №3 лютий 2010р. С. 36-4

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Olena.Y.Zahoretska@lpnu.ua