Заболотна Наталія Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Заболотна Наталія Ярославівна, к.ю.н., доцент
Заболотна МЯ.jpg
Дата народження 18.08.1982 р.
Місце народження м.Івано-Франківськ
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2005 р.
Спеціальність Правознавство
Галузь наукових інтересів Дослідження особливостей аграрних правовідносин
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Грищук Оксана Вікторівна, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Поточне місце роботи кафедра цивільного права та процесу, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Заболотна Наталія Ярославівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

 • У 2005 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію юриста.
 • У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Нормативно-правовий договір: юридична техніка творення та тлумачення дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Заболотна Наталія Ярославівна – Х., 2014. – 210 с.».

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Грищук Оксана Вікторівна.

 • У 2021 році здобула вчене звання доцента кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти НУ «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

 • У 2005 — 2012 рр. працювала реєстратором прав власності у Львівському обласному комунальному підприємстві Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та Експертної оцінки».
 • З 2011 – 2017 р. – асистент кафедри цивільного права та процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».
 • З 2017 р. – доцент кафедри цивільного права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».


Навчальна робота

Викладає дисципліни:

 • аграрне право;
 • трудове право»;
 • земельне право.

Наукова діяльність

Наукові зацікавлення

Дослідження проблем аграрного, земельного, трудового права, права соціального забезпечення.

Основні публікації

За результатами наукових досліджень опублікувала більше 40 наукових та науково-методичних праць, з яких: монографії, статті у фахових наукових виданнях України, у іноземних періодичних виданнях, у журналах, що входять до міжнародної наукометричних баз Scopus, Index Copernicus International, тези доповідей на науково-практичних заходах тощо.

 1. Shai R.Y., Strybko T.I., Zabolotna N. Y. International experience in organizing international air service . INCAS Buletin., 2020. Vol. 12, iss. Special. P. 169–179. (Scopus).
 2. Парасюк М.В., Грабар Н.М., Заболотна Н. Я., Марич Х.М., Тарнавська М.І. Правове регулювання екологічних та природоресурсних відносин в Україні: монографія. Львів. Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, 2019. 210 c.
 3. Грищук О.В., Заболотна Н.Я. Юридична техніка творення та тлумачення нормативно - правових договорів: теоретико-правовий вимір: монографія. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. 214 с.
 4. Екологічне право. Ч. 2 (особлива частина) : навч.-метод. пос. для студ. вищ. навч. закл. / Личенко І. О., Паньонко І. М., Попадинець Г. О., Марич Х. М., Баїк О. І. Заболотна Н. Я., Тарнавська М. І.; за ред. Личенко О. І., Паньонка І. М. Львів : Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2017. 230 с.
 5. Заболотна Н. Я., Павлюк Н. М. Цивільна правоздатність зачатої, але ще не народженої дитини. Науково- юридичний фаховий журнал. Правові новели., 2020. № 11. С. 66–73.
 6. Заболотна Н. Я., Попруженко М. О. Підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств за допомогою системи методів управління. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 256–258.
 7. Заболотна Н. Я. Морально-етичні імперативи адвокатської діяльності: етимілогія і сутність термінів. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 395–398.
 8. Заболотна Н. Я. Сучасний стан правового регулювання праці жінок та правова охорона материнства. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 83. С. 57–63.
 9. Заболотна Н. Я., Забзалюк О. В. Гендерна дискримінація на ринку праці як причина порушення трудових прав жінок. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 82. С. 38–43.
 10. Заболотна Н. Я., Протиняк А. Р. Правові аспекти органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Порівняльно-аналітичне право, 2019. № 5. С. 202–204.
 11. Заболотна Н. Я. , Круковська Ю. В. Порушення прав членів житлово-будівельного кооперативу: аналіз судової практики. Право і суспільство., 2019. № 5. ч. 1.
 12. Заболотна Н. Я., Павлюк Н. М. «Конфіденційність» та «професійна таємниця» як ключові категорії договору про нерозголошення інформації (NDA). Журнал східноєвропейського права., 2019. № 70.С. 97–102.
 13. Заболотна Н. Я. Реалізація науково-педагогічними працівниками права займатися професійною діяльністю. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică., 2019. № 6 (40). S. 132–134.
 14. Заболотна Н. Я. Роль адвоката у вирішенні трудових спорів з трудової дисципліни. Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки., 2018. Вип. 2, Т.1. С. 114–117.
 15. Заболотна Н. Я., Цилюкова І. В. Сучасний стан дотримання трудових прав жінок в Україні ( на прикладі судової практики). Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки., 2018. № 889.С. 93–99.
 16. Заболотна Н. Я. Особливості філологічного, системного та історичного способів тлумачення нормативно-правових договорів . Порівняльно-аналітичне право., 2018. № 4.С. 29–32.


Контакти

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 312

E-mail: tspp.dept@lpnu.ua Natalya.Y.Zabolotna@lpnu.ua